OŠ Đure Pilara, Slavonski Brod

615

Posijati biljku NEVEN (Calendula officinalis) i pratiti klijavost biljke u sobnim uvjetima.

Učenici 3.a razreda će u razdoblju od 1. do 4. mjeseca pratiti rast i razvoj dviju biljaka nevena - jednu će zalijevati microbit, a drugu učenici. Učenici predmetne nastave također će biti uključeni u različite aktivnosti (opisane dolje u nastavku).

Sjemenka skriva klicu: Procesom klijanja razvit će se nova biljka. Iz klicina korjenčića razvit će se korijen nove biljke. Iz izdanka klice razvit će se nova stabljika, a iz pupoljka klice razvit će se listovi.
Na klijanje i rast biljke utječu različiti ekološki čimbenici: vanjski uvjeti klijanja - zrak, voda, temperatura i intenzitet svjetla (bez svjetla klija). Unutrašnji uvjet klijanja podrazumijeva zdravu, zrelu i ne staru sjemenku. Za klijalište je potrebno mjesto okrenuto ka Suncu, ali zaklonjeno od vjetra. U klijalište treba staviti zemlju, potom sjemenke posijati 2 cm ispod zemlje. Kroz dva tjedna potrebno je zalijevati, ali ne pretjerivati. Staviti na toplo, osvijetljeno mjesto. Pratiti svaka 2 dana promjene i klijanje biljaka i zabilježiti ih u pripremljeni tablični obrazac praćenja. Svoje promatranje potkrijepiti fotografijama. Treba opisati vremenski tijek klijanja, te nastaviti bilježiti rast korjenčića i pupoljka u milimetrima.

„Želim stablo“ u svojoj školi bismo integrirali u aktualni projekt „Zajedno za školski park“. Tijekom ovog projekta u dvorištu škole je izgrađen interaktivni edukativni park u svrhu aktualizacije nastavnog procesa prirodoslovnih znanosti (STEM). Uz pomoć autohtonih sadnica stabala, voćki te spiralnog aromatičnog vrta učenici će moći uživo promatrati i analizirati biljni svijet našeg podneblja, a putem QR kodova pojedinih biljaka mogu interaktivno istraživati u sklopu svojih nastavnih i izvannastavnih aktivnosti pri tome koristeći nove IT tehnologije. Nakon što uzgojimo sadnice nevena, u proljeće ćemo ih posaditi u svoj školski park, u spiralni aromatični vrt. Kada u vrtu procvjetaju naši neveni, učenici će uz vodstvo učiteljice izraditi nevenovu mast, ljekoviti pripravak za različite kožne bolesti.
Sve aktivnosti tijekom projekta će se fotografirati. Aktivnosti s učenicima 3. a razreda provodit će učiteljica Jadranka Žderić, a s učenicima predmetne nastave nastavnice Sanja Kosanović (MATEM) i Anita Boroz (INFORM). Stručna pomoć i podrška tijekom aktivnosti bit će nastavnica biologije Gabrijela Paležnica.
Aktivnosti tijekom projekta:
1. Učenici 3.a razreda (RN): Posijati sjemenke nevena u dvije posude (Calendula officinalis) i staviti ih na odgovarajuće mjesto u školi (jednu će zalijevati microbit, a drugu učenici).
2. Učenici 6.razreda (MATEM i INFORM): micro:bit programirati tako da uz pomoć seta za zalijevanje, biljku zalijeva kada vlažnost zemlje padne na 40% i ispod.
3. Učenici 3.a razreda (RN): bilježiti zapažanja o biljci u dobiveni obrazac praćenja i fotografirati biljku.
4. Učenici 8. razreda (MATEM i INFORM): na nastavi MATEM statistički obraditi podatke i obraditi simetriju kod biljaka općenito te simetriju kod nevena. Nakon toga na nastavi INFORM podatke prikazati digitalno – tablice i grafikoni u MS Excelu.
5. Učenici 8. razreda (INFORM): Istraživanje o biljci neven (karakteristike biljke, sadnja i uzgoj, ljekovitost biljke, fotografije…)te izrada prezentacije u MS PowerPointu.
6. Učenici 7./8. razreda (INFORM): Analiza zapažanja učenika 3. razreda u MS Excelu – obrazac praćenja prikazati tablično, a zatim grafikonima prikazati određene parametre – npr. praćenje rasta biljke na temelju mjerenja visine biljke.
7. Učenici 8. razreda (INFORM): Izrada prezentacije u MS PowerPointu o praćenju razvoja biljke učenika 3. razreda. U prezentaciji će biti fotografije i grafikoni iz MS Excela nastali na temelju praćenja.
8. Učenici 3.a razreda (RN): U proljeće kada naraste sadnica, posaditi ju u spiralni vrt s aromatičnim biljem u našem školskom parku.
9. Učenici PN (INFORM): Napraviti video u kojemu će biti prikazane sve aktivnosti tijekom rada na projektu (kronološki poredane).
10. Učenici 3.a razreda (RN): Izraditi ljekovitu nevenovu mast.

Anita Boroz, uč.inform
Sanja Kosanović, uč.matem
Jadranka Žderić, uč. RN

OŠ "Đuro Pilar", Slavonski Brod
Ravnatelj: Igor Nikičić

Jadranka Žderić
Anita Boroz