Erasmus + "Obrnuta učionica“ za povećanje motivacije učenika | Profil Klett

05. prosinac 2019.

Erasmus + "Obrnuta učionica“ za povećanje motivacije učenika

avatar
Autor:

Učiteljica hrvatskoga jezika Gorana Babić iz OŠ dr. Franje Tuđmana Brela sudjelovala je na stručnom usavršavanju u Pragu, na seminaru pod nazivom Flipped Classroom.

Program stručnog usavršavanja odvijao se na engleskom jeziku, a cilj mu je bilo upoznavanje s principom obrnute učionice te mogućnošću primjene novih tehnologija (mobitela, interneta, pametne ploče) u nastavi radi povećanja motivacije učenika i postizanja boljih obrazovnih rezultata, kao i osuvremenjivanja nastavnog procesa.

Dio je to jednogodišnjeg projekta škole Erasmus KA1, kojemu je učiteljica Gorana Babić koordinatorica. Ovim je putovanjem ostvarena prva od ukupno pet planiranih mobilnosti učitelja što ih financira EU putem Agencije za mobilnost, koja je odobrila financiranje projekta. Seminar su, uz Goranu Babić, pohađali i nastavnici iz Mađarske, Finske i Španjolske.

Što je obrnuta učionica?

 

Obrnuta učionica (Flipped classroom) oblik je kombiniranog učenja u kojem učenici prate nastavne sadržaje na mreži (online), gledajući većinom videopredavanja, i to najčešće kod kuće. Potom u školi međusobno raspravljaju te postavljaju pitanja o onome što su vidjeli.

Dokazano je da je komunikacija s učenicima u obrnutoj učionici znatno bogatija nego u tradicionalnoj nastavi koja nudi frontalni pristup.

Zanimljivo je da učenici zadane sadržaje istražuju sami, ali i pomoću videa koji pripremi nastavnik ili netko drugi te im ga zada kao domaći uradak. U razredu zatim raspravljaju, postavljaju pitanja, pomažu jedni drugima i rješavaju problem primjenjujući znanje koje su usvojili. U situacijama kada učenici ne mogu samostalno doći do rješenja, nastavnik im objašnjava problem. Zaključno, obrnuta učionica podrazumijeva drukčije metode i načine rada, odnosno omogućuje učenicima da sami odaberu sadržaje i načine poučavanja te da odrede koliko će im vremena biti potrebno kako bi usvojili određeno gradivo.

Novi digitalni alati – dio obrnute učionice

 

Sadržaj tečaja vezan je uz metakogniciju za bolje učenje (poznavanje vlastitih sposobnosti za učenje, samopromatranje/samopraćenje napretka vlastitog učenja prema cilju i vrednovanje uspjeha na kraju učenja, samoregulacija procesa učenja izmjenom postupaka u slučaju teškoća u postizanju ciljeva), alate za učinkovite prezentacije, alate za izradu vlastite web stranice, online alate za formativnu procjenu, pronalaženje resursa na mreži i strategije za učinkovito planiranje poučavanja te aktivnosti u razredu u sklopu kojih se primjenjuje princip obrnute učionice.

 

Sudionici su stekli nove vještine kroz suradničke aktivnosti, demonstracije i praktične interakcije s alatima koji su primjenjivi u obrnutoj učionici, a upoznali su se s digitalnim alatima Edpuzzle, Quizizz, Nearpod, Insertlearning, Plickers, QR Code Generator and Scanner, s alatom za izradu stripova Comicpixton te s alatom za izradu web stranica Weebly. Zadnji dan predavanja svi su prezentirali svoju web stranicu ili kviz koji su izradili na tečaju.

 

Naša predstavnica odlučila se za alat Quizizz u kojem je izradila kviz vezan uz ponavljanje književnih pojmova te pročitanih književnih djela koji će koristiti s učenicima šestoga razreda. Zatim je interpretirala Sretnog kraljevića Oscara Wildea i pritom se koristila alatima Insertlearning, QR Code Generator i Plickers. Odlučila je te alate primjenjivati pri interpretaciji književnih djela za cjelovito čitanje, kao i pri ponavljanju gramatičkih sadržaja te obradi gradiva iz medijske kulture. Planira organizirati radionicu u školi kojom će i kolege nastavnike drugih predmeta zainteresirati i potaknuti na korištenje tih alata radi ostvarivanja ciljeva projekta (osuvremenjivanje nastavnog procesa i poboljšanje digitalnih kompetencija učitelja i učenika). Također, planira organizirati otvoreni sat na kojem će moći sudjelovati učenici i roditelji te vidjeti primjenu navedenih alata u nastavi.

 

Sve te aktivnosti važne su za osobni i profesionalni razvoj djelatnika škole jer učitelji postaju svjesniji odgovornosti za kvalitetu poučavanja i učenja, što svakako pridonosi ugledu škole i većoj vidljivosti na međunarodnoj razini te ima pozitivan učinak i na lokalnu zajednicu.

Sve u svemu, sudionici tečaja usavršili su se u više područja: kako razviti ključne kompetencije učenika kao što su kreativnost, kritičko mišljenje, medijska i digitalna pismenost, promicati korištenje IKT-a i aktivnih nastavnih metoda za poboljšanje kvalitete redovnog obrazovanja na svim razinama te kako shvatiti važnost otvorenih obrazovnih resursa (OER) i otvorenog okruženja za obrazovanje radi promicanja univerzalnog pristupa obrazovanju. Također, ovaj tečaj potaknuo je šire razumijevanje trenutačnih praksi i sustava obrazovanja u različitim zemljama te njegovanje međusobnog poštovanja.
Upoznajući kolege različitih nacionalnosti unutar Europske unije, sudionici su se uključili u međukulturno iskustvo učenja, razmjenjivali ideje i izgradili mrežu za buduću međunarodnu suradnju. Tečaj je omogućio upoznavanje kultura i običaja svih zemalja sudionica. Ovakva stručna usavršavanja imaju posebnu vrijednost koja je izrazito važna - zajednički cjelodnevni boravci na predavanjima, rad i druženja neizbježno potaknu sklapanje novih prijateljstava i dogovaranje suradnji na međunarodnim projektima.

Detaljnije o ovoj mobilnosti možete pročitati na blogu učiteljice: goranababic.blogspot.com

Vezani Članci

Pogledajte tematski slične članke
Zanima nas

Job shadowing – IES San Jose, Cuenca, Španjolska

Sjećam se svojih fakultetskih dana i prakse u školama. Ono što me se, kao budućeg nastavnika, najviše dojmilo, bio je angažman nastavnika koje sam promatrala. Nastojala sam upiti njihove metode rada, kako u odnosu s učenicima i uspostavljanju autoriteta, tako i u motiviranju učenika. Činili su to izvanredno. Danas, kao nastavnica u OŠ Pantovčak, primjenjujem njihove metode, ali i nastojim unaprijediti svoj rad.

Erasmus+ projekti nude mogućnost unapređivanja rada nastavnika.

Vezani Sadržaj

Pogledajte našu ponudu sadržaja