NEFORMALNO OBRAZOVANJE: razine i modeli | Profil Klett

27. studeni 2017.

NEFORMALNO OBRAZOVANJE: razine i modeli

avatar
Autor: Sanja Pešić

Suvremena istraživanja o učenju pokazala su da se mnogo kvalitetnije i trajnije uči u neformalnoj atmosferi tj. kroz interakciju sudionika i suradničko učenje  te  pomoću neformalnih metoda koje učenicima pružaju zanimljivo, kreativno, iskustveno i istraživačko učenje.

U tom pogledu  brojni oblici  neformalnog obrazovanja sadrže organizirane i planirane obrazovne aktivnosti u svrhu stjecanja različitih znanja i vještina, stavova i vrijednosti  kroz  raznolikost metoda, veću fleksibilnost i pristup životnim situacijama te praktičnu primjenu usvojenih znanja i vještina. Kao što su na primjer: izvannastavne aktivnosti, različite radionice i seminari, konferencije, tečajevi, volonterski programi, rad na projektima, školska društva, zadruge,  programi razmjene učenika, centri izvrsnosti i slično. Sve navedene aktivnosti uključuju praktično stjecanje znanja, vještina i stavova, odvijaju se izvan konteksta formalnoga učenja, temelje se na dobrovoljnom sudjelovanju, pokazuju određene rezultate  i za njih se najčešće ne primaju formalna priznanja.

 

Kao temeljna obilježja neformalnih oblika učenja obično se navodi:

1. strukturirano učenje

2. proces se odvija  izvan formalnoga obrazovnog kurikula

3. dobrovoljno sudjelovanje

4. osobni i profesionalni razvoj

5. timski rad ( interaktivno suradničko učenje )

6. program sukladan potrebama društva i sudionika

7. proces učenja: praktično znanje/doživljeno znanje

8. obučeni i kvalificirani edukatori

9. fleksibilna struktura ( planovi, program, sadržaji i mjesta učenja su fleksibilni)

10. utemeljenost na demokratskim vrijednostima i načelima ( ljudska prava, demokracija, međukulturalnost)

11. podijeljenost odgovornosti za rezultate učenja između voditelja i sudionika

12. participativno učenje (aktivni sudionici u planiranju i provođenju aktivnosti)

13. razvoj kompetencija, podrške i samopouzdanja te kritičkoga mišljenja, vještina rješavanja problema

14. ishodi ili postignuća se rijetko dokumentiraju ili vrjednuju na konvencionalno vidljive načine.

Milenijska fotografija : ERASMUS+ projekt OŠ Josip Pupačić: My homeland, my people, my tradition
Priznavanje neformalnih oblika učenja

Potrebno je napomenuti kako u Hrvatskoj još uvijek ne postoji formalno priznavanje neformalnoga obrazovanja, ali se polako otvaraju prostori kako priznavanja tako i implementiranja neformalnih oblika učenja u formalno obrazovanje. Postupna preobrazba obrazovanja događa se zahvaljujući entuzijazmu i proaktivnosti učitelja i škola, ali i projektima koji se financiraju dijelom iz državnoga proračuna, a dijelom iz proračuna Europske unije ( MZOS, AZOO, ASOO, AMPEU itd. ).

 

Najveći prostor za promoviranje cjeloživotnog učenja i neformalnog obrazovanja ima Agencija za mobilnost i programe EU (AMPEU) te programi: Erasmus+ i Obzor 2020. (program za istraživanje i inovacije).

Erasmus+ najveći je program Europske unije u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta te obuhvaća razdoblje od 2014. do 2020. godine. Obuhvaća sve europske  i međunarodne programe i inicijative Europske unije u području obrazovanja ( opće obrazovanje, visoko obrazovanje, obrazovanje odraslih) te osposobljavanja mladih i promoviranje sporta.

 

Erasmus+ na području općeg obrazovanja omogućuje financijsku potporu aktivnostima koje podupiru:

· Mobilnost mladih i osoba koje rade s mladima 

· Suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse – Strateška partnerstva 

· Podrška reformi politika i aktivnostima koje pridonose aktivnom sudjelovanju mladih u društvu 

 

Uz popratne mreže i inicijative: eTwinning, Europass, Europska oznaka jezika i druge.

Razmjene učenika omogućuju provođenje programa utemljenog na metodama neformalnog učenja kojima razvijaju svoja znanja, stavove i kompetencije, razvijaju kritičko mišljenje i vještine rješavanja problema u odnosu na društveno bitne teme, vježbaju komunikacijske vještine i timski rad, jačaju vrijednosti solidarnosti, tolerancije, prijateljstva i demokracije u međukulturalnom okruženju.

 

Istodobno se za djelatnike škole pružaju mogućnosti osposobljavanja i profesionalnoga razvoja putem sudjelovanja na stručnim skupovima, aktivnostima podučavanja u inozemstvu (teaching assignment) i osposobljavanja (staff training) u obliku: sudjelovanja u strukturiranim tečajevima i aktivnostima za stvaranje partnerstva te prakse prema modelu  job shadowing  u inozemstvu, u partnerskoj školi ili nekoj drugoj obrazovnoj ustanovi.

Putem eTwinning portala također je omogućena virtualna suradnja među školama i vrtićima: odgajatelji, učitelji, nastavnici i stručni suradnici mogu se povezati i provoditi zajedničke projekte u učionicama s kolegama iz Europe te dobiti pristup izvorima za učenje i te nove prilike koristiti za profesionalni razvoj.

Učenici - kreatori programa

Presudna činjenica u takvim je projektima aktivna uloga učenika: oni su kreatori programa, radionica i aktivnosti  u svim fazama projekta. Prisutan je participativni pristup radu svih sudionika te planirano i strukturirano učenje kroz tri segmenta:

 

 1. Neformalno učenje
 • iskustveno učenje i vršnjačko učenje
 • izvan formalnoga obrazovnog kurikula
 • metode neformalnoga učenja

 

 1. Informalno učenje
 • svakodnevno
 • na nesvjesnoj razini

 

 1. Interkulturalno učenje 
 • bolje znanje stranih jezika
 • poticajno okruženje
 • međukulturalna osvještenost
 • veća svijest o društvenim vrijednostima i vrijednostima EU: aktivni građanin i e- građanin
Obrazovni rezultati

Projektima mobilnosti ostvaruju se bolji obrazovni rezultati u neformalnom okruženju:

 

 • razvoj ključnih kompetencija kod učenika
 • stjecanje vještina kritičkoga mišljenja i rješavanja problema
 • veći osjećaj za inicijativu i poduzetništvo
 • veća osnaženost i samopouzdanje
 • komunikacijske vještine i timski rad
 • suradničko učenje i zajedničko donošenje odluka
 • inovativnost, kreativnost i integriranost
 • održivi razvoj
 • socijalna uključenost (uvažavanje različitosti, demokracije, ljudskih prava)
 • suvremeni oblici rada, poglavito e-učenja ( poticanje IKT kompetencija uz uporabu informacijsko-komunikacijske tehnologije)
 • zanimljiviji i atraktivniji programi za učenike, istraživačko učenje
 • integracija projekta u Nastavni plan i program
 • priznavanje procesa učenja i stečenih kompetencija izdavanjem potvrde Youthpas.

 

Ovakvi i slični oblici i metode neformalnog učenja trebali bi postati sastavni dio poboljšanja i unaprijeđenja formalnoga odgojno-obrazovnog sustava i cjeloživotnog učenja. Neformalno učenje je okvir za razvijanje učeničkih potencijala, znanja, vještina i vrijednosnih stavova koji će mu pomoći u osobnom razvoju i uspjehu te ga adekvatno pripremiti za  globalnu konkurenciju i nove zahtjeve na tržištu rada.

 

Više o posebnim strategijama i izazovima neformalnog obrazovanja možete saznati u članku na sljedećoj poveznici.

Vezani Članci

Pogledajte tematski slične članke

Iskustva poučavanja iz Gran Canarije

Svakog dana poučavale su 5. razrede IKT i engleski jezik kroz primjerene aktivnosti poput MIT Scratcha, Micro:bita i programiranja na engleskom jeziku. Osim inovativnih metoda poučavanja koje su primjenjivale, učenici su imali priliku prvi puta se susresti s mini računalom Micro:bit i primjenjivati ga u različitim zadacima od osnova do brojanja koraka ili mjerenja temperature. Koristeći Scratch kreirali su svoje digitalne priče i animacije.

 

Vezani Sadržaj

Pogledajte našu ponudu sadržaja