repozitorij | Page 3 | Profil Klett

repozitorij

Prijedlog pokusa u nastavi Kemije – upoznajte znamenite hrvatske velikane iz kemije

Učenici izvode pokuse vezane uz dobivanje kiselina, lužina i soli te tijekom izvođenja pokusa odgovaraju na postavljena pitanja. Odgovore na pitanja upisuju u za to predviđena polja križaljke. Rješenja pojedinih pojmova daju imena naših znamenitih hrvatskih velikana kemičara.

Sadržaj priredila: Darija Vištica, prof. (Osnovna škola Ivana Mažuranića u Vinkovcima)

Važnost soli

Soli su kemijski spojevi s kojima se često susrećemo u prirodi i svakodnevnom životu, primjerice, kuhinjska sol, soda bikarbona, vapnenac, modra galica...Ovim zadatkom povezuje se gradivo o solima (sastav i građa soli, neki načini dobivanja soli i dr.) s njihovom primjenom u svakodnevnom životu.

NBB4 Valentine's Day

Materijal za obilježavanje Valentinova u četvrtom razredu osnovne škole. Sastoji se od bilješki za učitelje, listića za učenike te dodatnih materijala (photocopiables).

Materijal je izradila suradnica Marija Janković.

NBB3 Valentine's Day

Materijal za obilježavanje Valentinova u trećem razredu osnovne škole. Sastoji se od bilješki za učitelje, listića za učenike te dodatnih materijala (photocopiables).

Materijal je izradila suradnica Marija Janković.

NBB2 Valentine's Day

Materijal za obilježavanje Valentinova u drugom razredu osnovne škole. Sastoji se od bilješki za učitelje, listića za učenike te dodatnih materijala (photocopiables).

Materijal je izradila suradnica Marija Janković.

NBB1 Valentine's Day

Materijal za obilježavanje Valentinova u prvom razredu osnovne škole. Sastoji se od bilješki za učitelje, listića za učenike te dodatnih materijala (photocopiables).

Materijal je izradila suradnica Marija Janković.

Tijek evolucijske misli

"Mnogi organizmi koji nas okružuju imaju uglavnom lako uočljiva obilježja koja uočavamo već u ranoj dobi. Mala djeca veoma pronicljivo mogu raspoznati psa od mačke te slona od konja. Osim mnogih razlika u građi spomenutih životinja, one se i različito kreću i ponašaju, a brojne suptilnije razlike uočavaju se s daljnjim kognitivnim razvojem. U početku primjećujemo da svaku životinju s perjem, kljunom i krilima možemo zvati pticom, no ubrzo uočavamo i razlike između goluba, vrapca, labuda i drugih.

Valentinstag-Quiz

Online kviz kao aktivnost na nastavi njemačkog jezika za ponavljanje i uvježbavanje vokabuara i frazema na temu Valentinstag.