Entre Nous | Profil Klett

Entre Nous

Entre Nous

udžbenička serija za učenje francuskog jezika za srednju školu, 1. ili 2. strani jezik.

Entre Nous serija izdanje je renomirane izdavačke kuće Maison des langues.

 

Zašto Entre Nous?

  • brojne ilustracije i fotografije te teme usmjerene mladima
  • logično strukturirane lekcije olakšavaju usvajanje gradiva
  • temeljito i sustavno razrađeno gradivo
  • komunikacijski pristup – potiče upotrebu jezika u svakodnevnim situacijama snažan naglasak na grupnom radu i izradi vlastitih projekata teme bogate sadržajima o kulturi omogućuju upoznavanje kultura zemalja francuskoga govornog područja
  • brojni dodatni digitalni materijali i sadržaji za sve udžbenike Maison des langues na www.espacevirtuel.emdl.fr – autokorektivni zadatci; dodatni audio i videomaterijali

 

Saznajte sve o ovoj seriji udžbenika ovdje...

Udžbenički komplet

Udžbenik i radna bilježnica u jednom s audio CD- om

P

Prolistajte udžbenik!
Poslušajte audio!
Pogledajte video!

Kliknite na Espace Virtuel
Unesite korisničko ime: strana-izdanja@profil-klett.hr
Unesite zaporku: StraniJezici2024

 

Za sve informacije i pitanja obratite se na

strana-izdanja@profil-klett.hr

Pristupni Premium kod na Espace Virtuel s priručnikom i dodatnim materijalima

Metodički materijali za nastavnike

udžbenik i radna bilježnica u jednom s audio CD-om

 

pristupni Premium kôd na Espace Virtuel

  • priručnik za nastavnike u PDF-u
  • digitalni udžbenik
  • audio i videomaterijali
  • transkripti audiomaterijala
  • interaktivne jezične i gramatičke vježbe

 

Dodatni digitalni sadržaj Espace virtuel digitalna platforma

• audio i videomaterijali
• digitalni udžbenik, radna bilježnica i priručnik
• pripremljeni ispiti
• primjeri zadataka iz ispita Delf
• pristupni kôd za Espace virtuel premium

mr. Irena Bančik Povše, prof.

Autori Entre Nous udžbenika uzeli su u obzir iskustvo njihovih pedagoških ekipa kao i kritike i komentare nastavnika koji imaju točnu predodžbu života jednog adolescenta tako da je i gradivo uglavnom prezentirano kroz autentične dokumente bliske ciljnoj populaciji.

Neobične božićne tradicije

Većina nas u božićno vrijeme kiti bor, pjeva božićne pjesme, zamata poklone i peče kolače. No, jeste li znali da u Gornjoj Bavarskoj zvuk crkvenih zvona prati gromki zvuk pušaka? Ovaj običaj potječe iz drevnih obreda protjerivanja duhova zime. U Španjolskoj, pak, djeca nisu u potpunosti sigurna tko donosi poklone – djed Božićnjak ili Sveta tri kralja.

Pročitaj

Prvi kraljevski uzvanik na karnevalu :)

Kada čujete riječ 'karneval', zasigurno najprije pomislite na veliku šarenu povorku u Rio de Janeiru, ili na otmjeni karneval u Veneciji, a možda pak i na veselu karnevalsku povorku u Nici. Mnoge od njih imaju duge tradicije i omiljene su turističke destinacije.

 

No, jeste li se zapitali gdje su i kako karnevalski običaji zapravo nastali? Kada je karneval postao važna organizirana zabava u raznim kulturama?

Pročitaj

Međukulturalne teme u nastavi stranih jezika

Kultura i jezik međusobno su toliko isprepleteni i nerazdvojivi da je nemoguće uz gramatiku, vokabular i ostale jezične strukture u nastavu stranih jezika ne uklopiti i razne kulturalne teme ciljanog jezika. One u nastavi potiču razvoj međukulturne komunikacije i kompetencije. Učenici uče prepoznavati i uvažavati druge kulture i društvene norme, razvijaju kulturnu svjesnost te sagledavaju vlastitu kulturu u usporedbi sa stranom.

Pročitaj

Često postavljana pitanja