Adosphere

Adosphere

udžbenička serija za učenje francuskog jezika za više razrede osnovne škole, 2. strani jezik

Udžbenička serija Adosphere izdanje je renomirane izdavačke kuće Hachette.

Izuzetno nam je drago što nam je jedna od najvećih izdavačkih kuća za francuski jezik Hachette ukazala povjerenje te prepustila distribuciju svih svojih naslova koji će biti odobreni od ove školske godine.

 

Zašto Adosphere?

 • mnoštvo slika i fotografija, teme pristupačne mladima
 • raznovrsni tekstovi
 • bogat vokabular
 • temeljita razrada gramatike
 • komunikacijski pristup - naglasak na samostalnom korištenju francuskoga jezika
 • međupredmetne teme, grupni rad te izrada vlastitih projekata potiču istraživački rad i kritičko razmišljanje
 • međukulturna komunikacija - teme bogate sadržajima o hrvatskoj i frankofonskoj kulturi
 • višejezični rječnik i audiomaterijali

 

Saznajte sve o ovoj seriji udžbenika ovdje...

Udžbenički komplet

Udžbenik s audio CD-om

Prolistaj

radna bilježnica s CD-ROM-om sa 100 interaktivnih zadataka

Priručnik za nastavnike

Prolistaj

Dodatni digitalni sadržaji Manuels numériques digitalna platforma 

 • pristupni kod za digitalna izdanja
 • dodatni digitalni materijali 
 • višejezični rječnik
Detaljan prikaz pojedinih cjelina
Prolistaj
Tematsko planiranje
Uskoro...
Ogledni primjerci dnevnih priprava
Uskoro...
Audio sadržaj
Uskoro...
Ispiti
Uskoro...
Pristupni kod za digitalna izdanja
Uskoro...
Priprema za DELF A1&A2 ispite
Uskoro...
Godišnji izvedbeni kurikulum
Uskoro...

Praktičnost

 • udžbenik sadržava zadatke za pripremu ispita Delf
 • međupredmetni projekti
 • međukulturne teme
 • digitalni materijali
 • ispiti
 • pristupni kod za digitalni paket

Sigurnost

 • priručnik za nastavnike s dodatnim materijalima
 • ogledni primjerci dnevnih priprava
 • godišnji izvedbeni kurikulum
 • tematska planiranja

 

Edukacija

 • edukacijska i didaktička podrška
 • stručna edukacija
 • stručni skupovi
 • kontinuirana podrška stručnih predstavnika, urednika i stručnjaka
 • webinari

Inspiracija

 • inovativni projekti 
 • newsletter
prof. francuskog jezika u osnovnoj školi

Udžbenik je vrlo pregledan i jasno organiziran, a svaki drugačije obojeni modul ima uvodnu

stranicu gdje su najavljeni ishodi koji će se ostvarivati (Contrat d’apprentissage..) i

tema koja će se obrađivati.

Zadatci su jasno označeni i uokvireni te ističu sadržaje koji se u njima obrađuju (vokabular,gramatika, fonetika). U svakoj lekciji istaknut je zadatak a ton tour koji potiče učenike na aktivno korištenje usvojenih sadržaja.

Često postavljana pitanja