Entre Nous

Entre Nous

udžbenička serija za učenje francuskog jezika za srednju školu, 1. ili 2. strani jezik.

Entre Nous serija izdanje je renomirane izdavačke kuće Maison des langues.

 

Zašto Entre Nous?

 • brojne ilustracije i fotografije te teme usmjerene mladima
 • logično strukturirane lekcije olakšavaju usvajanje gradiva
 • temeljito i sustavno razrađeno gradivo
 • komunikacijski pristup – potiče upotrebu jezika u svakodnevnim situacijama snažan naglasak na grupnom radu i izradi vlastitih projekata teme bogate sadržajima o kulturi omogućuju upoznavanje kultura zemalja francuskoga govornog područja
 • brojni dodatni digitalni materijali i sadržaji za sve udžbenike Maison des langues na www.espacevirtuel.emdl.fr – autokorektivni zadatci; dodatni audio i videomaterijali

 

Saznajte sve o ovoj seriji udžbenika ovdje...

Udžbenički komplet

Udžbenik i radna bilježnica u jednom s audio CD- om

Pristupni Premium kod na Espace Virtuel s priručnikom i dodatnim materijalima

Metodički materijali za nastavnike

Dodatni digitalni sadržaj Espace virtuel digitalna platforma

Praktičnost

 • digitalno izdanje udžbenika, brojni dodatni digitalni materijali 
 • autokorektivne vježbe
 • dodatni videomaterijali
 • interaktivni e-udžbenik i radna bilježnica dodatne online vježbe
 • međupredmetni projekti

Sigurnost

 • priručnik za nastavnike
 • godišnji izvedbeni kurikulum
 • dnevne priprave
 • tematsko planiranje
 • priručnik za nastavnike (s dodatnim idejama, projekti, evaluacija, priprema za DELF, ispiti, rješenja)

Edukacija

 • edukacijska i didaktička podrška
 • stručna edukacija
 • stručni skupovi
 • kontinuirana podrška stručnih predstavnika, urednika i stručnjaka
 • webinari

Inspiracija

 • inovativni i pučni projekti 
 • newsletter

Često postavljana pitanja