Adomania | Profil Klett

Adomania

Adomania

NOVA udžbenička serija za učenje francuskog jezika za više razrede osnovne škole, 2. strani jezik

Adomania, udžbenička serija, izdanje je renomirane izdavačke kuće Hachette.

 

Zašto Adomania?

 • mnogobrojne ilustracije, slike i stripovi usmjereni na mlade
 • raznovrsni tekstovi (razglednice, blogovi, e-pošta i sl.)
 • komunikacijski pristup - poticanje samostalnog korištenja francuskim jezikom
 • međupredmetne teme, mnogobrojni projekti, grupni rad - naglasak na samostalnom radu
 • teme bogate kulturnim sadržajem omogućavaju upoznavanje kulture zemalja francuskoga govornog područja
 • brojni dodatni digitalni materijali (audio i videomaterijali, brojne dodatne vježbe) na Parcours digital platformi

 

Saznajte sve o ovoj seriji udžbenika ovdje...

Riječi autora o udžbeniku

Udžbenički komplet

Udžbenik s DVD-ROM-om sa svim zvučnim i videozapisima

Udžbenik za 7. i 8. razred OŠ,  2. strani jezik 

ODOBRENO za školsku godinu 2021.

Prolistajte udžbenik!
Poslušajte audio!
Pogledajte video!

Kliknite na Biblio HFLE
Unesite korisničko ime: strana-izdanja@profil-klett.hr 
Unesite zaporku: Odjel1234

 

Za sve informacije i pitanja obratite se savjetnici za nastavu stranih jezika
Petra Gerić
email: petra.geric@profil-klett.hr

Radna bilježnica s audio CD-om i pristupnim kodom za Parcours digital

Prolistajte radnu bilježnicu!

Kliknite na Biblio HFLE
Unesite korisničko ime: strana-izdanja@profil-klett.hr 
Unesite zaporku: Odjel1234

Priručnik za nastavnike

Metodički materijali za nastavnike

udžbenik s DVD-ROM-om sa svim zvučnim i videozapisima

 

radna bilježnica s audio CD-om i pristupnim kôdom za Parcours digital

 

priručnik za nastavnike

 • rješenja zadataka
 • ispiti
 • evaluacija i transkripcije audiomaterijala

 

dodatni digitalni materijali na www.hachettefle.fr

 

Praksa u nastavi - stručno usavršavanje za nastavnike

Pristupi

Parcours digital digitalna platforma

 • pristupni kôd za digitalna izdanja udžbenika

 • brojne dodatne vježbe

 • dodatni audio i videomaterijali

 • priručnik za nastavnika

 • virtualna učionica

 • dodatni digitalni materijali na www. hachetefle.fr

Detaljan prikaz pojedinih cjelina
Prolistaj
GIK
Uskoro...
Audio zapisi iz testova u priručniku
Uskoro...
Testovi po cjelinama
Uskoro...
Rješenja testova i radnih listića
Uskoro...
Rješenja radne bilježnice
Uskoro...
Parcours digital upute za korištenje
Preuzmi
Dodatni materijali za nastavu na daljinu
Preuzmi
Dodatne video aktivnosti za online nastavu
Preuzmi (potrebna registracija)
Priručnik za nastavnika
Preuzmi
Iva Dubravica, prof
OŠ J. J. Strossmayera, Zagreb

Primjenom ove metode učenike se potiče na aktivnost i na samostalnost u ovladavanju jezikom, njeno korištenje udovoljava potrebama današnjeg učitelja i učenika, kao i kriterijima obrazovne reforme i Kurikuluma, stoga preporučam metodu Adomania 2 za nastavu francuskog kao drugog stranog jezika u 6. razredu osnovne škole.

Neobične božićne tradicije

Većina nas u božićno vrijeme kiti bor, pjeva božićne pjesme, zamata poklone i peče kolače. No, jeste li znali da u Gornjoj Bavarskoj zvuk crkvenih zvona prati gromki zvuk pušaka? Ovaj običaj potječe iz drevnih obreda protjerivanja duhova zime. U Španjolskoj, pak, djeca nisu u potpunosti sigurna tko donosi poklone – djed Božićnjak ili Sveta tri kralja.

Pročitaj

Prvi kraljevski uzvanik na karnevalu :)

Kada čujete riječ 'karneval', zasigurno najprije pomislite na veliku šarenu povorku u Rio de Janeiru, ili na otmjeni karneval u Veneciji, a možda pak i na veselu karnevalsku povorku u Nici. Mnoge od njih imaju duge tradicije i omiljene su turističke destinacije.

 

No, jeste li se zapitali gdje su i kako karnevalski običaji zapravo nastali? Kada je karneval postao važna organizirana zabava u raznim kulturama?

Pročitaj

Često postavljana pitanja