Defi

Defi

udžbenička serija za učenje francuskog jezika za srednju školu, 1. ili 2. strani jezik.

Defi serija izdanje je renomirane izdavačke kuće Maison des langues.

 

Zašto Defi?

 • fleksibilnost u odabiru - dva ulazna stupnja omogućuju korištenje serije i za početnike (kreće sa stupnjem 1) i za nastavljače (kreće sa stupnjem 2)
 • teme usmjerene svijetu mladih
 • izazovan i moderni pristup gradivu
 • snažan naglasak na vokabularu - zanimljivi i raznovrsni tekstovi (isječci iz časopisa, blogova, SMS poruke itd.)
 • potiče razvoj samostalnog rada – učenici sami dolaze do gramatičkih pravila na temelju primjera u tekstovima
 • snažan naglasak na upoznavanju kultura zemalja francuskoga govornog područja te međukulturnoj komunikaciji
 • brojni dodatni digitalni materijali i sadržaji za sve udžbenike Maison des langues na www.espacevirtuel.emdl.fr – autokorektivne vježbe, dodatni videomaterijali, interaktivni e-udžbenik i interaktivna e-radna bilježnica

Saznajte sve o ovoj seriji udžbenika ovdje...

Udžbenički komplet

Udžbenik s CD-om

Radna bilježnica s MP3 datotekama

Pristupni Premium kod na Espace Virtuel s priručnikom i dodatnim materijalima

Metodički materijali za nastavnike

Dodatni digitalni sadržaj Espace virtuel digitalna platforma

Praktičnost

 • digitalno izdanje udžbenika, brojni dodatni digitalni materijali 
 • autokorektivne vježbe
 • dodatni videomaterijali
 • interaktivni e-udžbenik i radna bilježnica dodatne online vježbe
 • međupredmetni projekti

Sigurnost

 • godišnji izvedbeni kurikulum
 • dnevne priprave
 • tematsko planiranje
 • priručnik za nastavnike (s dodatnim idejama, projekti, evaluacija, priprema za DELF, ispiti, rješenja)

Edukacija

 • edukacijska i didaktička podrška
 • stručna edukacija
 • stručni skupovi
 • kontinuirana podrška stručnih predstavnika, urednika i stručnjaka
 • webinari

Inspiracija

 • inovativni i pučni projekti 
 • newsletter

Često postavljana pitanja