Adomania | Profil Klett

Adomania

Adomania

NOVA udžbenička serija za učenje francuskog jezika za više razrede osnovne škole, 2. strani jezik

Adomania, udžbenička serija, izdanje je renomirane izdavačke kuće Hachette.

 

Zašto Adomania?

 • mnogobrojne ilustracije, slike i stripovi usmjereni na mlade
 • raznovrsni tekstovi (razglednice, blogovi, e-pošta i sl.)
 • komunikacijski pristup - poticanje samostalnog korištenja francuskim jezikom
 • međupredmetne teme, mnogobrojni projekti, grupni rad - naglasak na samostalnom radu
 • teme bogate kulturnim sadržajem omogućavaju upoznavanje kulture zemalja francuskoga govornog područja
 • brojni dodatni digitalni materijali (audio i videomaterijali, brojne dodatne vježbe) na Parcours digital platformi

 

Saznajte sve o ovoj seriji udžbenika ovdje...

Riječi autora o udžbeniku

Udžbenički komplet

Udžbenik s DVD-ROM-om sa svim zvučnim i videozapisima

Udžbenik za 6. (i 7.) razred OŠ, 2. strani jezik

 

Prolistajte udžbenik!
Poslušajte audio!
Pogledajte video!

Kliknite na ehachettefle
Unesite korisničko ime: strana-izdanja@profil-klett.hr 
Unesite zaporku: Odjel1234

 

Za sve informacije i pitanja obratite se na

strana-izdanja@profil-klett.hr

 

Radna bilježnica s audio CD-om i pristupnim kodom za Parcours digital

Prolistajte radnu bilježnicu!

Kliknite na ehachettefle
Unesite korisničko ime: strana-izdanja@profil-klett.hr 
Unesite zaporku: Odjel1234

Priručnik za nastavnike

Metodički materijali za nastavnike

udžbenik s DVD-ROM-om sa svim zvučnim i videozapisima

 

radna bilježnica s audio CD-om i pristupnim kôdom za Parcours digital

 

priručnik za nastavnike

 • rješenja zadataka
 • ispiti
 • evaluacija i transkripcije audiomaterijala

 

dodatni digitalni materijali na www.hachettefle.fr

 

Praksa u nastavi - stručno usavršavanje za nastavnike

Pristupi

Parcours digital digitalna platforma 

 • pristupni kôd za digitalna izdanja udžbenika

 • brojne dodatne vježbe

 • dodatni audio i videomaterijali

 • priručnik za nastavnika

 • virtualna učionica

 • dodatni digitalni materijali na www. hachetefle.fr

Iva Dubravica, prof
OŠ J. J. Strossmayera, Zagreb

Primjenom ove metode učenike se potiče na aktivnost i na samostalnost u ovladavanju jezikom, njeno korištenje udovoljava potrebama današnjeg učitelja i učenika, kao i kriterijima obrazovne reforme i Kurikuluma, stoga preporučam metodu Adomania 2 za nastavu francuskog kao drugog stranog jezika u 6. razredu osnovne škole.

Međukulturalne teme u nastavi stranih jezika

Kultura i jezik međusobno su toliko isprepleteni i nerazdvojivi da je nemoguće uz gramatiku, vokabular i ostale jezične strukture u nastavu stranih jezika ne uklopiti i razne kulturalne teme ciljanog jezika. One u nastavi potiču razvoj međukulturne komunikacije i kompetencije. Učenici uče prepoznavati i uvažavati druge kulture i društvene norme, razvijaju kulturnu svjesnost te sagledavaju vlastitu kulturu u usporedbi sa stranom.

Pročitaj

Prvi kraljevski uzvanik na karnevalu :)

Kada čujete riječ 'karneval', zasigurno najprije pomislite na veliku šarenu povorku u Rio de Janeiru, ili na otmjeni karneval u Veneciji, a možda pak i na veselu karnevalsku povorku u Nici. Mnoge od njih imaju duge tradicije i omiljene su turističke destinacije.

 

No, jeste li se zapitali gdje su i kako karnevalski običaji zapravo nastali? Kada je karneval postao važna organizirana zabava u raznim kulturama?

Pročitaj

Neobične božićne tradicije

Većina nas u božićno vrijeme kiti bor, pjeva božićne pjesme, zamata poklone i peče kolače. No, jeste li znali da u Gornjoj Bavarskoj zvuk crkvenih zvona prati gromki zvuk pušaka? Ovaj običaj potječe iz drevnih obreda protjerivanja duhova zime. U Španjolskoj, pak, djeca nisu u potpunosti sigurna tko donosi poklone – djed Božićnjak ili Sveta tri kralja.

Pročitaj

Često postavljana pitanja