Didaktička kocka

Didaktička kocka

12. prosinac 2016.

Didaktička kocka u nastavi njemačkoga jezika

Autor: Maja Trinajstić

Kocka i kartice su novi didaktički materijal u izdanju Profil Kletta koji možemo iskoristiti u nastavi.

 Na svakoj stranici kocke nalazi se džep u koji se ulaže kartica te nakon proučenih uputa možete zaigrati odabranu igru/aktivnost i razigrati nastavu. Prijedloge aktivnosti i igara pripremila je Antonija Štefanić Agič.

Kocka i kartice
Kocka i kartice

Uz kocku su priložene i kartice sa slikama i zadatcima, kojih ukupno ima 120 komada, a podijeljene su na šest tema  ̶  koliko kocka ima stranica. Kartice su dvostrane tako da se svaka može iskoristiti na (najmanje) dva načina i potrebno ih je izrezati, a nalaze se i u Metodičkom kutku Profil Klettove web stranice. Svaka je kartica označena jednom do četiri zvjezdice, a one označavaju stupanj složenosti ili razred. No one su samo predložak i poticaj da sami izradite kartice prema želji i potrebama, a to također može biti i aktivnost koju ćete raditi zajedno sa svojim učenicima na satu. 

Kocka nudi mnogo mogućnosti i pomoć prilikom ponavljanja obrađenog ili naučenog nastavnog sadržaja. Iskoristiti se može u različitim etapama sata, za obradu ili ponavljanje same gramatike, vokabulara i zemljoznanstva. Može se koristiti u različitim zadacima (pitanje  ̶ odgovor, asocijacije, različite igre...) te kao usmeni podražaj. Opće je poznato da učenici lakše svladavaju nastavni sadržaj pomoću nekog podražaja te im je didaktička kocka zaokupila pozornost. 

U prilogu se nalaze sljedeće aktivnosti i prijedlozi kako možete didaktičku kocku iskoristiti u nastavi njemačkog jezika, a podijeljeni su u tri skupine:

I. Prijedlozi aktivnosti za Profil Klettove kartice od 1. do 4. razreda
II. Prijedlozi aktivnosti za Profil Klettove kartice od 5. do 8. razreda
III. Prijedlozi za samostalnu izradu kartica.

Želim Vam uspješno, dinamično i napeto igranje! 
 

Vezani Članci

Pogledajte tematski slične članke

7 preporuka za roditelje – kako potaknuti razvoj čitalačke pismenosti kod djeteta?

Iako u razvijanju čitalačke pismenosti škola ima iznimno važnu ulogu, znanstvenici i stručnjaci ipak tvrde da ljubav prema čitanju i razvijanje sposobnosti čitanja započinje i završava – kod kuće te da su roditelji vrlo važan čimbenik koji ima ključnu ulogu u savladavanju vještine čitanja i poticanju čitalačkih navika.

Vezani Sadržaj

Pogledajte našu ponudu sadržaja

udzbenik
Barišić-Lazar Gordana
udzbenik
Gordana Bariši Lazar, Sanja Ivanči
udzbenik
Gordana Barišić Lazar, Romana Perečinec