Kemija | Profil Klett

Kemija

Kemija

Udžbenici kemije za gimnaziju
Upoznajte inovativne udžbenike kemije za prvi, drugi, treći i četvrti razred gimnazije, odobrene i izrađene prema važećem predmetnome kurikulumu!

 

Udžbenički kompleti kemije za gimnaziju kvalitetan su kemijski spoj znatiželje, iskustva i znanja! Učenicima omogućuju povezivanje opažanja makrosvijeta sa submikroskopskim svijetom atoma i molekula, potiču znatiželju, donose istraživački pristup učenju i proširuju kemijske vidike! 

Inovativnost, kreativnost i istraživački pristup učenju razlikuju ovu udžbeničku seriju od svih ostalih na tržištu. Pri osmišljavanju materijala poseban je naglasak stavljen na suvremenost, preglednost i jasnoću sadržaja. Inovativan pristup zrcali se u grafičkom oblikovanju aktualnih sadržaja za učenike koji žele znati više te mnogobrojnim riješenim primjerima zadataka koji se temelje na čestičnome crtežu.

Udžbenički komplet

Udžbenik kemije za prvi razred gimnazije

Autori: Melita Barić Tominac, Aleksandra Habuš, Snježana Liber, Roko Vladušić

 

Udžbenik Kemija 1 sadržava sve sastavnice potrebne za uspješno učenje:

 • sadržaj i struktura udžbenika omogućava učenicima samostalno učenje i stjecanje različitih razina kompetencija
 • zrcali interdisciplinarnost uz snažnu unutarpredmetnu i međupredmetnu korelaciju
 • udžbenički tekst pisan je tako da povezuje nove informacije s onima koje su učeniku već poznate
 • grafičko oblikovanje udžbenika metodički je prilagođeno zahtjevima današnjih učenika, uz bogatstvo slikovnih priloga kojima se nastavni sadržaj povezuje s iskustvima iz svakodnevnoga životnog okruženja
 • primjena čestičnoga crteža u nastavi kemije, što znatno pridonosi konceptualnom razumijevanju nastavnoga sadržaja
 • znatan broj raznovrsnih primjera s rješenjima učenicima omogućava da samostalno svladaju gradivo pomoću udžbenika
 • detaljni opisi izvođenja pokusa, kao i problemska pitanja koja omogućavaju učeniku da istražuje primjenom načela aktivnoga učenja te prikupljene podatke obradi i prikaže crtežom, tabličnim ili grafičkim prikazom
 • zadatci za ponavljanje na kraju svakog poglavlja, u rubrici Razmislite i odgovorite, svojevrstan su vodič k onome što učenik treba znati kako bi ostvario postavljene obrazovne ishode
 • pojmovnik s popisom ključnih pojmova i njihovim značenjima, kao i rješenja zadataka

Za više sadržaja posjetite IZZI digitalne obrazovne sadržaje.

Zbirka riješenih primjera i zadataka iz kemije za učenike prvih razreda gimnazije

Autori: Melita Barić Tominac, Aleksandra Habuš, Snježana Liber, Roko Vladušić

 

Zbirka zadataka za prvi razred gimnazije donosi raznovrsne i kvalitetne zadatke kojima prethode mnogobrojni riješeni primjeri koji učeniku omogućuju kvalitetnu pripremu za državnu maturu.
 

Za kupnju zbirke zadataka posjetite WEB SHOP.  

IZZI digitalni obrazovni sadržaji

IZZI digitalni obrazovni sadržaj tematski prati tiskani udžbenik te omogućuje učenicima još jedan pogled na svijet kemije, probuđujući istraživačku strast i osvješćivanje zašto je važno učiti kemiju.

 

 • Na temelju načela aktivnoga učenja učeniku se pruža mogućnost samostalnoga istraživanja na različitim vrstama izvora (Twig edukativni videozapisi, interaktivni zadatci, animacije, fotogalerije, istraživački radovi i dr.).
 • IZZI – digitalni obrazovni sadržaji jedino su cjelovito digitalno rješenje na tržištu u Republici Hrvatskoj koje omogućuje aktivno korištenje i pisanje kemijskoga simboličkog jezika u svim interaktivnim sadržajima!
 • Mnogobrojni digitalni kvizovi i testovi na razini modula usmjeruju učenika da utvrdi i usustavi svoja znanja i vještine na kraju svake nastavne teme.
 • Digitalni periodni sustav elemenata temeljni je alat u nastavi kemije koji uključe i kalkulator za izračun relativne molekulske mase.

Za više sadržaja posjetite IZZI digitalne obrazovne sadržaje.

Priručnik za nastavnike

Priručnik sadržava mnoge dodatne materijale koji upotpunjuju udžbeničke komplete:

 

 • prijedlog godišnjega izvedbenog kurikuluma
 • tematsko planiranje prema godišnjem izvedbenom kurikulumu
 • raspored sadržaja po temama/podtemama prema izvedbenom godišnjem kurikulumu 
 • prijedloge tematskih priprema u kojima su navedeni ishodi predmeta i međupredmetna očekivanja
 • vrednovanje u nastavi matematike
 • prijedloge kriterija vrednovanja i samovrednovanja
 • prijedloge tablica samoprocjene

Za više sadržaja posjetite METODIČKI KUTAK.

 

Kemija – priručnik za maturu

Priručnik iz kemije za maturu sadržava:

 • sažetke gradiva i riješene primjere koji prethode zadatcima
 • zadatke koji se pojavljuju postupno od lakših prema težima s rješenjima na kraju svake cjeline
Prolistaj

Nastavnik

Uz tiskane udžbenike kemije za gimnaziju te primjenu IZZI digitalnoga obrazovnog sadržaja, omogućuje vam se poučavanje kemije temeljeno na istraživanju i unaprjeđivanju prirodoslovne pismenosti učenika. 3D modeli, digitalni periodni sustav elemenata, videozapisi te simulacije pomoći će vam prikazati nastavni sadržaj učenicima na učinkovit način i probuditi njihovu znatiželju. Takvi materijali pridonose razvijanju sposobnosti učenika za primjenu prirodoslovnoga znanja, prepoznavanje pitanja i izvođenje zaključaka temeljenih na dokazima radi razumijevanja prirodnoga svijeta i promjena koje u njemu izaziva ljudska aktivnost te lakšega donošenja odluka.

Učenik

Razumijevanjem kemije, razumijemo svijet oko nas jer sve s čime se susrećemo u svakidašnjem životu na neki je način povezano s kemijom. U tom svijetu kemije vodič će ti biti tiskani udžbenik i IZZI digitalni sadržaji, napisani tako da budu razumljivi, zanimljivi te poticajni za tvoj samostalni rad i prikupljanje dodatnih podataka vezanih uz izložene sadržaje.

Roditelj

IZZI digitalni obrazovni sadržaj upotpunjuju tiskane udžbenike. Vaše će dijete uz interaktivne elemente, igru i rješavanje digitalnih zadataka brže i uspješnije usvajati nastavne sadržaje utemeljene na novim predmetnim kurikulumima.

Klimatske promjene: Budimo zreli, slušajmo znanstvenike!

Globalni pokret za borbu protiv klimatskih promjena opominje da je došlo vrijeme da se upozorenja znanstvenika ozbiljno shvate jer je u pitanju budućnost planeta. Pripremili smo za vas simulaciju efekta staklenika kako bismo osvijestili ozbiljnost klimatske krize. Provjerite u tekstu kako joj se samo zajedno možemo oduprijeti.

Pročitaj

Molekula deoksiribonukleinske kiseline

Deoksiribonukleinsku kiselinu (DNA) izolirao je J. F. Miescher 1869. godine iz jezgara ljudskih stanica, a zatim iz riblje sperme te ju nazvao nuklein. Tek je u razdoblju između dvaju svjetskih ratova objašnjena primarna polimerna struktura nukleinskih kiselina. Zanimanje za nukleinske kiseline poraslo je nakon 1944. godine kad je O. T. Avery pokazao da je DNA nositelj genske informacije. Na temelju kristalografskih istraživanja M. H. F. Wilkinsa i Rosalind Franklin, J. D.

Pročitaj

26. 4. 2021. – Svjetski dan obnovljivih izvora energije

Kao spomen na katastrofu u nuklearnoj elektrani u Černobilu 26. travnja 1986. na ovaj se datum obilježava Svjetski dan obnovljivih izvora energije da se osvijesti potreba za istraživanjem i primjenom obnovljivih izvora energije.

Pročitaj

Često postavljana pitanja

 • Je li IZZI besplatan?

  Registracija na IZZI te korištenje IZZI digitalnom platformom potpuno je besplatno za sve koji se njome žele koristiti. Mogućnost korištenja je neograničena.

 • Kako se prijaviti na IZZI?

  Za korištenje IZZI digitalnom platformom potrebna je registracija na našu mrežnu stranicu. Svi je mogu ostvariti prateći korake iz sljedeće poveznice: https://www.profil-klett.hr/user/register Nakon uspješne registracije i prijave, potrebno je posjetiti našu digitalnu platformu www.izzi.hr i na nju se prijaviti istim korisničkim podatcima koji su korišteni pri registraciji na www.profil-klett.hr (korisničko ime / adresa e-pošte, lozinka).

 • Pokušavam se prijaviti na IZZI, no ne prihvaća mi korisničko ime / lozinku.

  Ljubazno vas molimo da nam se javite na podrska@profil-klett.hr ili besplatni infotelefon 0800 913 090 kako bismo riješili problem u najkraćem roku.

 • Stranica se neprekidno „vrti“ i ne mogu je otvoriti.

  Vjerojatno je riječ o trenutačno slabijoj internetskoj vezi ili pregledniku kojim se koristite. Savjetujemo da IZZI digitalnim sadržajima uvijek pristupate preko preglednika Chrome.

 • Kako otvoriti IZZI virtualni razred i pratiti uspješnost učenika?

  IZZI virtualni razred možete otvoriti slijedeći korake iz kratke videoupute: https://www.youtube.com/watch?v=opR7EqCeR_0&t=199s U slučaju dodatnih pitanja ili teškoća, ljubazno vas molimo da nam se obratite na podrska@profil-klett.hr ili besplatni infotelefon 0800 913 090 kako bismo riješili problem u najkraćem roku.

 • U izborniku za otvaranje razreda nema moje škole.

  Molimo vas da pokušate pronaći svoju školu drukčijim upisom njezina naziva. Primjerice, umjesto OŠ August Šenoa pokušajte upisivati Augusta Šenoe ili slično. Ako vaše škole i dalje nema na popisu, molimo vas da nam se obratite na podrska@profil-klett.hr ili besplatni infotelefon 0800 913 090 kako bismo riješili problem u najkraćem roku.

 • Kako da se učenici pridruže IZZI razredu?

  Svi učenici mogu se pridružiti IZZI razredu prateći korake iz kratke videoupute: https://www.youtube.com/watch?v=sTyRV07J6C0 U slučaju dodatnih pitanja ili teškoća, ljubazno vas molimo da nam se obratite na podrska@profil-klett.hr ili besplatni infotelefon 0800 913 090 kako bismo riješili problem u najkraćem roku.

 • Virtualna učionica pogrešno zbraja rezultate / ne vidim rezultate učenika.

  Ako se to događa dok učenik rješava zadatke preko aplikacije, za računalo ili mobitel, molimo vas da preuzmete zadnju inačicu IZZI sadržaja koje učenik rješava. Ako se to događa dok učenik rješava online, provjerite je li prijavljen ili je možda pristupio bez prijave u sustav. U slučaju dodatnih pitanja ili teškoća, ljubazno vas molimo da nam se obratite na podrska@profil-klett.hr ili besplatni infotelefon 0800 913 090 kako bismo riješili problem u najkraćem roku.

 • Gdje mogu pronaći vaše pripreme, planove i prezentacije?

  Možete ih pogledati na našoj mrežnoj stranici www.profil-klett.hr, u rubrici „za učitelje“ – repozitorij i metodički kutak. Ako su vam potrebni neki tiskani materijali, ljubazno vas molimo da ih potražite kod našeg stručnog predstavnika za vašu školu.

 • Ne vidim sadržaje u metodičkom kutku.

  Potvrdite svoj status učitelja koristeći autentifikacijski sustav AAI@Edu.Hr ili nam se obratite na podrska@profil-klett.hr kako bismo vam dodijelili status nastavnika koji vam omogućuje pristup u metodički kutak.

 • Čuo sam / čula sam da ste svima omogućili besplatno preuzimanje priručnika za polaganje državne mature. Je li to istina i gdje ih mogu pronaći?

  Istina je. Priručnike za polaganje državne mature svi mogu pronaći i besplatno preuzeti na dnu stranice na sljedećoj poveznici: https://www.profil-klett.hr/ucenje-na-daljinu.

 • Kako mogu dobiti kodove za WIR izdanja ili starija izdanja vaših udžbenika?

  Kodove za WIR izdanja ili starija izdanja možete potražiti kod našeg stručnog predstavnika za vašu školu ili se obratiti našoj korisničkoj podršci na podrska@profil-klett.hr.

 • Kome se mogu obratiti za dodatna pitanja o sadržajima vaših udžbenika i radnih materijala?

  Možete se obratiti našem stručnom predstavniku za vašu školu ili našem uredništvu na adresu e-pošte urednistvo@profil-klett.hr.

 • Kako se prijaviti na webinar?

  Na sljedećoj poveznici možete pratiti najave naših novih webinara: https://www.profil-klett.hr/edukacije Na webinar koji vas zanima možete se prijaviti tako da kliknete na naslov webinara, a zatim pri dnu otvorene stranice kliknete „prijavi se na webinar“. Uoči početka webinara na istoj će vam se poveznici u donjem desnom kutu pojaviti mogućnost ulaska u webinarsku sobu. Kliknite na „webinar“ i pričekajte ulaz. Potvrda o sudjelovanju na webinaru trebala bi stići na vašu e-adresu u roku od 24 sata.

 • Na e-adresu nisam dobila/dobio potvrdu o sudjelovanju na webinaru. Kako doći do nje?

  Možete je samostalno preuzeti s naše mrežne stranice. Na poveznici u nastavku potražite webinar kojem ste prisustvovali i kliknite na njega. Unutar fotografije webinara vidjet ćete mogućnost da preuzmete svoju potvrdu. Ako je ne vidite, ljubazno vas molimo da nam se obratite na podrska@profil-klett.hr. Održani webinari: https://www.profil-klett.hr/edukacije

 • Nisam mogao/mogla prisustvovati webinaru. Može li se pogledati snimka i gdje?

  Snimke naših webinara mogu se besplatno pogledati na našoj mrežnoj stranici. Na poveznici u nastavku potražite webinar koji ste propustili i pogledajte snimku kad god vam to odgovara: https://www.profil-klett.hr/edukacije