Međunarodni dan biološke raznolikosti | Profil Klett

21. svibanj 2020.

Međunarodni dan biološke raznolikosti

avatar
Autor: Ana Kodžoman

Jeste li se ikada zapitali zašto 22. svibnja obilježavamo Dan biološke raznolikosti?

Na taj dan 1992. godine usvojena je Konvencija o biološkoj raznolikosti (Convention on Biological Diversity – CBD). Više od 170 zemalja svijeta, uključujući i Hrvatsku, dosad je prihvatilo taj dokument kao jedan od najvažnijih međunarodnih sporazuma i pravnih mehanizama za očuvanje i održivo korištenje biološke raznolikosti koji obvezuje čovječanstvo. Hrvatski je sabor donošenjem Zakona o zaštiti prirode taj dan proglasio i Danom zaštite prirode u Hrvatskoj.

Kolika je uopće biološka raznolikost života na Zemlji?

Do danas je imenovano i opisano više od dva milijuna vrsta, no smatra se da ih je tijekom Zemljine geološke prošlosti bilo ili jest prisutno još između 10 i 30 milijuna. Čovjek od davnina promatra svoju okolinu i opisuje što uočava. Ono što nisu uspjeli zabilježiti ljudi, uspjela je Zemlja čuvanjem fosilnih ostataka izumrlih organizama. Vrste su se javljale i izumirale ovisno o životnim uvjetima, svojim obilježjima i promjenama u okolišu. One koje su imale dobre sposobnosti promjenjivosti i prilagodbe uspjele su se održati milijunima godina, a velik je dio njih prisutan i danas. Možete li navesti neke od vrsta koje su izumrle? Znate li kojim je vrstama brojnost pala ispod 1000 jedinki pa se vjeruje da će uskoro i one nestati? Stupanj, kao i razloge ugroženosti vrsta moguće je provjeriti u crvenom popisu i crvenim knjigama (http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/ugrozenost-vrsta-i-stanista/crveni-popisi).

Biološka raznolikost i čovjek

U posljednjih nekoliko stotina godina čovjek je postao jedan od ključnih čimbenika u promjenama ekoloških sustava i u biološkoj raznolikosti. Čovjek svojim ponašanjem ubrzava promjene u okolišu i tako skraćuje vrijeme potrebno za prilagodbe organizama. Taj trend dovodi do modernoga izumiranja vrsta. Velika brojnost ljudi jedan je od glavnih negativnih čimbenika, zajedno s industrijama koje ga prate (industrija hrane, industrija plastike, promet i građevina). Biosfera je svakodnevno izložena izrazito jakom pritisku zbog čovjekove djelatnosti i pitanje je koliko će mu odolijevati.

Kako bi se podigla svijest o utjecaju biološke raznolikosti na ljudski život i održivi razvoj agencije za zaštitu okoliša diljem svijeta provode niz aktivnosti u danima oko ovog važnog datuma. Ovogodišnja je tema „Naša rješenja nalaze se u prirodi“ i u njoj se stavlja naglasak na nadu, solidarnost i važnost zajedništva u izgradnji života koji će biti u skladu s prirodom. Nemojmo uništiti Zemlju, ona je jedini planet koji imamo!

Vezani Članci

Pogledajte tematski slične članke

Kako geografija i drugi lokalni uvjeti utječu na kvalitetu zraka u svjetskim “megagradovima”

Jedan od najstarijih znanstvenih časopisa na svijetu Science AAAS, koji je utemeljio Thomas Edison davne 1880. godine, donosi novosti o istraživanju onečišćenosti zraka različitim plinovima izmjerenim iznad najvećih svjetskih metropola, o raznovrsnim uzrocima tih pojava među kojima je i geografski položaj gradova te o zabrinjavajućim posljedicama onečišćenja za ljudsko zdravlje. 

Vezani Sadržaj

Pogledajte našu ponudu sadržaja