04. svibanj 2020.

Mješovita nastava na daljinu - Preporuke MZO-a

Autor: Maja Trinajstić

 

Izgleda da se život počinje polako vraćati u normalu, ali prema određenim smjernicama i uz mjere opreza. Prema najavi, škole bi trebale ponovno otvoriti svoja vrata 11. 5. 2020., ali samo za razrednu nastavu. Kako bi to trebalo izgledati, pogledajte u sažetku Preporuka koje je MZO objavilo 30. 4. 2020., a prenosimo i danas objavljeni dokument Planovi za sve razrede.

 

 

Uvod

 

Na temelju zaključka Vlade Republike Hrvatske od 23. travnja 2020. plan je otvoriti škole za razrednu nastavu za određene skupine učenika i uz primjenu preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ). Odluka je donesena kako bi se roditeljima koji rade omogućilo nesmetano obavljanje posla te bi povratak bio omogućen samo učenicima razredne nastave i vrtićkoj djeci, a u cilju polagane normalizacije života. Smatra se također da je  za učenike korisno da se vrate u školu, ako je to epidemiološki prihvatljivo, zato što je kvalitetu nastave lakše osigurati u školama, a i socijalizacija je važan aspekt učenikova odgoja i obrazovanja. I dalje je najvažniji cilj briga o cjelovitom razvoju i dobrobiti djeteta.

No cijeli proces odvijao bi se u skladu s jasnim smjernicama pa je HZJZ objavio Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za ustanove ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te osnovnoškolske ustanove u kojima je osigurana mogućnost zbrinjavanje djece rane i predškolske dobi te učenika koji pohađaju razrednu nastavu.

 

Donosimo temeljne odrednice iz Uputa:

 • Preporučuje se ostanak kod kuće djece i osoblja/djelatnika s kroničnim bolestima.
 • Potiče se ostanak kod kuće sve djece za koju se to može osigurati.
 • Fizičko udaljavanje od 2 m: rad ustanove neophodno je organizirati na način da se osigura u što većoj mjeri socijalno distanciranje (fizički razmak) kao i pojačana osobna higijena i higijena prostora.
 • ·Organizacija rada s djecom: • odgojno-obrazovne skupine djece s manjim brojem uvijek iste djece (po mogućnosti do 9 djece u grupi i jedan odgajatelj/nastavnik što ukupno daje po mogućnosti 10 osoba – nakon formiranja skupine djece, 14 dana od početka primjene ovih uputa uključujući neradne dane, ne primaju se nova djeca u skupinu), • za jednu grupu djece brine jedan odgajatelj/nastavnik odnosno dva (u slučaju produženog boravka u školi odnosno u popodnevnoj smjeni u dječjem vrtiću) bez „preklapanja“, • izbjegava se fizički kontakt (bliski kontakt) djece iz jedne odgojno-obrazovne skupine s drugom djecom, roditeljima/starateljima druge djece i drugim djelatnicima ustanove, • svaka odgojno-obrazovna skupina boravi u jednoj odgovarajućoj prostoriji, • odgajatelj/nastavnik s djecom provodi što je više moguće vremena na otvorenom.
 • Organizacija prostora. Preporučene značajke prostorije u kojoj boravi jedna odgojno-obrazovna grupa djece (učionica ili drugi odgovarajući prostor, primjerice sportska dvorana): • prostorija što veće površine i visine, prozračna i osunčana (odgovarajući izvor dnevnog svijetla), • prostorija je vratima odvojena od prostorija u kojima borave druge skupine, • prostorija se može dobro provjetriti vanjskim zrakom.

 

Za roditelje

Uz temeljne odrednice dokument donosi i upute o Ulasku i izlasku iz vrtića i škola te obuhvaća:

 • Primopredaju djece. Roditelji/skrbnici dovode i odvode djecu u predmetne ustanove na način da, ako je ikako moguće, ne ulaze u ustanovu osim u krajnjoj nuždi, već dolaze do ulaza pri čemu zadržavaju distancu od najmanje 2 metra u odnosno na druge roditelje/skrbnike i djecu.
 • Školsku opremu. Učenik dolazi i odlazi iz škole sa školskom torbom, ako nije omogućeno zadržavanje torbe u školi, te svoju opremu i pribor ne dijeli s drugim učenicama.
 • Pratnju djece do škole ili iz nje. Dijete roditelj/skrbnik dovodi i odvodi iz ustanove na način da je u pratnji jednog djeteta uvijek jedna odrasla osoba/roditelj/skrbnik. Kada je god moguće, u pratnji pojedinog dijeta uvijek je ista osoba ili se izmjenjuju dvije odrasle osobe.

 

No bitno je naglasiti da nije predviđeno da učenici i učitelji nose maske niti rukavice te da su ove Preporuke i Upute HZJZ napravljene za prva dva tjedna škole, počevši s 11. 5. 2020. godine.

Organizacija nastave u mješovitom modelu

 

Mješovitim modelom smatra se nastava u kojoj se kombinira nastava putem informacijsko-komunikacijskih tehnologija i nastava uživo u učionici, a svi učenici imaju neke elemente nastave na daljinu.

 

Za vrijeme epidemije za učenike razredne nastave provodit će se poučavanje dijelom kao oblik nastave koju učenici pohađaju u školi, ali u promijenjenim uvjetima u odnosu na redovitu nastavu, a dijelom kao nastava na daljinu. Roditelji učenika imat će mogućnost izbora sukladno Uputi HZJZ da njihova djeca kompletnu nastavu prate putem nastave na daljinu.

 

U razrednoj nastavi u redovitom programu rade:

 • učitelji razredne nastave
 • učitelji stranog jezika
 • Vjeronauka
 • ponegdje i Informatike
 • Tjelesne i zdravstvene kulture
 • Glazbene kulture.

Pored toga, u osnovnim školama radi i oko 2600 stručnih suradnika (pedagozi, psiholozi, knjižničari, edukatori-rehabilitatori, socijalni pedagozi, logopedi i sl.). Svi navedeni profili zaposlenika trebaju sudjelovati u mješovitom modelu nastave na daljinu.

Osnovne smjernice mješovitog modela nastave na daljinu

 

U provođenju nastavnoga procesa treba se pridržavati sljedećih pravila:

 • Odgojno-obrazovni ishodi trebali bi biti usklađeni u radu u učionici s nastavom u Školi na Trećem.
 • Metode poučavanja i aktivnosti za učenike mogu se razlikovati u modelu mješovite nastave za učenike u učionici i one kod kuće.
 • Zadaci koje učenici dobivaju trebaju biti slični s obzirom na vrijeme potrebno za izvođenje, zahtjevnost u izradi, povezanosti s odgojno-obrazovnim ishodima.
 • Domaće zadaće, uradci i zadaci trebaju biti jednaki i svi učenici ih moraju imati mogućnost predati učiteljima u izravnom kontaktu ili posredstvom roditelja i tehnologije.
 • Metode vrednovanja trebaju biti ujednačene za sve učenike u mješovitom modelu nastave.

 

Svim učenicima treba osigurati dostupnost poučavanja, nastavnih materijala i potpore u učenju.

Učitelji pri tome upotrebljavaju materijale objavljene na Školi na Trećem, odabrane udžbenike i druge obrazovne materijale.

 

Kako biste sigurno, praktično i u mješovitom modelu nastave na daljinu mogli organizirati svoj radni tjedan, za vas i vaše učenike pripremamo i dalje raznolike i višenamjenske edukativne materijale koji se obnavljaju u tjednom ritmu: https://www.profil-klett.hr/ucenje-na-daljinu

 

Upute za vrednovanje i ocjenjivanje

 

Zaključna ocjena na kraju nastavne godine temelji se na ocjenama koje su učenici dobili tijekom cijele nastavne godine, uključujući i nastavu na daljinu, odnosno nastavu koja se izvodi u mješovitom modelu.

Sve odrednice iz Uputa za vrednovanje i ocjenjivanje tijekom nastave na daljinu primjenjuju se i u mješovitom modelu. Sažetak je dan na sljedećoj shemi:

Zaduženja učitelja u mješovitom obliku nastave

 

Prema Pravilniku o tjednim ranim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi učitelji u razrednoj nastavi imaju tjednu normu od 16 sati nastave po predmetima, 1 sat razrednog odjela, 1 sat ostalih aktivnosti s učenicima, 1 sat dopunske nastave, 1 sat dodatne nastave i 1 sat izvannastavnih aktivnosti. To je ukupno 21 sat (u trajanju od 45 minuta) neposrednog odgojno-obrazovnog rada s učenicima.

 

Međutim, prema Uputama HZJZ-a sve aktivnosti se trebaju odvijati u jednoj grupi s jednim učiteljem i bez fizičkog kontakta te se stoga neće izvoditi izvannastavne aktivnosti, nastava Tjelesne i zdravstvene kulture izvodit će se u smanjenom opsegu, a vjerojatno i dopunska i dodatna nastava uživo ne daje svima jednake prilike za sudjelovanje. Također i sat dodatnih aktivnosti s učenicima teško će se provoditi u ovoj fazi. Svi ti sati mogu se uvrstiti u dio nastave na daljinu, što znači da učiteljima otvara mogućnost da se 5-6 sati tjedno posveti komunikaciji s roditeljima i učenicima koji su u nastavi na daljinu (u prosjeku 1 sat dnevno).

Neke aktivnosti koje su propisane školskim kurikulumom neće se provoditi (npr. izleti, ekskurzije, školske priredbe), a ni neki godišnji poslovi (npr. natjecanja učenika).

Ostale aktivnosti do 40-satnog radnog vremena uključuju stručno-metodičko pripremanje za neposredni odgojno-obrazovni rad s učenicima u mješovitom modelu nastave, ali i vrednovanje učeničkih postignuća.

 

Planovi za sve razrede

 

Na mrežnim stranicama Škole za život objavljeni su planovi za nastavu svih razreda osnovne škole i gimnazija. Planovi su napravljeni prema kurikulumima i programima nastavnih predmeta te usklađeni s provedbom nastave na daljinu u školskoj godini 2019./2020.

Planovi pokrivaju period od ožujka do lipnja 2020. te su za nastavne predmete koji se emitiraju u televizijskim programima na HRT3, RTL2 i SPTV usklađeni i s emitiranjem. Sve videolekcije, odnosno snimke Škole na Trećem i popratni radni materijali su također dostupni na spomenutim mrežnim stranicama.

 

Planovi će se kontinuirano sadržajno nadopunjavati.

https://skolazazivot.hr/planovi-za-sve-razrede/

 

Cjeloviti dokument Preporuka kao i ostale referentne dokumente potražite na sljedećim poveznicama:

 

https://skolazazivot.hr/preporuke-za-organizaciju-rada-u-razrednoj-nastavi-i-upute-za-vrednovanje-i-ocjenjivanje-u-mjesovitom-modelu-nastave/

Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za ustanove ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te osnovnoškolske ustanove u kojima je osigurana mogućnost zbrinjavanje djece rane i predškolske dobi te učenika koji pohađaju razrednu nastavu. Hrvatski zavod za javno zdravstvo. 30. travanja 2020.

Upute za vrednovanje i ocjenjivanje tijekom nastave na daljinu, MZO, travanj 2020.

Pravilnik o tjednim radnim obavezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN, broj 34/14, 40/14, 103/14 i 102/19)

Pravilniku o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN 24/2015)

Okvir za ponovno otvaranje škola koje su sastavili UNICEF, UNESCO, World Food Programme i Svjetska banka, Framework for reopening schools. travanj, 2020.

 

 

 

 

Vezani Članci

Pogledajte tematski slične članke

Vezani Sadržaj

Pogledajte našu ponudu sadržaja