Književni vremeplov i Fon-Fon – 105 sati | Profil Klett

Književni vremeplov i Fon-Fon – 105 sati

Književni vremeplov i Fon-Fon – 105 sati

udžbenici hrvatskoga jezika za strukovne škole (105 sati)

Udžbenici Književni vremeplov 1 – 4 i Fon-Fon 1 – 4 s pripadajućim radnim bilježnicama Fonoplov 1 – 4 i digitalnim materijalima (IZZI digitalni obrazovni sadržaji) za prvi, drugi, treći i četvrti razred čine jedinstvenu cjelinu. U njima se nalaze sadržaji namijenjeni ostvarivanju ishoda propisanih kurikulom. Metodički priručnici za prvi, drugi, treći i četvrti razred objedinjuju navedene sadržaje i donose prijedloge njihove obrade u nastavi.

Udžbenički komplet

Književni vremeplov 1 – čitanka

Čitanka Književni vremeplov 1 utemeljena je na suvremenome pristupu književnomu tekstu: književno djelo promatra se u kontekstu suvremene kulture, a njegova tema stavlja u kontekst svakodnevice, odnosno učenikova osobnoga i čitateljskoga iskustva. Ponuđeni obvezni i izborni tekstovi reprezentativni su primjeri književnih tekstova u kojima se aktualiziraju suvremene teme s kojima se učenici svakodnevno susreću. Književne tekstove prate i neknjiževni tekstovi: književnost kao umjetnost riječi povezuje se s pristupom književnomu tekstu (teorija književnosti) i književnopovijesnim razdobljima (povijest književnosti), a učenike se istovremeno uvodi u svijet pisane riječi aktualnim temama koje se dodatno razrađuju u integriranoj radnoj bilježnici Fonoplov 1.

Prolistaj

Fon-Fon 1 – udžbenik

Koncepcija udžbenika Fon-Fon 1 utemeljena je na komunikacijskome pristupu učenju i poučavanju: učenike se različitim tekstovima i zadatcima stavlja u kontekst određene komunikacijske situacije u kojoj uočavaju tekstove kojima su okruženi, analiziraju ih služeći se jezičnim znanjima, a onda ih i sami stvaraju. Pritom se služe različitim izvorima informacija koje kritički propituju te primjenjuju različite strategije slušanja, govorenja, čitanja i pisanja te upoznaju komunikacijski bonton. Na taj način učenici stječu jezična znanja – znanja o jeziku, ali i praktična znanja kao preduvjet za komunikaciju u kojoj se poštuje jezična norma. U udžbenicima drugoga, trećega i četvrtoga razreda uvedeni su sadržaji kojima se usvaja školski esej kao poseban oblik pisanoga izražavanja (interpretativni esej, usporedna raščlamba, raspravljački esej). Na taj se način dodatno ostvaruje načelo integracije književnih i jezičnih sadržaja.

Prolistaj

Fonoplov 1 – integrirana radna bilježnica

U integriranoj radnoj bilježnici Fonoplov 1 učenicima se nude različiti tipovi zadataka kojima se obrađeni sadržaji ponavljaju, uvježbavaju, usvajaju i primjenjuju u novim situacijama. Stoga su u njima zastupljeni različiti tipovi zadataka: od točnih i netočnih tvrdnji preko analize obveznih lektirnih djela do stvaranja vlastitoga teksta i kritičkoga pristupa temi obrađenoj u djelu. Pritom je poseban naglasak stavljen na zadatke kojima se uvježbava čitalačka pismenost na suvremenim tekstovima koji pripadaju različitim funkcionalnim stilovima, a donose aktualne teme. Rješavajući takve zadatke, učenici uče „dubinski“ čitati tekst služeći se različitim izvorima, a istovremeno kritički propituju tvrdnje iznesene u tekstu.

Prolistaj

Metodički priručnik

Metodički je priručnik sastavljen od dvaju dijelova. U Općem dijelu navode se kurikularni dokumenti i na temelju njih izvedeni teorijski sadržaji o planiranju i organizaciji nastavnoga procesa, a u drugom se dijelu donose praktični primjeri za rad u pojedinom razredu. Priručnik je zamišljen kao svojevrsni vodič, odnosno kao prijedlog hodograma u kojem se na jednom mjestu objedinjuju teorija i praksa. Stoga se u njemu predstavlja novi pristup planiranju obrazovnoga procesa i vrednovanju, ali i navode konkretni prijedlozi za rad u nastavi:

 • godišnji izvedbeni kurikul
 • izvedbeni program s konkretnom razradom tema na nastavne jedinice
 • pripreme za svaki nastavni sat naveden u izvedbenome programu
 • način obrade samostalno odabrane lektire
 • pisane provjere.

Pritom se naglašava da je ponuđeni pristup samo jedna od više mogućnosti koju pružaju tiskani udžbenici, integrirana radna bilježnica i digitalni obrazovni sadržaji.

Prolistaj

Književni vremeplov – IZZI digitalni obrazovni sadržaj

Tiskani udžbenik i digitalni sadržaj čine jedinstvenu cjelinu. Vođeni idejom interaktivno – zanimljivo – zabavno – inkluzivno (IZZI) nastojali smo stvoriti udžbeničke komplete koji slijede suvremene metode poučavanja. Prateći teme tiskanoga udžbenika, digitalnim se sadržajima učenicima ponegdje nudi dodatni tekst, drugačiji pristup temi ili ista tema u drugome mediju, čime se dopunjava, obogaćuje, a istodobno i rasterećuje sadržaj udžbenika. Tiskani udžbenik upućuje na digitalne sadržaje, a digitalni sadržaji upućuju na tiskani udžbenik kako bi se učenicima i nastavnicima olakšalo snalaženje i uporaba obaju izvora.

Prolistaj

Fon-Fon – IZZI digitalni obrazovni sadržaj

Tiskani udžbenik i digitalni sadržaj čine jedinstvenu cjelinu. Vođeni idejom interaktivno – zanimljivo – zabavno – inkluzivno (IZZI) nastojali smo stvoriti udžbeničke komplete koji slijede suvremene metode poučavanja. Prateći teme tiskanoga udžbenika, digitalnim se sadržajima učenicima ponegdje nudi dodatni tekst, drugačiji pristup temi ili ista tema u drugome mediju, čime se dopunjava, obogaćuje, a istodobno i rasterećuje sadržaj udžbenika. Tiskani udžbenik upućuje na digitalne sadržaje, a digitalni sadržaji upućuju na tiskani udžbenik kako bi se učenicima i nastavnicima olakšalo snalaženje i uporaba obaju izvora.

Prolistaj

Razumijem li što čitam? – 7 ključeva čitanja s razumijevanjem

Svakodnevno se suočavamo s činjenicom koliko je čitanje temeljna vještina koja je neizbježna u svim područjima života. Bez visoke razine čitalačke pismenosti, za svakog učenika nije moguće postići uspjeh u školi niti se obrazovati i usavršiti u bilo kojem profesionalnom području. U procesu razvijanja čitalačke pismenosti, uz strategije razumijevanja pročitanog, postoji i šest glavnih ključeva odnosno tehnika koje nam mogu dodatno pomoći u razumijevanju pročitanog teksta.

Pročitaj

Marija Jurić Zagorka – žena snažna karaktera i velikih ambicija

Još kao djetetu nekakav unutarnji glas govorio joj je da mora učiti, raditi, čitati i obrazovati se, jer se jedino radom može oduprijeti svim životnim teškoćama i izazovima kojima su bile izložene žene toga doba. Bio je to za nju prvi i najveći životni uspjeh, njezina životna formula. Svoju prvu pravu sreću Zagorka je pronašla onaj dan kada je pošla u školu. Za cijelog svog školovanja bila je odličan đak te nadareno i talentirano dijete koje je svojim uspjehom dokazivalo i sebi i drugima vrijednosti svoje ličnosti.

Pročitaj

Dan rječnika

Ovaj je dan prigoda da se prisjetimo i prvoga tiskanog rječnika hrvatskoga jezika - Rječnika pet najuglednijih europskih jezika: latinskoga, talijanskoga, njemačkoga, dalmatinskoga i mađarskoga (Dictionarium quinque nobilissimarum Europae linguarum — Latinae, Italicae, Germanicae, Dalmatiae et Ungaricae) objavljenoga u Veneciji 1595. godine.  Njegov je autor  biskup, povjesničar, izumitelj i leksikograf Faust Vrančić.

Pročitaj
Webinar 

Predstavljanje udžbenika hrvatskoga jezika za srednje škole

Ministarstvo znanosti i obrazovanja odobrilo je nove udžbeničke komplete KNJIŽEVNI VREMEPLOV 2 i FON-FON 2 te KNJIŽEVNI VREMEPLOV 3 i FON-FON 3 za gimnazije i četverogodišnje strukovne škole (140 sati i 105 sati). Koncepciju novih udžbenika, prikaz ponuđenih tema, pristup djelima obvezne i izborne lektire te jezičnim i medijskim sadržajima upoznajte za vrijeme novoga webinara tijekom kojega ćemo predstaviti udžbeničke komplete i koncept rada koji se temelji na zahtjevima kurikula hrvatskoga jezika za drugi i treći razred srednje škole.

 

Dragica Dujmović Markusi

utorak, 12.5. 2020.; 16:30 – 17:30 WEBINAR

Pogledaj snimku

Često postavljana pitanja

 • Je li IZZI besplatan?

  Registracija na IZZI te korištenje IZZI digitalnom platformom potpuno je besplatno za sve koji se njome žele koristiti. Mogućnost korištenja je neograničena.

 • Kako se prijaviti na IZZI?

  Za korištenje IZZI digitalnom platformom potrebna je registracija na našu mrežnu stranicu. Svi je mogu ostvariti prateći korake iz sljedeće poveznice: https://www.profil-klett.hr/user/register Nakon uspješne registracije i prijave, potrebno je posjetiti našu digitalnu platformu www.izzi.hr i na nju se prijaviti istim korisničkim podatcima koji su korišteni pri registraciji na www.profil-klett.hr (korisničko ime / adresa e-pošte, lozinka).

 • Pokušavam se prijaviti na IZZI, no ne prihvaća mi korisničko ime / lozinku.

  Ljubazno vas molimo da nam se javite na podrska@profil-klett.hr ili besplatni infotelefon 0800 913 090 kako bismo riješili problem u najkraćem roku.

 • Stranica se neprekidno „vrti“ i ne mogu je otvoriti.

  Vjerojatno je riječ o trenutačno slabijoj internetskoj vezi ili pregledniku kojim se koristite. Savjetujemo da IZZI digitalnim sadržajima uvijek pristupate preko preglednika Chrome.

 • Kako otvoriti IZZI virtualni razred i pratiti uspješnost učenika?

  IZZI virtualni razred možete otvoriti slijedeći korake iz kratke videoupute: https://www.youtube.com/watch?v=opR7EqCeR_0&t=199s U slučaju dodatnih pitanja ili teškoća, ljubazno vas molimo da nam se obratite na podrska@profil-klett.hr ili besplatni infotelefon 0800 913 090 kako bismo riješili problem u najkraćem roku.

 • U izborniku za otvaranje razreda nema moje škole.

  Molimo vas da pokušate pronaći svoju školu drukčijim upisom njezina naziva. Primjerice, umjesto OŠ August Šenoa pokušajte upisivati Augusta Šenoe ili slično. Ako vaše škole i dalje nema na popisu, molimo vas da nam se obratite na podrska@profil-klett.hr ili besplatni infotelefon 0800 913 090 kako bismo riješili problem u najkraćem roku.

 • Kako da se učenici pridruže IZZI razredu?

  Svi učenici mogu se pridružiti IZZI razredu prateći korake iz kratke videoupute: https://www.youtube.com/watch?v=sTyRV07J6C0 U slučaju dodatnih pitanja ili teškoća, ljubazno vas molimo da nam se obratite na podrska@profil-klett.hr ili besplatni infotelefon 0800 913 090 kako bismo riješili problem u najkraćem roku.

 • Virtualna učionica pogrešno zbraja rezultate / ne vidim rezultate učenika.

  Ako se to događa dok učenik rješava zadatke preko aplikacije, za računalo ili mobitel, molimo vas da preuzmete zadnju inačicu IZZI sadržaja koje učenik rješava. Ako se to događa dok učenik rješava online, provjerite je li prijavljen ili je možda pristupio bez prijave u sustav. U slučaju dodatnih pitanja ili teškoća, ljubazno vas molimo da nam se obratite na podrska@profil-klett.hr ili besplatni infotelefon 0800 913 090 kako bismo riješili problem u najkraćem roku.

 • Gdje mogu pronaći vaše pripreme, planove i prezentacije?

  Možete ih pogledati na našoj mrežnoj stranici www.profil-klett.hr, u rubrici „za učitelje“ – repozitorij i metodički kutak. Ako su vam potrebni neki tiskani materijali, ljubazno vas molimo da ih potražite kod našeg stručnog predstavnika za vašu školu.

 • Ne vidim sadržaje u metodičkom kutku.

  Potvrdite svoj status učitelja koristeći autentifikacijski sustav AAI@Edu.Hr ili nam se obratite na podrska@profil-klett.hr kako bismo vam dodijelili status nastavnika koji vam omogućuje pristup u metodički kutak.

 • Čuo sam / čula sam da ste svima omogućili besplatno preuzimanje priručnika za polaganje državne mature. Je li to istina i gdje ih mogu pronaći?

  Istina je. Priručnike za polaganje državne mature svi mogu pronaći i besplatno preuzeti na dnu stranice na sljedećoj poveznici: https://www.profil-klett.hr/ucenje-na-daljinu.

 • Kako mogu dobiti kodove za WIR izdanja ili starija izdanja vaših udžbenika?

  Kodove za WIR izdanja ili starija izdanja možete potražiti kod našeg stručnog predstavnika za vašu školu ili se obratiti našoj korisničkoj podršci na podrska@profil-klett.hr.

 • Kome se mogu obratiti za dodatna pitanja o sadržajima vaših udžbenika i radnih materijala?

  Možete se obratiti našem stručnom predstavniku za vašu školu ili našem uredništvu na adresu e-pošte urednistvo@profil-klett.hr.

 • Kako se prijaviti na webinar?

  Na sljedećoj poveznici možete pratiti najave naših novih webinara: https://www.profil-klett.hr/edukacije Na webinar koji vas zanima možete se prijaviti tako da kliknete na naslov webinara, a zatim pri dnu otvorene stranice kliknete „prijavi se na webinar“. Uoči početka webinara na istoj će vam se poveznici u donjem desnom kutu pojaviti mogućnost ulaska u webinarsku sobu. Kliknite na „webinar“ i pričekajte ulaz. Potvrda o sudjelovanju na webinaru trebala bi stići na vašu e-adresu u roku od 24 sata.

 • Na e-adresu nisam dobila/dobio potvrdu o sudjelovanju na webinaru. Kako doći do nje?

  Možete je samostalno preuzeti s naše mrežne stranice. Na poveznici u nastavku potražite webinar kojem ste prisustvovali i kliknite na njega. Unutar fotografije webinara vidjet ćete mogućnost da preuzmete svoju potvrdu. Ako je ne vidite, ljubazno vas molimo da nam se obratite na podrska@profil-klett.hr. Održani webinari: https://www.profil-klett.hr/edukacije

 • Nisam mogao/mogla prisustvovati webinaru. Može li se pogledati snimka i gdje?

  Snimke naših webinara mogu se besplatno pogledati na našoj mrežnoj stranici. Na poveznici u nastavku potražite webinar koji ste propustili i pogledajte snimku kad god vam to odgovara: https://www.profil-klett.hr/edukacije