OŠ Đure Pilara, Slavonski Brod

184

Posijati biljku NEVEN (Calendula officinalis) i pratiti klijavost biljke u sobnim uvjetima.

Učenici 3.a razreda će u razdoblju od 1. do 4. mjeseca pratiti rast i razvoj dviju biljaka nevena - jednu će zalijevati microbit, a drugu učenici. Učenici predmetne nastave također će biti uključeni u različite aktivnosti (opisane dolje u nastavku).

Sjemenka skriva klicu: Procesom klijanja razvit će se nova biljka. Iz klicina korjenčića razvit će se korijen nove biljke. Iz izdanka klice razvit će se nova stabljika, a iz pupoljka klice razvit će se listovi.
Na klijanje i rast biljke utječu različiti ekološki čimbenici: vanjski uvjeti klijanja - zrak, voda, temperatura i intenzitet svjetla (bez svjetla klija). Unutrašnji uvjet klijanja podrazumijeva zdravu, zrelu i ne staru sjemenku. Za klijalište je potrebno mjesto okrenuto ka Suncu, ali zaklonjeno od vjetra. U klijalište treba staviti zemlju, potom sjemenke posijati 2 cm ispod zemlje. Kroz dva tjedna potrebno je zalijevati, ali ne pretjerivati. Staviti na toplo, osvijetljeno mjesto. Pratiti svaka 2 dana promjene i klijanje biljaka i zabilježiti ih u pripremljeni tablični obrazac praćenja. Svoje promatranje potkrijepiti fotografijama. Treba opisati vremenski tijek klijanja, te nastaviti bilježiti rast korjenčića i pupoljka u milimetrima.

„Želim stablo“ u svojoj školi bismo integrirali u aktualni projekt „Zajedno za školski park“. Tijekom ovog projekta u dvorištu škole je izgrađen interaktivni edukativni park u svrhu aktualizacije nastavnog procesa prirodoslovnih znanosti (STEM). Uz pomoć autohtonih sadnica stabala, voćki te spiralnog aromatičnog vrta učenici će moći uživo promatrati i analizirati biljni svijet našeg podneblja, a putem QR kodova pojedinih biljaka mogu interaktivno istraživati u sklopu svojih nastavnih i izvannastavnih aktivnosti pri tome koristeći nove IT tehnologije. Nakon što uzgojimo sadnice nevena, u proljeće ćemo ih posaditi u svoj školski park, u spiralni aromatični vrt. Kada u vrtu procvjetaju naši neveni, učenici će uz vodstvo učiteljice izraditi nevenovu mast, ljekoviti pripravak za različite kožne bolesti.
Sve aktivnosti tijekom projekta će se fotografirati. Aktivnosti s učenicima 3. a razreda provodit će učiteljica Jadranka Žderić, a s učenicima predmetne nastave nastavnice Sanja Kosanović (MATEM) i Anita Boroz (INFORM). Stručna pomoć i podrška tijekom aktivnosti bit će nastavnica biologije Gabrijela Paležnica.
Aktivnosti tijekom projekta:
1. Učenici 3.a razreda (RN): Posijati sjemenke nevena u dvije posude (Calendula officinalis) i staviti ih na odgovarajuće mjesto u školi (jednu će zalijevati microbit, a drugu učenici).
2. Učenici 6.razreda (MATEM i INFORM): micro:bit programirati tako da uz pomoć seta za zalijevanje, biljku zalijeva kada vlažnost zemlje padne na 40% i ispod.
3. Učenici 3.a razreda (RN): bilježiti zapažanja o biljci u dobiveni obrazac praćenja i fotografirati biljku.
4. Učenici 8. razreda (MATEM i INFORM): na nastavi MATEM statistički obraditi podatke i obraditi simetriju kod biljaka općenito te simetriju kod nevena. Nakon toga na nastavi INFORM podatke prikazati digitalno – tablice i grafikoni u MS Excelu.
5. Učenici 8. razreda (INFORM): Istraživanje o biljci neven (karakteristike biljke, sadnja i uzgoj, ljekovitost biljke, fotografije…)te izrada prezentacije u MS PowerPointu.
6. Učenici 7./8. razreda (INFORM): Analiza zapažanja učenika 3. razreda u MS Excelu – obrazac praćenja prikazati tablično, a zatim grafikonima prikazati određene parametre – npr. praćenje rasta biljke na temelju mjerenja visine biljke.
7. Učenici 8. razreda (INFORM): Izrada prezentacije u MS PowerPointu o praćenju razvoja biljke učenika 3. razreda. U prezentaciji će biti fotografije i grafikoni iz MS Excela nastali na temelju praćenja.
8. Učenici 3.a razreda (RN): U proljeće kada naraste sadnica, posaditi ju u spiralni vrt s aromatičnim biljem u našem školskom parku.
9. Učenici PN (INFORM): Napraviti video u kojemu će biti prikazane sve aktivnosti tijekom rada na projektu (kronološki poredane).
10. Učenici 3.a razreda (RN): Izraditi ljekovitu nevenovu mast.

Anita Boroz, uč.inform
Sanja Kosanović, uč.matem
Jadranka Žderić, uč. RN

OŠ "Đuro Pilar", Slavonski Brod
Ravnatelj: Igor Nikičić

Opišite nam kako je protekla provedba projekta: 

 

PROVEDBA PROJEKTA "ŽELIM STABLO"- IZVJEŠĆA UKLJUČENIH NASTAVNICA

Učiteljica Jadranka Žderić:

"Naša škola se uključila u projekt „Želim stablo“. Pratili smo razvoj biljke u razdoblju od 22.1.2018. do 10.4.2018. Posijali smo sjeme, opažali njezino klijanje, pratili i bilježili rast i razvoj biljke u tablicu i vodili smo dnevnik napredovanja biljke. Tijekom praćenja jednu biljku smo zalijevali uz pomoć micro:bita, a ostale biljke smo zalijevali ručno. Biljka koja je zalijevana uz pomoć micro:bita je snažnija i bolje je napredovala.
Sadnice nevena smo presadili u školski vrt, redovito ih zalijevamo, uskoro očekujemo prve cvjetove. Istražili smo koristi i ljekovitost nevena. Kada neveni procvjetaju napravit ćemo nevenovu mast.
„Što napravim, to znam“, kod učenika smo potaknuli stjecanje znanja o brizi za biljke i njihovom uzgoju kroz praktična iskustva kao i razvoj njihove ekološke svijesti. S obzirom na problem zagađenosti zraka u našem gradu Slavonskom Brodu i potaknuti istim, i dalje ćemo nastojati uključivati se u slične aktivnosti kako bismo djeci omogućili što više vještina i znanja o brizi za prirodu i na taj način pokušati utjecati na pozitivne promjene. Naše znanje je naša moć!"

Sanja Kosanović, mag edu mat i inf :     

"Uvodna aktivnost projekta ''Želim stablo'' upravo je bila vezana uz programiranje microbita, te njegovo spajanje sa setom za zalijevanje i mjerenje vlažnosti tla. U ovoj aktivnosti sudjelovali su učenici šestih razreda, budući da su se već upoznali s radom microbita u projektu ProMikro.Kod programiranja microbita, odredili smo da set za zalijevanje zalijeva biljku nevena kada vlažnost tla padne ispod 50%, što provjeravamo pritiskom na tipku A. Ukoliko želimo zaliti biljku bez obzira na to kolika je vlažnost pritisnemo tipku B.
Nakon stavljenog programa na microbit, spojili smo microbit sa setom za zalijevanje i provjerili funkcionira li program. Pri ovoj aktivnosti odabrala sam dva učenika (Ivano Šaravanja i Zvonimir Junačko), koji su zajedno sa mnom otišli u treći razred učiteljice Jadranke Žderić. Učenicima trećeg razreda sam održala kratko predavanje o microbitu, te funkcioniranju seta za zalijevanje, a Ivano i Zvonimir spojili su microbit sa setom za zalijevanje i pokazali učenicima kako funkcionira.

Tijekom provedbe projekta bilo je tehničkih grešaka (pumpa nije radila, te su se baterije na microbitu brzo trošile), no otklonili smo ih.
Nakon mjesec dana, u programu smo promijenili kod da nam set za zalijevanje zalije biljku nevena kada vlažnost tla padne ispod 65%. Do trenutka kada je učiteljica Žderić sa svojim učenicima posadila biljku u školski vrt, Ivano, Zvonimir i ja pazili smo da microbit i set za zalijevanje rade dobro.

U sklopu projekta ''Želim stablo'' održana je radionica ''Simetrija cvjetova'' s učenicima 8. c i 8.d razreda (8.2.), te 8.a (12.2.) na kojoj smo povezali matematiku s biologijom i likovnom kulturom.
U prvom dijelu radionice prisjetili smo se pojmova osna simetrija i osnosimetrični likovi, te kroz primjere iz arhitekture, slikarstva i prirode proširili pojmove na svakodnevni život.
U drugom dijelu radionice učenici su upoznali vrste simetrija kod cvjetova, uz različite primjere. Budući da je tema projekta ''Želim stablo'' cvijet nevena, najprije smo odredili kojoj simetriji pripada taj cvijet, a zatim ga crtali, koristeći se matematičkim znanjem koje smo stekli kroz školovanje.
Učenici su zaključili da i nije toliko jednostavno prostoručno nacrtati osnosimetrični cvijet, jer treba paziti da svaka latica bude jednaka, no unatoč tome bilo je jako uspješnih radova.
Nakon održane radionice, u učionici matematike na panou smo izložili najuspješnije radove." 

Anita Boroz, dipl. učitelj s pojačanim programom iz predmeta Informatika  :

Cilj natječaja „Želim stablo“ bio je da škola na konkretnom primjeru pokaže kako primijeniti IKT u nastavi i istovremeno razvijati društvenu i ekološku svijest učenika. Trebalo je osmisliti aktivnosti koje će omogućiti da se što više učenika uključi u rad i da se primjena micro:bita i seta za zalijevanje integrira u nastavu različitih predmeta i razreda.
Na nastavi Informatike radili smo sljedeće aktivnosti:
1. Učenici 8. razreda: Istraživanje o biljci neven (karakteristike biljke, sadnja i uzgoj, ljekovitost biljke, fotografije…)te izrada prezentacije u MS PowerPointu.
2. Učenici 7.c i 7.d: Analiza zapažanja učenika 3. razreda u MS Excelu – obrazac praćenja prikazali su tablično, a zatim grafikonima prikazali praćenje rasta biljki na temelju mjerenja visine biljke.
3. Učenici 7.c i 7.d: Izrada prezentacije u MS PowerPointu o praćenju razvoja biljki učenika 3. razreda. U prezentaciji su fotografije i grafikoni iz MS Excela nastali na temelju praćenja.
Na kraju sam ja, od svih naših materijala, izradila prezentaciju i videozapis u kojemu su prikazane sve aktivnosti tijekom rada na projektu (kronološki poredane) kako bismo što bolje prestavili sve što smo radili. Prezentaciju Želim stablo OŠ Đuro Pilar Sl. Brod sam podijelila na dva dijela (dvije prezentacije) zbog ograničog kapaciteta datoteke prilikom postavljanja na ovu stranicu.Budući da videozapis nismo mogli postaviti na ovu stranicu zbog velikog kapaciteta, objavili smo ga na YouTube i možete ga pogledati klikom na poveznicu VIDEO.
Projekt „Želim stablo“ omogućio je učenicima sudjelovanje u zanimljivim aktivnostima u kojima su mogli primijeniti svoja znanja i razvijati digitalnu pismenost. Aktivnosti su integrirane u nastavu i povezane s nastavnim sadržajima predmeta Informatika – tablice i grafikoni u MS Excelu (7.razred), MS PowerPoint (7. i 8. razred).
Ujedno, razvijali smo suradničke odnose, zajednički istraživali, radili i donosili zaključke. I dalje ćemo budno pratiti što se događa s našim biljkama u školskom parku. Veselimo se daljnjim aktivnostima.

Jadranka Žderić
Anita Boroz