Projekt Vidumath: Učenici sami snimaju video za učenje matematike | Profil Klett

16. lipanj 2017.

Projekt Vidumath: Učenici sami snimaju video za učenje matematike

Autor: Damir Tadić

Projekt Vidumath (vidumath) utemeljila je i financijski poduprla Europska komisija u sklopu edukacijskog projekta Erasmus. Cilj je projekta izraditi otvorene sadržaje, te pokazati učenicima i učiteljima kako uporaba kreativnog videa motivira i angažira učenike, pomažući im da nastave svoje putovanje preko „mora“ matematike. Učeničko korištenje videa predstavlja uzbudljiv odgovor u rješavanju dubokih problema u današnjoj matematičkoj izobrazbi kao što je nedostatak pozitivnih stavova o matematici.

Vidumath je spreman za škole koje sada mogu koristiti njegov sadržaj.

Opis:

Navedeni sadržaji projekta Vidumath eksperimentalno su zaživjeli u europskim školama tijekom godine dana. Mladi učenici u dobi od osam do dvanaest godina proizveli su više od 90 videa.

Sadržaji uključuju:

 • Vidumathov pristup – uvod
 • Postupan vodič za učitelja s objašnjenjima
 • Uvodno predstavljanje za učenika
 • Vidumathovu matricu – prikaz video tema
 • Video vodiče (3 x video)
 • Popis videa koje su napravili učenici
 • Završni upitnik za učitelja.

Metodologija

Iako su vrijeme u učionici i sadržaji ograničeni, Vidumath može pomoći učiteljima u predstavljanju teških matematičkih pojmova, pa se teme mogu lako pojmiti. Vidumath osigurava radne listove, video primjere i video podučavanje kako bi vam dao jasnu sliku na koji način možete koristiti projekt u i izvan učionice.

 • Djeca će zaigrano otkriti učenje matematike
 • Djeca će taj proces sami zabilježiti na videu
 • Druga će djeca biti više uključeni kao učenici ili gledatelji videa
 • Djeci će biti pruženo dovoljno mogućnosti za razmatranje iz pristupa učenju pomoću poučavanja
 • Učitelji će podržati djecu na odgovarajući način, posebice se pobrinuvši za ideje i primjere.

Prvi korak: Priprema učitelja

 • Shvatite projekt
 • Pročitajte smjernice
 • Pogledajte video
 • Opredijelite se za temu iz matematike
 • Odlučite koja će se video tehnika koristiti
 • Uzmite u obzir dinamiku u učionici (interakciju između učitelja i učenika) kada određujete grupe
 • Postavite vremenski raspored projekta.

Drugi korak: Upoznavanje učenika s projektom

 • Predstavite projekt
 • Pokažite neki postojeći video
 • Predstavite matematičku temu, zadatak ili problem
 • Objasnite im koja će se video tehnika koristiti
 • Objasnite im grafičkim ilustracijama i pokažite primjere
 • Rasporedite grupe.

Treći korak: Učeničko planiranje

 • Učenici pripremaju matematičke primjere, rade na zadatku ili rješavaju problem
 • Učenici izrađuju grafičke ilustracije, učitelj prihvaća
 • Učenici postavljaju i isprobavaju video scenu (osvjetljenje, kamera, „uokviravanje“ sadržaja...).

Četvrti korak: Snimanje

 • Učenici fotografiraju, snimaju svoj video
 • Učitelj usmjerava učenike, a zatim se povlači nudeći potporu bude li potrebna
 • Učenici provjeravaju video i snimaju ponovno, ako je potrebno.

Peti korak: Rad na videu nakon snimanja

 • Učenici predaju slike ili video za montažu, ako je potrebno
 • Učenici montiraju
 • Učenici dodaju zvuk
 • Učenici provjeravaju i postavljaju video.

Šesti korak: Razmatranje

 • Učenici gledaju završnu verziju videa u učionici
 • Učenici cijene videa jedni drugih
 • Učenici razmatraju svoja iskustva i učenje.

Kontakti:

Connect on Facebook, ili pišite ovdje.

Izvor:

https://www.openeducationeuropa.eu/en/resource/eu-vidumath-erasmus-project-8-12-years

Vezani Članci

Pogledajte tematski slične članke

Igra matematike i Moodlea

Naslovnica

Treba li u poučavanju matematike koristiti računalo? Mislim da to pitanje u ovo doba više uopće nije upitno. Meni je to isto kao da pitate treba li u poučavanju matematike koristiti papir i olovku. Matematika bi trebala služiti i tome da naučimo učenike logički razmišljati i zaključivati. Često govorim učenicima da se matematika ne uči čitajući udžbenik. Matematika se uči rješavanjem zadataka i promišljanjem. Rješavanjem istoga zadatka na različite načine.

Origami i matematika

Istraživačko učenje u pravilu slijedi shemu znanstvenog istraživanja, ali istovremeno je nadpojam problemskog i projektnog učenja. Oslanja se na konstruktivističku teoriju učenja gdje se kroz aktivan razvoj mentalne konstrukcije razvijaju i formiraju sposobnosti, trajna znanja i vještine učenika. Istraživačko učenje ima svoj definiran ciklus koji kreće s pitanjem.

 

NEFORMALNO UČENJE: strategija i izazovi

U sferi novih životnih potreba i novih umijeća življenja razvidna je potreba cjeloživotnog obrazovanja. Termin cjeloživotno obrazovanje podrazumijeva kontinuirano učenje i razvijanje zbira svekolikog znanja,vještina i stavova od „ kolijevke pa do groba“.U cjeloživotno učenje idu svi oblici učenja tijekom života neke osobe čiji je cilj stjecanje i unaprijeđivanje kompetencija za osobne, društvene i profesionalne potrebe.

 

Vezani Sadržaj

Pogledajte našu ponudu sadržaja

udzbenik
Marijana Martić, Gordana Ivančić, Anita Čupić, Maja Matas
udzbenik
Janda-Abbaci, Hižak, Sudar
udzbenik
Branko Goleš, Luka Krnić, Zlatko Lobor, Zvonimir Šikić