Mješovita nastava na daljinu - Preporuke MZO-a | Profil Klett

04. svibanj 2020.

Mješovita nastava na daljinu - Preporuke MZO-a

Autor: Maja Trinajstić

 

Izgleda da se život počinje polako vraćati u normalu, ali prema određenim smjernicama i uz mjere opreza. Prema najavi, škole bi trebale ponovno otvoriti svoja vrata 11. 5. 2020., ali samo za razrednu nastavu. Kako bi to trebalo izgledati, pogledajte u sažetku Preporuka koje je MZO objavilo 30. 4. 2020., a prenosimo i danas objavljeni dokument Planovi za sve razrede.

 

 

Uvod

 

Na temelju zaključka Vlade Republike Hrvatske od 23. travnja 2020. plan je otvoriti škole za razrednu nastavu za određene skupine učenika i uz primjenu preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ). Odluka je donesena kako bi se roditeljima koji rade omogućilo nesmetano obavljanje posla te bi povratak bio omogućen samo učenicima razredne nastave i vrtićkoj djeci, a u cilju polagane normalizacije života. Smatra se također da je  za učenike korisno da se vrate u školu, ako je to epidemiološki prihvatljivo, zato što je kvalitetu nastave lakše osigurati u školama, a i socijalizacija je važan aspekt učenikova odgoja i obrazovanja. I dalje je najvažniji cilj briga o cjelovitom razvoju i dobrobiti djeteta.

No cijeli proces odvijao bi se u skladu s jasnim smjernicama pa je HZJZ objavio Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za ustanove ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te osnovnoškolske ustanove u kojima je osigurana mogućnost zbrinjavanje djece rane i predškolske dobi te učenika koji pohađaju razrednu nastavu.

 

Donosimo temeljne odrednice iz Uputa:

 • Preporučuje se ostanak kod kuće djece i osoblja/djelatnika s kroničnim bolestima.
 • Potiče se ostanak kod kuće sve djece za koju se to može osigurati.
 • Fizičko udaljavanje od 2 m: rad ustanove neophodno je organizirati na način da se osigura u što većoj mjeri socijalno distanciranje (fizički razmak) kao i pojačana osobna higijena i higijena prostora.
 • ·Organizacija rada s djecom: • odgojno-obrazovne skupine djece s manjim brojem uvijek iste djece (po mogućnosti do 9 djece u grupi i jedan odgajatelj/nastavnik što ukupno daje po mogućnosti 10 osoba – nakon formiranja skupine djece, 14 dana od početka primjene ovih uputa uključujući neradne dane, ne primaju se nova djeca u skupinu), • za jednu grupu djece brine jedan odgajatelj/nastavnik odnosno dva (u slučaju produženog boravka u školi odnosno u popodnevnoj smjeni u dječjem vrtiću) bez „preklapanja“, • izbjegava se fizički kontakt (bliski kontakt) djece iz jedne odgojno-obrazovne skupine s drugom djecom, roditeljima/starateljima druge djece i drugim djelatnicima ustanove, • svaka odgojno-obrazovna skupina boravi u jednoj odgovarajućoj prostoriji, • odgajatelj/nastavnik s djecom provodi što je više moguće vremena na otvorenom.
 • Organizacija prostora. Preporučene značajke prostorije u kojoj boravi jedna odgojno-obrazovna grupa djece (učionica ili drugi odgovarajući prostor, primjerice sportska dvorana): • prostorija što veće površine i visine, prozračna i osunčana (odgovarajući izvor dnevnog svijetla), • prostorija je vratima odvojena od prostorija u kojima borave druge skupine, • prostorija se može dobro provjetriti vanjskim zrakom.

 

Za roditelje

Uz temeljne odrednice dokument donosi i upute o Ulasku i izlasku iz vrtića i škola te obuhvaća:

 • Primopredaju djece. Roditelji/skrbnici dovode i odvode djecu u predmetne ustanove na način da, ako je ikako moguće, ne ulaze u ustanovu osim u krajnjoj nuždi, već dolaze do ulaza pri čemu zadržavaju distancu od najmanje 2 metra u odnosno na druge roditelje/skrbnike i djecu.
 • Školsku opremu. Učenik dolazi i odlazi iz škole sa školskom torbom, ako nije omogućeno zadržavanje torbe u školi, te svoju opremu i pribor ne dijeli s drugim učenicama.
 • Pratnju djece do škole ili iz nje. Dijete roditelj/skrbnik dovodi i odvodi iz ustanove na način da je u pratnji jednog djeteta uvijek jedna odrasla osoba/roditelj/skrbnik. Kada je god moguće, u pratnji pojedinog dijeta uvijek je ista osoba ili se izmjenjuju dvije odrasle osobe.

 

No bitno je naglasiti da nije predviđeno da učenici i učitelji nose maske niti rukavice te da su ove Preporuke i Upute HZJZ napravljene za prva dva tjedna škole, počevši s 11. 5. 2020. godine.

Organizacija nastave u mješovitom modelu

 

Mješovitim modelom smatra se nastava u kojoj se kombinira nastava putem informacijsko-komunikacijskih tehnologija i nastava uživo u učionici, a svi učenici imaju neke elemente nastave na daljinu.

 

Za vrijeme epidemije za učenike razredne nastave provodit će se poučavanje dijelom kao oblik nastave koju učenici pohađaju u školi, ali u promijenjenim uvjetima u odnosu na redovitu nastavu, a dijelom kao nastava na daljinu. Roditelji učenika imat će mogućnost izbora sukladno Uputi HZJZ da njihova djeca kompletnu nastavu prate putem nastave na daljinu.

 

U razrednoj nastavi u redovitom programu rade:

 • učitelji razredne nastave
 • učitelji stranog jezika
 • Vjeronauka
 • ponegdje i Informatike
 • Tjelesne i zdravstvene kulture
 • Glazbene kulture.

Pored toga, u osnovnim školama radi i oko 2600 stručnih suradnika (pedagozi, psiholozi, knjižničari, edukatori-rehabilitatori, socijalni pedagozi, logopedi i sl.). Svi navedeni profili zaposlenika trebaju sudjelovati u mješovitom modelu nastave na daljinu.

Osnovne smjernice mješovitog modela nastave na daljinu

 

U provođenju nastavnoga procesa treba se pridržavati sljedećih pravila:

 • Odgojno-obrazovni ishodi trebali bi biti usklađeni u radu u učionici s nastavom u Školi na Trećem.
 • Metode poučavanja i aktivnosti za učenike mogu se razlikovati u modelu mješovite nastave za učenike u učionici i one kod kuće.
 • Zadaci koje učenici dobivaju trebaju biti slični s obzirom na vrijeme potrebno za izvođenje, zahtjevnost u izradi, povezanosti s odgojno-obrazovnim ishodima.
 • Domaće zadaće, uradci i zadaci trebaju biti jednaki i svi učenici ih moraju imati mogućnost predati učiteljima u izravnom kontaktu ili posredstvom roditelja i tehnologije.
 • Metode vrednovanja trebaju biti ujednačene za sve učenike u mješovitom modelu nastave.

 

Svim učenicima treba osigurati dostupnost poučavanja, nastavnih materijala i potpore u učenju.

Učitelji pri tome upotrebljavaju materijale objavljene na Školi na Trećem, odabrane udžbenike i druge obrazovne materijale.

 

Kako biste sigurno, praktično i u mješovitom modelu nastave na daljinu mogli organizirati svoj radni tjedan, za vas i vaše učenike pripremamo i dalje raznolike i višenamjenske edukativne materijale koji se obnavljaju u tjednom ritmu: https://www.profil-klett.hr/ucenje-na-daljinu

 

Upute za vrednovanje i ocjenjivanje

 

Zaključna ocjena na kraju nastavne godine temelji se na ocjenama koje su učenici dobili tijekom cijele nastavne godine, uključujući i nastavu na daljinu, odnosno nastavu koja se izvodi u mješovitom modelu.

Sve odrednice iz Uputa za vrednovanje i ocjenjivanje tijekom nastave na daljinu primjenjuju se i u mješovitom modelu. Sažetak je dan na sljedećoj shemi:

Zaduženja učitelja u mješovitom obliku nastave

 

Prema Pravilniku o tjednim ranim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi učitelji u razrednoj nastavi imaju tjednu normu od 16 sati nastave po predmetima, 1 sat razrednog odjela, 1 sat ostalih aktivnosti s učenicima, 1 sat dopunske nastave, 1 sat dodatne nastave i 1 sat izvannastavnih aktivnosti. To je ukupno 21 sat (u trajanju od 45 minuta) neposrednog odgojno-obrazovnog rada s učenicima.

 

Međutim, prema Uputama HZJZ-a sve aktivnosti se trebaju odvijati u jednoj grupi s jednim učiteljem i bez fizičkog kontakta te se stoga neće izvoditi izvannastavne aktivnosti, nastava Tjelesne i zdravstvene kulture izvodit će se u smanjenom opsegu, a vjerojatno i dopunska i dodatna nastava uživo ne daje svima jednake prilike za sudjelovanje. Također i sat dodatnih aktivnosti s učenicima teško će se provoditi u ovoj fazi. Svi ti sati mogu se uvrstiti u dio nastave na daljinu, što znači da učiteljima otvara mogućnost da se 5-6 sati tjedno posveti komunikaciji s roditeljima i učenicima koji su u nastavi na daljinu (u prosjeku 1 sat dnevno).

Neke aktivnosti koje su propisane školskim kurikulumom neće se provoditi (npr. izleti, ekskurzije, školske priredbe), a ni neki godišnji poslovi (npr. natjecanja učenika).

Ostale aktivnosti do 40-satnog radnog vremena uključuju stručno-metodičko pripremanje za neposredni odgojno-obrazovni rad s učenicima u mješovitom modelu nastave, ali i vrednovanje učeničkih postignuća.

 

Planovi za sve razrede

 

Na mrežnim stranicama Škole za život objavljeni su planovi za nastavu svih razreda osnovne škole i gimnazija. Planovi su napravljeni prema kurikulumima i programima nastavnih predmeta te usklađeni s provedbom nastave na daljinu u školskoj godini 2019./2020.

Planovi pokrivaju period od ožujka do lipnja 2020. te su za nastavne predmete koji se emitiraju u televizijskim programima na HRT3, RTL2 i SPTV usklađeni i s emitiranjem. Sve videolekcije, odnosno snimke Škole na Trećem i popratni radni materijali su također dostupni na spomenutim mrežnim stranicama.

 

Planovi će se kontinuirano sadržajno nadopunjavati.

https://skolazazivot.hr/planovi-za-sve-razrede/

 

Cjeloviti dokument Preporuka kao i ostale referentne dokumente potražite na sljedećim poveznicama:

 

https://skolazazivot.hr/preporuke-za-organizaciju-rada-u-razrednoj-nastavi-i-upute-za-vrednovanje-i-ocjenjivanje-u-mjesovitom-modelu-nastave/

Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za ustanove ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te osnovnoškolske ustanove u kojima je osigurana mogućnost zbrinjavanje djece rane i predškolske dobi te učenika koji pohađaju razrednu nastavu. Hrvatski zavod za javno zdravstvo. 30. travanja 2020.

Upute za vrednovanje i ocjenjivanje tijekom nastave na daljinu, MZO, travanj 2020.

Pravilnik o tjednim radnim obavezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN, broj 34/14, 40/14, 103/14 i 102/19)

Pravilniku o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN 24/2015)

Okvir za ponovno otvaranje škola koje su sastavili UNICEF, UNESCO, World Food Programme i Svjetska banka, Framework for reopening schools. travanj, 2020.

 

 

 

 

Vezani Članci

Pogledajte tematski slične članke
Zanima nas

«Priče Roma» na Svjetski dan Roma

Na Svjetski dan Roma želja nam je predstaviti vam iznimni projekt „Priče Roma“ iza kojeg stoje složeno istraživanje i kvalitetna realizacija napravljena u partnerstvu Romskog resursnog centra iz Darde i zagrebačke udruge Fade In. Cilj je ovog projekta dati glas „nevidljivim“ i „nečujnim“ članovima društva te osobnim pričama manjina potaknuti empatiju, razbiti predrasude i doprinijeti integraciji manjina u širu društvenu zajednicu.

Vezani Sadržaj

Pogledajte našu ponudu sadržaja