ODRAZ - projekt o vodi | Profil Klett

20. ožujak 2018.

ODRAZ - projekt o vodi

avatar
Autor: Marijana Magdić

Kako smanjiti poplave, suše i onečišćenje vode?
Koristeći rješenja koja smo već pronašli u prirodi.

 

Svjetski dan voda,  2018. godina

 

 

Polazeći od spoznaje da je voda izvor života, radom triju učiteljica i njihovih učenika nastao je projekt o vodi ODRAZ. Izdvojene aktualne teme: voda u prirodi, važnost vode za život ljudi, fizikalna i kemijska svojstva vode, zaštita vode u prirodi, imale su cilj osvijestiti učenike o važnosti vode za zdravlje čovijeka te racionalnoj potrošnji pitke vode. 

 

U povodu Svjetskog dana voda, projekt ODRAZ predstavljen je u gradskim knjižnicama izložbom i radionicama. Projekt je, kao dobra nastavna praksa, predstavljen i u Poreču 23. travnja, 2017. godine na 25. Hrvatskom sastanku kemičara i kemijskih inženjera s međunarodnim sudjelovanjem. (Plakat – vidjeti dolje u galeriji fotografija.)

 

Dugoročni cilj ovakvog načina rada je uvođenje znanstvenog pristupa i metoda rada u nastavu prirodoslovnih predmeta u osnovnoj školi. Aktivnim učešćem i dijalogom, učenici otkrivaju suradnički način učenja, vještine važne u široj društvenoj zajednici. Projektna nastava omogućuje učenicima razvijanje građanskih vještina i stavova dokazujući da je uloga pojedinca ključna u izgradnji boljeg svijeta, a tu je početak važnosti obrazovanja za okoliš.

 

Različiti oblici prilagođavanja i individualnog pristupa s ciljem osposobljavanja za samostalan rad i život prema osobnim sposobnostima učenika, sukladno obrazovnoj inkluziji, omogućuju učenicima da izvode pokuse prema etapnim uputama na posebno prilagođenim listićima – svaki učenik prima pozitivnu poruku te doživljava radost uspjeha  koja vodi razvoju samopouzdanja i ljubavi prema radu i učenju.

 

Danas se u svim područjima provode projekti. Stoga je važno educirati učenike kako važnost projekata raste, a upravljanje njime također postaje ključno u pogledu praćenja i kontrole [1, 2]. U školskom kurikulumu voda teče kroz gotovo sve predmete. Međutim, bez obzira što kažemo o vodi, čini se da teško možemo utjecati na stavove učenika [1, 3] a.

 

Cilj ovog projekta je učenicima razvijati svijest o važnosti pitke vode, istaknuti važnost zaštite i gospodarenja vodom, upoznati učenike s utjecajem manjka vode na zdravlje ljudi, razvijati sposobnosti učenika za poučavanje drugih, osvjestiti šire stanovništvo o pravilnom odnosu prema vodi te razvijati ekološku svijest kao i pravilan odnos prema čuvanju i zaštiti vode [2, 9].

 

Nastavnu jedinicu pod nazivom Voda u prirodi treba oživjeti i učiniti bližom u školi i širem okruženju [6, 7, 8]. Projekt se provodi tijekom nastavne godine od prosinca do travnja.

  Promišljanja učenika o očuvanju pitke vode

   

  Što ja kao učenik mogu učiniti?

  • Odrediti udio vode u pojedinim namirnicama.
  • Istražiti kakva je ovisnost transpiracije o broju listova.
  • Uočiti važnost očuvanja pitke vode za život svih živih bića na Zemlji.
  • Izraditi edukativne stripove koji sadrže poruke o očuvanju vode.
  • Prenositi znanja mlađim učenicima u školi.

   

  Rezultati projekta

   

  Učenici određuju udio vode u pojedinim namirnicama

   

  Učenici su dobili upute i kod kuće provodili miniprojekt. Svaki učenik je trebao sušiti 5 namirnica (voća i povrća) [6]. Tijekom provođenja projekta svaki učenik je trebao postaviti hipotezu, provesti praktični dio, pratiti opažanja, izvesti zaključak i prikazati svoj rad [14]. Slika 3 prikazuje dio PPT određivanja vode u jabuci na kojoj je vidljiv tijek rada, kao i dobiveni rezultati. Rezultate svojih istraživanja učenici su prikazali modelima, plakatima (slika 5), PPT (slika 3). Kod prikaza modela učenici su bojom prikazali količinu vode u namirnici (slika 4).
  Zajednički rezultati prikazani su grafički. Na prikazu se vidi omjer suhe tvari i vode u jabukama, narančama, bananama, limunu, kiviju, krumpiru, mrkvi i luku. Udio suhe tvari označen je crvenom, a udio vode plavom bojom (grafikon. 1. Udio vode u namirnicama).

   

  Učenici određuju ovisnost transpiracije o broju listova

   

  Istraživanje ovisnosti transpiracije o broju listova provedeno je na grančicama peršina kroz 24 sata. U prvoj epruveti, listovi na grančicama, naličje lista, premazano je lakom za nokte da se puči zatvore. Rezultati eksperimenta upućuju na to da transpiracija biljaka ovisi o broju listova i o prohodnosti puči – vidi grafikon. 2. i  3.  Biljka s većim brojem listova ima veću transpiraciju, a biljka kojoj su puči zatvorene ne vrši transpiraciju.

   

  Učenici istražuju važnost vode za život svih živih bića 

   

  U literaturi učenici su istraživali važnost vode za život na Zemlji, proučavali tok vode i kruženje vode u prirodi [7, 11, 12]. Proučavali su kako je voda raspoređena u prirodi, koliki je udio vode za piće u ukupnoj količini vode na svijetu. Istraživali su tko i kako zagađuje vodu te tražili rješenja za pročišćavanje voda [13]. Također su istraživali kako konstruirati pročišćavač te su ga napravili.
         

  Učenici izrađuju edukativne materijale 

   

  Budući da su sami naučili puno novih činjenica o vodi uslijedilo je djelovanje. Što ja mogu učiniti – promišljanja o očuvanju pitke vode. Učenici izrađuju edukativne stripove s porukama o očuvanju vode, (također izrađuju) edukativne poruke, a sve s ciljem informiranja drugih učenika i šire zajednice.

               
  Učenici poučavaju druge

   

  Učenici prikupljeno znanje uz pomoć mentora oblikuju u interaktivne radionice te naučeno prenose na druge. Tako su za učenike nižih razreda osnovne škole osmislili radionice, VODA OKO NAS, SVOJSTVA VODE i VODA U PRIRODI. Svaka radionica se sastoji od pokusa koji su praćeni radnim listićima na koje učenici upisuju opažanja, riješavaju ih i izvode zaključke. U radionici VODA OKO NAS učenici istražuju kruženje vode u prirodi, količinu pitke vode, pročišćuju vodu, dok se radionica VODA U PRIRODI bavi se podjelom voda na tekućice i stajaćice, živim bićima u vodama tekućicama, u vodama stajaćicama i u morima, kao i njihovim prilagodbama.

  Za radionicu SVOJSTVA VODE, radni materijal preuzmite ovdje.

   

  Široj populaciji projekt je bio dostupan u gradskim knjižnicama putem izložbe, kao i putem provedenih radionica, a sve radionice izeli su učenici. U prošloj školskoj godini provedeno je 12 radionica u tri osnovne škole, kao i 6 radionica u gratskim knjižnicama. Osim toga, postavljeno je 5 izložbi, dvije u knjižnicama i po jedna u svakoj školi. Za učenike projekt je završio zajedničkim obilaskom svih nositelja projekta (tri škole 150 učenika, tri učitečjice) postrojenja ZOV (Zagrebačke otpadne vode) gdje su  i analizirani prikupljeni uzorci vode.

  Na kraju...

   

  Inicijativa je potekla od učiteljice kemije Marijane Magdić iz OŠ Sesvetska Sela, u kojoj se projekt provodi tri godine. Vrlo rado su se priključile Mirna Coljak iz OŠ Jelkovec te  Vlatka Husetović iz OŠ grof J. Drašković. Zajedno smo oblikovali projekt koji je paralelno i na isti način provođen u sve tri škole. Za projekt postoji zanimanje i u drugim školama, tako da će se projekt nastaviti i širiti. 

   

  Dugoročni cilj ovakvog rada je uvođenje znanstvenog pristupa i metoda rada. Ovakvim načinom rada, pored aktivnog učešća učenika u njihovoj realizaciji, učenik usvaja i etape istraživačkog rada  i tako jednostavniji pokusi postaju nezamjenljivi na svim razinama obrazovanja. Aktivnim učešćem i dijalogom  učenici otkrivaju suradnički način učenja, vještine važne u široj društvenoj zajednici.

   

  Radom na projektu učenici razvijaju građanske vještine i stavove dokazujući da je uloga pojedinca ključna u izgradnji boljeg svijeta, a tu je početak važnosti obrazovanja za okoliš. U projektne zadatke uključili smo i učenike  s poteškoćama u razvoju. Proveli smo različite oblike prilagođavanja i individualni pristup s ciljem osposobljavanja za samostalan rad i život prema  osobnim sposobnostima učenika sukladno obrazovnoj inkluziji. Tako svaki učenik dobije pozitivnu poruku te doživljava radost uspjeha  koja vodi razvoju samopouzdanja i ljubavi prema radu i učenju.    

   

  Mišljenje voditeljica projekta...

   

  Naš projekt živi i raste s našim učenicima. Voditeljice projekta trenutno rade na brošurama koje će predstaviti rad njihovih učenika i pomoći drugim školama koje žele provoditi ovakav ili sličan projekt.

   

  Nositeljice projekta:

   

  Marijana Magdić, OŠ Sesvetska Sela, Letnička 5, 10360 Sesvete;

  Vlatka Husetović, OŠ grofa J. Drašković, Vrapčanska 7, 10000 Zagreb;

  Mirna Coljak, OŠ Jelkovec, D. Plamenca 1, 10360 Sesvete.

   

  Literatura:

  [1] Bognar L. 2007. Metodika odgojno-obrazovnog rada,  Zavod za unapređenje 
  [2] Bognar,L. 2011.  "Život i škola",  Osijek odgoja i obrazovanja, Osijek, 1990.
  [3] Lerotić D. 2001. Štiti okoliš, Udruga za demokratsko društvo
  [4] Bognar, L.2006. Suradničko učenje, «Dijete, škola, obitelj»  Zagreb 
  [5] Šerbinek Kotur M. 2015. Što voda može, ŠK, Zagreb
  [6] Kovač-Andrić E., Štiglić N. i Groš A., Kemija 7, udžbenik i radna bilježnica, Profil Klett, 2015. 
  [7] Varga M., Lukić S., Kemija 7, udžbenik i radna bilježnica, ŠK, Zagreb, 2014.
  [8] Mrvoš-Sermek D., Kovačević M. i Barić D., Kemija 7, udžbenik i radna bilježnica, Alfa, Zagreb, 2014. 
  [9]   www.ekologija.com.hr
  [10]  www.ekologija.com.hr/pitka-voda-i-zagadenje
  [11]  www.voda.hr/sites/default/files/casopis/hr_vodoprivreda_web.pdf
  [12]  www.voda.hr/hr/casopis-hrvatske-vode
  [13]  www.zov-zagreb.hr
  [14] Vidović I. 2008. Projektni dnevnik, vodič za izradu malih znanstvenih projekata u višim razredima osnovne škole, ŠK, Zagreb, 2008.     

  Fotografije vezane za projekt pogledajte u galeriji slika!
  Galerija: 
  Slika 1. Maskota projekta

  Vezani Članci

  Pogledajte tematski slične članke

  Potrošili smo Zemljine resurse za 2017!

  Izvješće o stanju planeta iz listopada 2016. pokazuje kako sve razvijene zemlje žive iznad svojih prirodnih kapaciteta, a porazno je što smo ove godine taj datum dostigli najranije otkako se ekološki otisak mjeri. Vjerujemo da ćemo zajednički raditi na odgajanju odgovornih generacija koje dolaze te vas pozivamo da i dalje pratitie Profil Klettovu akciju Želim stablo.

   

  Vertikalni vrtovi: spoj dizajna, ekologije i praktičnosti

  Četiri članice Udruge studenata krajobrazne arhitekture (Katarina Celija, Lucija Jelavić, Nikolina Martinec i Doroteja Matić) u sklopu #PLAC-a održanog na Britanskom trgu predstavile su svoj zajednički rad: vertikalni vrt. Riječ je o trendu koji je u svijetu prisutan već neko vrijeme, a dobro je prihvaćen jer vertikalni vrtovi na praktičan i kreativan način približavaju prirodu čovjeku u urbanim sredinama.

  Vezani Sadržaj

  Pogledajte našu ponudu sadržaja

  udzbenik
  Albina Battistutti-Pecha, Željko Mrklić, Maja Petković, Nikolina Štiglić
  udzbenik
  Aleksandra Habuš, Dubravka Stričević
  udzbenik
  Roko Vladušić, Miroslav Pernar, Sanda Šimičić