Adosphere | Profil Klett

Adosphere

Adosphere

udžbenička serija za učenje francuskog jezika za više razrede osnovne škole, 2. strani jezik

Udžbenička serija Adosphere izdanje je renomirane izdavačke kuće Hachette.

Izuzetno nam je drago što nam je jedna od najvećih izdavačkih kuća za francuski jezik Hachette ukazala povjerenje te prepustila distribuciju svih svojih naslova koji će biti odobreni od ove školske godine.

 

Zašto Adosphere?

 • mnoštvo slika i fotografija, teme pristupačne mladima
 • raznovrsni tekstovi
 • bogat vokabular
 • temeljita razrada gramatike
 • komunikacijski pristup - naglasak na samostalnom korištenju francuskoga jezika
 • međupredmetne teme, grupni rad te izrada vlastitih projekata potiču istraživački rad i kritičko razmišljanje
 • međukulturna komunikacija - teme bogate sadržajima o hrvatskoj i frankofonskoj kulturi
 • višejezični rječnik i audiomaterijali

 

Saznajte sve o ovoj seriji udžbenika ovdje...

Udžbenički komplet

Udžbenik s audio CD-om

Udžbenik za (7.) i 8. razred OŠ, 2. strani jezik

ODOBRENO za školsku godinu 2021.

Prolistajte udžbenik!
Poslušajte audio!
Pogledajte video!

Kliknite na Biblio HFLE
Unesite korisničko ime: strana-izdanja@profil-klett.hr 
Unesite zaporku: Odjel1234

 

 

Za sve informacije i pitanja obratite se savjetnici za nastavu stranih jezika
Petra Gerić
email: petra.geric@profil-klett.hr

Radna bilježnica s CD-ROM-om

Prolistajte radnu bilježnicu!

Kliknite na Biblio HFLE
Unesite korisničko ime: strana-izdanja@profil-klett.hr 
Unesite zaporku: Odjel1234

Priručnik za nastavnike

Metodički materijali za nastavnike

udžbenik s audio CD-om

 

radna bilježnica s CD-ROM-om sa 100 interaktivnih zadataka

 

priručnik za nastavnike

 • digitalno izdanje udžbenika
 • projekti
 • rješenja zadataka
 • fonetski zadatci

 

pristupni kôd za digitalna izdanja

dodatni digitalni materijali (audio) na www.hachettefle.fr

 

Praksa u nastavi - stručno usavršavanje za nastavnike

Pristupi

Dodatni digitalni sadržaji Manuels numériques digitalna platforma

 • pristupni kôd za digitalna izdanja

 • dodatni digitalni materijali

 • višejezični rječnik

 • audiomaterijali na: www.hachettefle.fr

Adosphere

„Udžbenik je vrlo pregledan i jasno organiziran, a svaki drugačije obojeni modul ima uvodnu stranicu gdje su najavljeni ishodi koji će se ostvarivati (Contrat d’apprentissage..) i tema koja će se obrađivati. 

Zadatci su jasno označeni i uokvireni te ističu sadržaje koji se u njima obrađuju (vokabular, gramatika, fonetika). U svakoj lekciji istaknut je zadatak a ton tour koji potiče učenike na aktivno korištenje usvojenim sadržajima.“

Neobične božićne tradicije

Većina nas u božićno vrijeme kiti bor, pjeva božićne pjesme, zamata poklone i peče kolače. No, jeste li znali da u Gornjoj Bavarskoj zvuk crkvenih zvona prati gromki zvuk pušaka? Ovaj običaj potječe iz drevnih obreda protjerivanja duhova zime. U Španjolskoj, pak, djeca nisu u potpunosti sigurna tko donosi poklone – djed Božićnjak ili Sveta tri kralja.

Pročitaj

Prvi kraljevski uzvanik na karnevalu :)

Kada čujete riječ 'karneval', zasigurno najprije pomislite na veliku šarenu povorku u Rio de Janeiru, ili na otmjeni karneval u Veneciji, a možda pak i na veselu karnevalsku povorku u Nici. Mnoge od njih imaju duge tradicije i omiljene su turističke destinacije.

 

No, jeste li se zapitali gdje su i kako karnevalski običaji zapravo nastali? Kada je karneval postao važna organizirana zabava u raznim kulturama?

Pročitaj

Međukulturalne teme u nastavi stranih jezika

Kultura i jezik međusobno su toliko isprepleteni i nerazdvojivi da je nemoguće uz gramatiku, vokabular i ostale jezične strukture u nastavu stranih jezika ne uklopiti i razne kulturalne teme ciljanog jezika. One u nastavi potiču razvoj međukulturne komunikacije i kompetencije. Učenici uče prepoznavati i uvažavati druge kulture i društvene norme, razvijaju kulturnu svjesnost te sagledavaju vlastitu kulturu u usporedbi sa stranom.

Pročitaj

Često postavljana pitanja