27. studeni 2017.

NEFORMALNO UČENJE: strategija i izazovi

avatar
Autor: Sanja Pešić

U sferi novih životnih potreba i novih umijeća življenja razvidna je potreba cjeloživotnog obrazovanja. Termin cjeloživotno obrazovanje podrazumijeva kontinuirano učenje i razvijanje zbira svekolikog znanja,vještina i stavova od „ kolijevke pa do groba“.U cjeloživotno učenje idu svi oblici učenja tijekom života neke osobe čiji je cilj stjecanje i unaprijeđivanje kompetencija za osobne, društvene i profesionalne potrebe (Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru, 2013.).

 

Prema Europskom kvalifikacijskom okviru, cjeloživotno učenje odnosi se na priznavanje i vrjednovanje svih aktivnosti stjecanja znanja i vještina tijekom života kroz formalno, neformalno i informalno obrazovanje  i to u okviru osobnog, građanskog, društvenog ili profesionalnog razvoja i djelovanja. Cjeloživotno učenje preduvjet je snalaženju i prilagodbi promjenjivim životnim i društvenim kontekstima, zapošljivosti i konkurentnosti na tržištu rada, ali i temelj ostvarivanja osobnih potencijala, aktivnoga građanstva kao i svijesti o sebi kao e-građaninu.

 

Vizija i strategija modernoga obrazovanja prepoznaje kako se možemo educirati i na druge načine, a ne samo memoriranjem informacija i predavačkim metodama rada. Činjenica je kako se aktivnim, suradničkim i iskustvenim učenjem bolje uči i pamti, stječu znanja i vještine za život. Upravo s tim u svezi možemo govoriti i o neformalnom obrazovanju koje je nužno implementirati i integrirati u postojeći program obrazovnoga sustava.

Osnovni cilj strategije obrazovanja je definirati vještine, kako ih što bolje integrirati u školske programe, a onda i adekvatno vrjednovati.U društvu koje se neprestano mijenja, potrebne su fleksibilnije, generičke i prenosive kompetencije koje će pojedinca opskrbiti čitavim sklopom vještina, znanja i stavova koji su primjereni pojedinoj životnoj situaciji.

 

Europski referentni okvir za cjeloživotno učenje uključuje ključne kompetencije:

 • IKT i uporaba tehnologije
 • komuniciranje na materinskom jeziku
 • komuniciranje na stranim jezicima
 • socijalne i građanske vještine
 • učiti kako se uči
 • matematička pismenost i osnovna znanja iz znanosti i tehnologije
 • inicijativnost i poduzetnost
 • kulturna osviještenost i izražavanje ( kulturna baština, glazba, mediji, tjelesna kultura i očuvanje zdravlja, književnost, umjetnost)

 

Navedene kompetencije nužne su za osobni razvoj (kulturni kapital), za odgoj i obrazovanje aktivnoga građanina i e-građanina (društveni kapital) i za sposobnost zapošljavanja (ljudski kapital). Osnovni ciljevi strategije obrazovanja trebali bi biti okviri i načini kako ih što bolje integrirati u školske programe te osmisliti sustav vrjednovanja neformalnog i informalnog učenja i formalno priznati stečena znanja i vještine.

ERASMUS+ projekt OŠ Josip Pupačić: My homeland, my people, my tradition

Moderno društvo razvija koncepte učenja usmjerene prema osobi-učeniku i njezinim osobnostima i afinitetima. Za razliku od tradicionalnoga  planiranja i programiranja usmjerenog na obrazovne sadržaje (content based curriculum) i na kognitivne procese koji vode reproduktivnom znanju;  u  konceptu cjeloživotnog učenja polazi se od utvrđivanja kompetencija učenika i odgoja cjelovite osobe (student based curriculum ili competence based curriculum). 

 

Potrebno je razmišljati u smjeru kurikularne reforme koja će promijeniti narav odgojno-obrazovnoga sustava:

 

 • utvrditi koja su nam znanja (obrazovni sadržaji) potrebni te koje vještine i stavove želimo vidjeti u učenikovim postignućima
 • provesti uspješnu implementaciju i integraciju suvremenih oblika i metoda učenja, poglavito u razvoju digitalne pismenosti, inovativnosti i poduzetništva,
 • unijeti promjene u metodologiji planiranja i programiranja,
 • dati više prostora i mogućnosti neformalnim oblicima rada i učenja te osmisliti načine njihove evaluacije i formalnog priznanja.

 

Umjesto zaključka donosimo primjer iz prakse aktivnog sudjelovanja u europskom programu Erasmus+ koji uspješno promovira neformalno obrazovanje s ciljem razvoja životnih vještina učenika i njihove prilagodbe novim  gospodarskim i europskim zahtjevima društva.

Vezani Članci

Pogledajte tematski slične članke

eTwinning korak po korak #1: registracija i kreiranje profila

Sigurno ste već nešto čuli o eTwinningu, eTwinning projektima, eTwinning mobilnostima ili eTwinning nagradama. Ako ste ikada pomislili da se radi o nečem kompliciranom ili da to možda nije za vas jer ne predajete engleski ili neki drugi strani jezik, na pravom ste mjestu kako bi vas razuvjerili i dokazali da vam treba tek malo digitalne pismenosti – koju zasigurno posjedujete ako čitate ovaj članak, u kojem ćemo vam pokazati kako se registrirati na eTwinning i na što obratiti pozornost pri kreiranju vašeg profila.

Vezani Sadržaj

Pogledajte našu ponudu sadržaja

udzbenik
Zvonimir Šikić, Milena Ćulav Markičević, Petar Vranjković
udzbenik
Tamara Nemeth, Goran Stajčić, Zvonimir Šikić
udzbenik
Sanja Polak, Darko Cindrić, Sanja Duvnjak