Logisch! neu | Profil Klett

Logisch! neu

Logisch! neu

Udžbenička serija za učenje njemačkog jezika od 6. do 8. razreda osnovne škole, 1. strani jezik

Logisch! neu serija izdanje je renomirane izdavačke kuće Klett.

Nastavlja se na postojeću seriju Applaus 5 Plus u 5. razredu osnovne škole.

 

Zašto Logisch!neu?

 • logično strukturirane lekcije olakšavaju usvajanje gradiva
 • moderan izgled, mnoštvo fotografija i crteža te teme usmjerene na mlade
 • postupno uvođenje i temeljita razrada gramatike i vokabulara, brojne vježbe izgovora
 • snažan naglasak na izradu vlastitih projekata, što potiče samostalni istraživački rad, kreativnost te vještinu prezentiranja
 • međupredmetne teme te teme bogate sadržajima o kulturi omogućuju upoznavanje drugih kultura i usporedbu s vlastitom
 • brojni video i audiomaterijali integrirani u sadržaj te dostupni preko Klett Augmented aplikacije
 • dodatni materijali (online vježbe, glosari, nastavni planovi, ispiti i audiomaterijali) 

Udžbenički komplet

Udžbenik

Pregledna i originalna struktura udžbenik čini ga jednostavnim za uporabu. Sve bitne gramatičke strukture u lekciji nalaze se u memo rubrici te na kraju svake lekcije u gramatičkom pregledu. Stranice Teste dich za samoevaluaciju napravljene su po uzoru na međunarodne ispite iz njemačkog kao stranog jezika te su namijenjene testiranju četiriju jezičnih vještina. Posebne rubrike za samostalnost u učenju i međupredmetne teme.

Radna bilježnica

Radna bilježnica strukturom i progresijom prati sadržaje iz udžbenika. Nudi vježbe za usvajanje i ponavljanje vokabulara, gramatike i razvijanje komunikacije koji su usko povezani sa zadacima u udžbeniku.

Priručnik za nastavnika

Priručnik za nastavnike uz udžbenik Applaus! plus 5 pruža kvalitetne edukativne materijale, a prije svega praktičnim primjerima i inovativnim pristupom olakšava nastavniku stvaranje poticajnog okruženja za učenje.

U tu svrhu priručnik sadrži:

 • godišnji izvedbeni kurikul
 • tematsko planiranje
 • prijedlog pripreme nastavnog sata
 • primjere listića za samovrednovanje i vršnjačko vrednovanje
 • primjere izlaznih kartica

Metodički materijali za nastavnike

Metodički materijali za nastavnike uz udžbenik Applaus 5 Plus

Preuzmi

IZZI digitalni obrazovni sadržaji

IZZI digitalni obrazovni sadržaj tematski prati i obogaćuje sadržaj udžbenika i nudi dodatne materijale koji unose interaktivnost, zabavu i zanimljivost u nastavu. Vokabular, gramatika, poznavanje njemačke kulture i načina života uče se kroz dinamične i zanimljive interaktivne zadatke. Vokabular i gramatika koji se obrađuju u svakoj digitalnoj jedinici odgovaraju vokabularu i gramatici iz udžbenika.

Prolistaj

Prolistaj

Lektire na njemačkom jeziku

Kako najbolje koristiti film u nastavi njemačkog jezika?

Mediji su sastavni dio našeg života i života naših učenika. Najljepše je učiti jezik na zanimljiv i pristupačan način. Korištenje filma kao nastavnog materijala ima jako puno prednosti: učenici će imati priliku vokabular učiti iz konteksta; naučiti puno o kulturi koja je utkana u radnju filma te vrlo rado će raspravljati o filmu te analizirati sam film ili likove.

Koje filmove odabrati?

 

Pročitaj

Neobične božićne tradicije

Većina nas u božićno vrijeme kiti bor, pjeva božićne pjesme, zamata poklone i peče kolače. No, jeste li znali da u Gornjoj Bavarskoj zvuk crkvenih zvona prati gromki zvuk pušaka? Ovaj običaj potječe iz drevnih obreda protjerivanja duhova zime. U Španjolskoj, pak, djeca nisu u potpunosti sigurna tko donosi poklone – djed Božićnjak ili Sveta tri kralja.

Pročitaj

Kako potaknuti svoje učenike da zavole čitanje u nastavi njemačkog jezika?

Suhoparni tekstovi iz kojih izvlačimo nove riječi rijetko su učenicima zanimljivi. Učenike prije svega može zainteresirati zanimljiva priča koja će zaokupiti njihovu pozornost. Pri tom će ih sigurno zanimati što će se sljedeće dogoditi, identificirat će se s likovima, ući će u neki drugi, zanimljivi svijet, naučit će nešto o kulturi različitoj od njihove. S obzirom da će se zainteresirati i zabavljati čitajući zanimljive priče i zgode glavnih junaka, pri tome neće imati osjećaj da uče i usvajaju jezik.

Pročitaj

Često postavljana pitanja