Glazbeni kontakti | Profil Klett

Glazbeni kontakti

Glazbeni kontakti

udžbenici glazbene umjetnosti za dvogodišnji program srednjih škola

Vrijedan i najhrabriji iskorak udžbenika Glazbeni kontakti je u odabiru fenomenološkog pristupa obradi nastavne građe glazbene umjetnosti naspram klasičnog povijesnog. Učenicima se na vrlo privlačan i razumljiv način, sinkronijski obrađuju glazbene i glazbeno-scenske vrste, a potom i glazbeno-stilska razdoblja. Fenomenološki pristup u oba dijela svakog udžbenika (tiskanom i digitalnom) vidljiv je u pomnom odabiru vrijednih skladbi namijenjenih pjevanju i/ili slušanju koje pripadaju različitim vrstama i žanrovima glazbe i potiču razvoj glazbenog ukusa, kritičkog mišljenja i kreativnog izraza. U odabiru skladbi vidljiva je briga o hrvatskoj glazbenoj baštini, ukazajući na njezinu čvrstu povezanost s europskom kulturom te u kontekstu svjetske kulturne baštine. Sadržaji su strukturirani kroz poticajne uvode i intrigantna pitanja, aktualizirana i povezana s iskustvom svakodnevnog životnog okružja učenika. Posebna pozornost posvećena je povezanosti glazbenih fenomena sa sadržajima međupredmetnih tema. Kritičko mišljenje učenika provociraju brojne ideje projektnih zadataka kao i pitanja za provjeru usvojenosti ishoda na kraju svakog poglavlja.

Udžbenički komplet

Udžbenik

Udžbenik je podijeljen u tematske cjeline (Moj susret s glazbom, Glazba kao fenomen, Glazbeni vremeplov: stari i srednji vijek, renesansa i barok) koje otvaraju motivirajući uvodi i ishodi za učenike. Nastavni sadržaji pokrivaju sve tri domene kurikula i uključuju brojne skladbe svih vrsta i žanrova glazbe (domena A), primjerene pjesme za izvođenje i stvaranje glazbe (domena B). Primjeri za slušanje i skladbe za izvođenje uvijek su fenomenološki prikazani u kontekstu (domena C): osobnom (što određeni fenomen znači meni osobno) ili društvenom (zašto je isti fenomen važan za zajednicu u kojoj živim). Načinom izlaganja građe nastoji sve učenike motivirati i potaknuti na aktivnu suradnju glazbenim doživljajima te razgovorima o vrijednosti svih vrsta glazbe za njih. Tekstovi su jezgrovito oblikovani, razumljivi suvremenim i jasnim stilom izražavanja, a rečenice su i pitanja precizno dorečeni. Zadatci za učenike uvijek pridonose razvoju kritičkog i divergentnog mišljenja koji ne zahtijevaju jednoznačne odgovore bez prethodnog promišljanja i argumentacije. Zamjetna je i briga o prezentiranju hrvatske glazbene baštine te njezina čvrsta povezanost s europskom kuturom i tradicijom. Izravan način obraćanja učenicima potiče ih na kontinuiranu, samostalnu aktivnost i promišljanje. Postavljanjem pitanja i zadataka koji kombiniraju riječ, sliku i zvuk potiče se metakognitivno mišljenje. Poticanjem različitih strategija učenja učenicima su na raspolaganju brojni projektni zadatci koji osim predmetnog kurikula uključuju i sve međupredmetne teme. Na kraju se svake cjeline nalaze zadatci različitih tipova u službi vrednovanja naučenog i ostvarenosti ishoda kojima se svaka cjelina i otvara.

Prolistaj

Priručnik

Sastavnim dijelom udžbeničkoga kompleta su godišnji izvedbeni kurikulumi (GIK-ovi) na godišnjoj razini s raspodjelom nastavne građe te na mjesečnoj razini s ishodima predmetnog kurikula i međupredmetnih tema. Pripreme za svaki nastavi sat sadrže niz aktivnosti od kojih će nastavnik odabrati njemu najbliže, a učenicima najizazovnije. Pripreme sadrže i brojne tablice za formativno vrednovanje (s povratnim informacijama o vrednovanju za učenje i izlazne kartice za samovrednovanje i vršnjačko vrednovanje). Oba pristupa formativnoga vrednovanja su nerazdvojnim dijelom digitalnih obrazovnih sadržaja IZZI platforme. Na kraju svake tematske cjeline udžbenika su pitanja koja provjeravaju vrednovanje naučenog. Ista je funkcija i kvizova s kojim završavaju jedinice digitalnih obrazovnih sadržaja.

IZZI digitalni obrazovni sadržaj

Digitalni obrazovni sadržaji (DOS) pružaju učeniku interaktivno sučelje sa sadržajima kurikuluma obrađenim fenomenološkim pristupom s naglaskom na njihovo osobno istraživanje i kreativnost u izrazu. IZZI digitalni obrazovni sadržaji komplementarno obogaćuju sadržaje tiskanoga udžbenika temama: Glazba u svakodnevnom životu, Glazba kao fenomen, Glazbene sastavnice, Glazbeni oblici, Glazbene vrste, Glazbom oko svijeta) prednostima novoga medija koji spaja riječ, sliku audio i videozapis. Tu su i brojni interaktivni zadatci kojima prethodi metodički vođena prezentacija sadržaja, a završava s kvizovima vrednovanja ostvarenosti ishoda. Digitalni obrazovni sadržaji pogodni su za frontalnu uporabu tijekom nastavnog procesa, za grupni rad, rad u paru te individualni rad na nastavi ili kod kuće. Istodobno pružaju brojne mogućnosti za projektne zadatke.

Prolistaj
Picasso gitara

Neobična glazbala

Od pojave prvih glazbala do danas čovjek je stvorio veliki broj raznovrsnih glazbala. Stvorena u igri vođenoj znatiželjom, u potrazi za novim zvukom, glazbala je usavršavao, mijenjao i nadograđivao pa je neki puta taj proces rezultirao posve neobičnim kreacijama. Nerijetko se neobična glazbala pojavljuju u tradicijskoj glazbi. Iskorištavanje prirodnih materijala i svakodnevnih predmeta svakako rezultira začuđujućim kombinacijama izgleda i zvuka.

Pročitaj

Glazba kao metajezik

Glazba nije samo umjetnost već je jezik, govor i pismo. Iako svi ne razumiju njezino pismo - notaciju kao visoko razvijeni sustav simbola koji označavaju apstraktne pojmove, govor svi razumijemo, jer je semantika glazbe apstraktan, ali univerzalan jezik koji naizravnije dotiče naše emocije, motoriku i misli.

Iako ne moramo poznavati jezik glazbe, možemo razumjeti što nam ona govori.

Pročitaj

Je li bitno biti najstariji?

Koji su najstariji dokazi o postojanju glazbe? Koje nam znanosti mogu pomoći u odgovoru na to pitanje i mnoga druga pitanja, pročitajte u tekstu.

Pročitaj
Webinar 

Webinar: Izazovi učiteljskog poziva u vrijeme promjena

Webinar ima za cilj ojačati osobne i profesionalne kompetencije učitelja glazbene kulture i umjetnosti u izazovnom vremenu stalnih promjena s kojima se suočavaju u vrijeme krize, približiti im praktične modele vrednovanja učenika nastavnog procesa glazbene kulture i umjetnosti u online okružju te omogućiti uvid u novoodobrene udžbenike glazbene kulture i umjetnosti Profil Kletta:

Ružca Ambruš-Kiš

Webinar ima za cilj ojačati osobne i profesionalne kompetencije učitelja glazbene kulture i umjetnosti u izazovnom vremenu stalnih promjena s kojima se suočavaju u vrijeme krize, približiti im praktične modele vrednovanja učenika nastavnog procesa glazbene kulture i umjetnosti u online okružju te omogućiti uvid u novoodobrene udžbenike glazbene kulture i umjetnosti Profil Kletta

Pogledaj snimku

Često postavljana pitanja