Matematika | Profil Klett

Matematika

Matematika

Udžbenici matematike od petoga do osmog razreda osnovne škole

Nova udžbenička serija plod je dugogodišnjega rada provjerenog autorskog tima, spoj hvaljenog koncepta iz stare serije i suvremenih obrazovnih zahtjeva. Na logičan i originalan način nova serija objedinjuje tiskani i digitalni udžbenik, pri čemu učiteljima daje širok izbor kvalitetnih primjera, zadataka, projekata, raznovrsnih alata i simulacija, a u isto je vrijeme učenicima atraktivna, zanimljiva i jednostavna za korištenje.

Udžbenički komplet

Udžbenik matematike za peti razred osnovne škole - 1. svezak

autori:

Z. Šikić, V. D. Žitko, I. G. Jakopović, B. Goleš, Z. Lobor, M. Marić. T. Nemeth, G. Stajčić, M. Vuković

 

Udžbenik Matematika 5 zanimljiv je spoj provjerene dugogodišnje tradicije i iskustva s novim obrazovnim zahtjevima:

 • pregledan je i jednostavan, s naglaskom na bitnim sadržajima
 • pisan je tako da povezuje nove informacije s onima koje su učeniku već poznate
 • zadržana je vizualna atraktivnost s mnoštvom grafova, slika i ilustracija koje su prilagođene zahtjevima današnjih učenika
 • bogatsvo slikovnih priloga povezuje nastavni sadržaj s iskustvima iz svakodnevnoga života te na na jedinstven način učenicima približava važnost matematike pri rješavanju svakodnevnih i aktualnih problema.
Prolistaj

Udžbenik matematike za peti razred osnovne škole - 2. svezak

autori:

Z. Šikić, V. D. Žitko, I. G. Jakopović, B. Goleš, Z. Lobor, M. Marić. T. Nemeth, G. Stajčić, M. Vuković

 

Nastavne teme:

 

1. svezak:

 • Skupovi
 • Prirodni brojevi
 • Djeljivost prirodnih brojeva
 • Pravac, polupravac, dužina i kut

 

2. svezak:

 • Razlomci
 • Decimalni zapis brojeva
 • Računanje s decimalnim brojevima
 • Geometrijski likovi i simetrije.

 

Prolistaj

IZZI digitalni obrazovni sadržaji

autori: uz autore tiskanoga dijela udžbenika

autori su: 

M. Babić, D. Belavić, M. Ć. Markičević, 

A. Dika, M. Fofonjka, S. Jukić, A. M. Vuković

 

 • Nude jedinstven pogled na matematiku u digitalnome svijetu.
 • Omogućuju ostvarivanje svih ishoda propisanih kurikulumom za Matematiku u 5. razredu.
 • Na temelju načela aktivnoga učenja učeniku se pruža mogućnost samostalnoga učenja na različitim vrstama izvora: Twig edukativni videozapisiinteraktivni zadatci, animacije.
 • Mnogobrojni digitalni kvizovi omogućuju učeniku da  usustavi svoja znanja i vještine.
 • Štoperica u digitalnome obrazovnom sadržaju omogućuje učeniku provjeru ostvarivanja ishoda.
Prolistaj

Radni udžbenik iz matematike za peti razred za pomoć učenicima pri učenju

autori:

Z. Šikić, V. Cundeković, M. Milić, V. D. Žitko, I. G. Jakopović, B. Goleš, Z. Lobor, M. Marić. T. Nemeth, G. Stajčić, M. Vuković

 

 • Sadržajno i vizualno u potpunosti je usklađen s udžbenikom, što učiteljima olakšava pripremu, a učenicima korištenje.
 • Sastoji se od dva sveska.
Prolistaj

Udžbenik matematike za peti razred osnovne škole za darovite učenike

grupa autora

 

 • Nudi dodatni izbor složenijih zadataka, koji od učenika traže pojačani angažman, ali ujedno ih potiču na istraživanje i promišljanje.
 • Udžbenik je potpuno usklađen s udžbenikom matematike za peti razred.
 • Sastoji se od dva sveska.
Prolistaj

Radna bilježnica iz matematike za peti razred osnovne škole za darovite učenike

autori: 

M. Babić, D. Belavić, A. Dika, 

M. Fofonjka, S. Jukić, I. Nađ, A. M. Vuković

 

 • Nudi dodatni izbor složenijih zadataka, koji od učenika traže pojačani angažman, ali ujedno ih potiču na istraživanje i promišljanje.
 • Radna bilježnica je potpuno usklađena s udžbenikom matematike za peti razred.

 

Prolistaj

Priručnik za učitelje 1. svezak

Priručnik sadržava mnoge dodatne materijale koji upotpunjuju udžbeničke komplete:

 

 • prijedlog godišnjega izvedbenog kurikuluma
 • tematsko planiranje prema godišnjem izvedbenom kurikulumu
 • raspored sadržaja po temama/podtemama prema izvedbenom godišnjem kurikulumu 
 • prijedloge tematskih priprema u kojima su navedeni ishodi predmeta i međupredmetna očekivanja
 • vrednovanje u nastavi matematike
 • prijedloge kriterija vrednovanja i samovrednovanja
 • prijedloge tablica samoprocjene...

Priručnik za učitelje 2. svezak

 • ... prijedloge radnih listića
 • prijedloge radnih listića za pomoć učenicima pri učenju
 • prijedloge potpuno razrađenih projektnih aktivnosti
 • prijedloge grupnoga rada
 • primjere formativnih vrednovanja
 • primjere sumativnih vrednovanja
 • primjere sumativnih vrednovanja za pomoć učenicima pri učenju

 

Izvrstan je oslonac u izvedbi nastave i izvor dodatnih ideja za rad.

Pisane provjere znanja iz matematike za peti razred osnovne škole

autori:

V. D. Žitko, I. G. Jakopović, Z. Lobor, G. Stajčić, M. Vuković,  B. Goleš, Z. Šikić

 

 

A i B grupe zadataka učiteljica/učitelj može iskoristiti za vrednovanje znanja učenika po

redovitom programu, a C i D za vrednovanje znanja učenika s teškoćama u učenju matematike.

Zadatci su poredani od jednostavnijih do zahtjevnijih.

Pisane provjere sastoje se od različito toniranih podloga koje odvajaju različite elemente: Usvojenost znanja i Rješavanje problema. Time pružaju učiteljicama/učiteljima razne mogućnosti i načine vrednovanja znanja učenika.

Zadatak označen ikonom dodatni je zadatak koji učiteljica/učitelj može i ne mora uključiti u vrednovanje.

DiZzi MAT 5

radna bilježnica za sustavno rješavanje domaće zadaće

 

autori: I. Jukić, K. Lukačić

 

 

 • tematski prati udžbenik
 • sadržava po pet zadataka za nastavni sat
 • svaku domaću zadaću prati skala samoprocjene 
 • osigurana su i rješenja zadataka
Prolistaj
Godišnji izvedbeni kurikulum
Preuzmi
Pripreme za nastavu
Uskoro...
Vrednovanje u nastavi matematike
Preuzmi
Primjeri formativnih vrednovanja
Uskoro...
Primjeri sumativnih vrednovanja
Uskoro...
Primjeri sumativnih vrednovanja za pomoć učenicima pri učenju
Uskoro...
Listići za pomoć učenicima pri učenju
Preuzmi
Kriteriji ocjenjivanja
Preuzmi
Grupni rad
Preuzmi
Projektni zadatak
Preuzmi

DiZzi MAT

Radna bilježnica za sustavno rješavanje domaće zadaće
Istraži

Učitelji

Tiskani i digitalni udžbenik zasebno čine potpunu cjelinu i sadrže dovoljan broj primjera, zadataka i zanimljivosti koje omogućuju kreativan pristup poučavanju, odabir najboljih metoda i alata, a sve kako bi učenike potaknuli na istraživački rad, kritičko mišljenje i donošenje valjanih odluka.

Praktični dodatni materijali omogućuju raznovrsnost nastave i približavaju ljepotu matematike svim učenicima.

Učenici

Ljepota i važnost matematike je u njezinoj primjenjivosti u životnim situacijama pri rješavanju stvarnih problema. Naši udžbenici nude jedinstven matematički pogled na rješavanje različitih problema koji učenike potiču na istraživanje,  samostalan rad i donošenje zaključaka.

Roditelji

Udžbenički komplet omogućuje učenicima samostalnost u radu, spaja zabavu i učenje. U digitalnom udžbeniku, roditelji imaju mogućnost praćenja rada svojega djeteta i potpun uvid u njegov napredak.

.
Nataša Ostojić
OŠ Vukomerec, Zagreb

Poštovani, imam same riječi pohvale vezane uz vaše udžbeničke komplete. Smatram da je velika prednost to što su autori udžbenika učitelji praktičari i zaista znaju što nam treba. Sviđa mi se kombinacija tiskanoga i digitalnog udžbenika, posebno me veseli lako prebacivanje iz jednog u drugo. U njima se sadržaji ne ponavljaju, već nadopunjuju, a posebno mi se sviđaju raznovrsni primjeri iz prakse, motivacijski primjeri, igre, kvizovi i primjeri iz dinamičke geometrije. Moji učenici uživaju u njima. Uz to, u njima je i velik broj zaista raznovrsnih zadataka, od jednostavnijih do složenijih. Pokriveni su njima svi učenici, oni kojima ide teže pa trebaju više vježbati, ali i oni koji uče s lakoćom i spremni su za nove izazove. Korisni su i raznovrsni dodatni sadržaji, a posebno me vesele najavljeni sadržaji za darovite učenike.

.
Zlatko Milić
OŠ Antuna Bauera, Vukovar
Upoznavanjem digitalnih sadržaja moji su učenici motiviraniji za rad i učenje. Rješavanje zadataka nerijetko postaje svojevrsno natjecanje tko će brže prikupiti što više zvjezdica iz pojedinoga gradiva.
.
Gordana Majnarić-Janeš
učiteljica, OŠ Čavle
Kao učiteljica matematike u osnovnoj školi od samih početaka svojega rada koristim se izdanjima Profil Kletta za izvođenje nastave matematike. Upotrebljavam udžbenik, radne bilježnice i ostale materijale koji mi pomažu u svakodnevnom radu. Dostupni materijali su didaktički i metodički prilagođeni uzrastu učenika s kojima radim. Osim toga, pripreme su uvijek dobrodošle kao pomoć u svakodnevnom radu. Sadržaji su pregledni, jednostavni i vidljivo je isticanje bitnog sadržaja, što je važno za učenike i njihovo učenje. Istaknula bih i materijale za djecu s teškoćama koji mi mnogo znače i koji pomažu učenicima da prate nastavu. Važno je spomenuti sve Profil Klettove ljude, urednike, promotore i suradnike, koji na vrijeme dostavljaju materijale za nastavu i s kojima imam odličnu suradnju. Uz pisani materijal od velike su mi pomoći i materijali na platformi IZZI, digitalni sadržaji i kvizovi koji na jednostavan način populariziraju sadržaje iz matematike.

Dan broja π

Broj π predstavlja omjer opsega i promjera kružnice. Simbol za π je u upotrebi preko 250 godina i prvi ga spominje britanski matematičar William Jones zbog toga što je grčko slovo π prvo slovo riječi periferija, odnosno opseg.

Pročitaj
Naslovnica

Igra matematike i Moodlea

Treba li u poučavanju matematike koristiti računalo? Mislim da to pitanje u ovo doba više uopće nije upitno. Meni je to isto kao da pitate treba li u poučavanju matematike koristiti papir i olovku. Matematika bi trebala služiti i tome da naučimo učenike logički razmišljati i zaključivati. Često govorim učenicima da se matematika ne uči čitajući udžbenik. Matematika se uči rješavanjem zadataka i promišljanjem. Rješavanjem istoga zadatka na različite načine. Poučavanjem drugog učenika upravo onoga što smo naučili. Sve to možete raditi koristeći računalo i Moodle.

 

Pročitaj

Valentinovo i osna simetrija

Dana 14. veljače obilježavamo Valentinovo, Dan zaljubljenih. U nekim školama, pa i u mojoj, organizira se i ples za Valentinovo. Obično taj dan bude malo više nasmijanih lica nego inače. Nekako se taj dobar osjećaj ljubavi i zajedništva širi na druge, a ove ga godine obilježimo i uz matematiku. Neka učenici otkriju čari simetrije za Valentinovo!

Pročitaj
Webinar 

Geogebra razred i brze bilješke za učenike

Raditi geometriju online nije baš lako, ali postoje alati koji nam omogućuju da nam bude malo lakše. Također, sama geometrija danas i treba imati sadržaje koje možemo riješiti pomoću računala jer učenici trebaju uz rad rukama steći i te vještine.

U webinaru ćemo prikazati kako napraviti GeoGebra razred i iz jednostavne aktivnosti vidjeti kako učenicima zadati geometrijske zadatke koje mogu riješiti online. Također vidjeti ćete kako možete u realnom vremenu pratiti učenikov rad.

Damir Belavić

Pogledaj snimku

Često postavljana pitanja

 • Je li IZZI besplatan?

  Registracija na IZZI te korištenje IZZI digitalnom platformom potpuno je besplatno za sve koji se njome žele koristiti. Mogućnost korištenja je neograničena.

 • Kako se prijaviti na IZZI?

  Za korištenje IZZI digitalnom platformom potrebna je registracija na našu mrežnu stranicu. Svi je mogu ostvariti prateći korake iz sljedeće poveznice: https://www.profil-klett.hr/user/register Nakon uspješne registracije i prijave, potrebno je posjetiti našu digitalnu platformu www.izzi.hr i na nju se prijaviti istim korisničkim podatcima koji su korišteni pri registraciji na www.profil-klett.hr (korisničko ime / adresa e-pošte, lozinka).

 • Pokušavam se prijaviti na IZZI, no ne prihvaća mi korisničko ime / lozinku.

  Ljubazno vas molimo da nam se javite na podrska@profil-klett.hr ili besplatni infotelefon 0800 913 090 kako bismo riješili problem u najkraćem roku.

 • Stranica se neprekidno „vrti“ i ne mogu je otvoriti.

  Vjerojatno je riječ o trenutačno slabijoj internetskoj vezi ili pregledniku kojim se koristite. Savjetujemo da IZZI digitalnim sadržajima uvijek pristupate preko preglednika Chrome.

 • Kako otvoriti IZZI virtualni razred i pratiti uspješnost učenika?

  IZZI virtualni razred možete otvoriti slijedeći korake iz kratke videoupute: https://www.youtube.com/watch?v=opR7EqCeR_0&t=199s U slučaju dodatnih pitanja ili teškoća, ljubazno vas molimo da nam se obratite na podrska@profil-klett.hr ili besplatni infotelefon 0800 913 090 kako bismo riješili problem u najkraćem roku.

 • U izborniku za otvaranje razreda nema moje škole.

  Molimo vas da pokušate pronaći svoju školu drukčijim upisom njezina naziva. Primjerice, umjesto OŠ August Šenoa pokušajte upisivati Augusta Šenoe ili slično. Ako vaše škole i dalje nema na popisu, molimo vas da nam se obratite na podrska@profil-klett.hr ili besplatni infotelefon 0800 913 090 kako bismo riješili problem u najkraćem roku.

 • Kako da se učenici pridruže IZZI razredu?

  Svi učenici mogu se pridružiti IZZI razredu prateći korake iz kratke videoupute: https://www.youtube.com/watch?v=sTyRV07J6C0 U slučaju dodatnih pitanja ili teškoća, ljubazno vas molimo da nam se obratite na podrska@profil-klett.hr ili besplatni infotelefon 0800 913 090 kako bismo riješili problem u najkraćem roku.

 • Virtualna učionica pogrešno zbraja rezultate / ne vidim rezultate učenika.

  Ako se to događa dok učenik rješava zadatke preko aplikacije, za računalo ili mobitel, molimo vas da preuzmete zadnju inačicu IZZI sadržaja koje učenik rješava. Ako se to događa dok učenik rješava online, provjerite je li prijavljen ili je možda pristupio bez prijave u sustav. U slučaju dodatnih pitanja ili teškoća, ljubazno vas molimo da nam se obratite na podrska@profil-klett.hr ili besplatni infotelefon 0800 913 090 kako bismo riješili problem u najkraćem roku.

 • Gdje mogu pronaći vaše pripreme, planove i prezentacije?

  Možete ih pogledati na našoj mrežnoj stranici www.profil-klett.hr, u rubrici „za učitelje“ – repozitorij i metodički kutak. Ako su vam potrebni neki tiskani materijali, ljubazno vas molimo da ih potražite kod našeg stručnog predstavnika za vašu školu.

 • Ne vidim sadržaje u metodičkom kutku.

  Potvrdite svoj status učitelja koristeći autentifikacijski sustav AAI@Edu.Hr ili nam se obratite na podrska@profil-klett.hr kako bismo vam dodijelili status nastavnika koji vam omogućuje pristup u metodički kutak.

 • Čuo sam / čula sam da ste svima omogućili besplatno preuzimanje priručnika za polaganje državne mature. Je li to istina i gdje ih mogu pronaći?

  Istina je. Priručnike za polaganje državne mature svi mogu pronaći i besplatno preuzeti na dnu stranice na sljedećoj poveznici: https://www.profil-klett.hr/ucenje-na-daljinu.

 • Kako mogu dobiti kodove za WIR izdanja ili starija izdanja vaših udžbenika?

  Kodove za WIR izdanja ili starija izdanja možete potražiti kod našeg stručnog predstavnika za vašu školu ili se obratiti našoj korisničkoj podršci na podrska@profil-klett.hr.

 • Kome se mogu obratiti za dodatna pitanja o sadržajima vaših udžbenika i radnih materijala?

  Možete se obratiti našem stručnom predstavniku za vašu školu ili našem uredništvu na adresu e-pošte urednistvo@profil-klett.hr.

 • Kako se prijaviti na webinar?

  Na sljedećoj poveznici možete pratiti najave naših novih webinara: https://www.profil-klett.hr/edukacije Na webinar koji vas zanima možete se prijaviti tako da kliknete na naslov webinara, a zatim pri dnu otvorene stranice kliknete „prijavi se na webinar“. Uoči početka webinara na istoj će vam se poveznici u donjem desnom kutu pojaviti mogućnost ulaska u webinarsku sobu. Kliknite na „webinar“ i pričekajte ulaz. Potvrda o sudjelovanju na webinaru trebala bi stići na vašu e-adresu u roku od 24 sata.

 • Na e-adresu nisam dobila/dobio potvrdu o sudjelovanju na webinaru. Kako doći do nje?

  Možete je samostalno preuzeti s naše mrežne stranice. Na poveznici u nastavku potražite webinar kojem ste prisustvovali i kliknite na njega. Unutar fotografije webinara vidjet ćete mogućnost da preuzmete svoju potvrdu. Ako je ne vidite, ljubazno vas molimo da nam se obratite na podrska@profil-klett.hr. Održani webinari: https://www.profil-klett.hr/edukacije

 • Nisam mogao/mogla prisustvovati webinaru. Može li se pogledati snimka i gdje?

  Snimke naših webinara mogu se besplatno pogledati na našoj mrežnoj stranici. Na poveznici u nastavku potražite webinar koji ste propustili i pogledajte snimku kad god vam to odgovara: https://www.profil-klett.hr/edukacije