Projektna nastava na primjeru kiselih kiša | Profil Klett

11. rujan 2018.

Projektna nastava na primjeru kiselih kiša

Autor: Uredništvo STEM područja
Iskustveno i kooperativno učenje

Projektnu nastavu obilježava iskustveno i kooperativno učenje kao i različiti oblici i tehnike aktivnog učenja, usmjerenost na razvoj viših kognitivnih sposobnosti i vještina, socijalnih vještina i vrijednosti.

Projektna nastava je model organiziran oko projekata (Thomas, 2000.).

Projektna nastava alternativa je predavačkoj nastavi prije svega zbog svoje usmjerenosti na učenika kao aktivnog sudionika u procesu učenja; omogućuje učenicima da uče s razumijevanjem, podrazumijeva uravnoteženost kognitivnog učenja sa razvojem manualnih sposobnosti, stjecanje emocionalnog i socijalnoga iskustva.

 

Bognar i Matijević (2002.) definiraju projektnu nastavu kao vrstu nastave u kojoj učenici rade na određenim istraživačkim ili radnim projektima. Vrste projekata ovise o stupnju školovanja i prirodi nastavnih ciljeva i sadržaja. Projekti mogu trajati jedan nastavni sat, jedan dan, mjesec dana ili duže.

 

U ostvarivanju projektne nastave naglašava se planiranje i izrada projekta. Takva nastava podrazumijeva interdisciplinarni rad. Neka obilježja projektne nastave su:
•    orijentiranost učeniku
•    partnerski odnos učenika i nastavnika
•    otvorenost prema problemskim situacijama i zadacima (iz svakodnevnog života)
•    izvornost sadržaja koji se obrađuju
•    korelaciju s drugim područjima znanosti i ljudske djelatnosti
•    metode suradničko – timskog rada
•    planiranje usmjereno prema ostvarivanju cilja
•    temeljne metodologije znanstveno-istraživačkog rada
•    primjenu suvremenih nastavnih metoda poučavanja
•    primjenu IKT-a
•    razvijanje organizacijskih i komunikacijskih sposobnosti učenika
•    razvoj socijalnih vještina učenika.

 

Projektna nastava temeljena je na stvaranju novih poveznica među poznatim (i nepoznatim) konceptima, učenju pomoću primjera (egzemplarno učenje), primjenjivanju stečenih znanja, kao i povezivanju konceptualnog (logičkog) i divergentnog (stvaralačkog) mišljenja. 

 

Projektna nastava omogućava učenicima da sami uče kako učiti, da pretražuju, izdvajaju i primjenjuju korisne informacije u rješavanju problema, uče otkrivanjem, razvijaju socijalne vještine, kreativnost, međusobno surađuju, stječu praktične vještine, grade pozitivnu sliku o sebi.

 

Učitelj koji je u ovom kontekstu u ulozi moderatora / koordinatora, dizajnira aktivnosti i savjetuje učenika, prati tijek projekta, osigurava učenicima informacije o resursima i stvara uvijete i prilike za samostalan suradnički rad, pridonosi  svojim stručnim znanjem ostvarivanju cilja. Na temelju različita znanja i vještina, stečenog iskustvenog znanja, učenici samostalno zaključuju te prezentiraju rezultate projekta. 

 

Projektna nastava u kojoj se primjenjuje IKT može vam omogućiti bržu realizaciju pojedinih aktivnosti tijekom nastave. Usmjerite učenike da planiranje i organizaciju rada obogate IKT-om;  upoznaju i koriste različite alate kako u procesu ostvarivanja zadataka, tako i u dijelu obrade podataka i pripremi izvještaja. 

Što su to kisele kiše?

Na primjeru dobre prakse iz kemije Jesu li sesvetske kiše kisele? pogledajte kako primjena projektne nastave omogućuje otvorenost škole u povezivanju sa sredinom koja ju okružuje te interdisciplinarnosti i međupredmetno povezivanje. Materijal za provođenje projekta preuzmite ovdje, a dodatne sadržaje potražite na sljedećim poveznicama:

 

https://edutorij.e-skole.hr/share/page/home-page
http://e-laboratorij.carnet.hr/
https://www.britannica.com/science/acid-rain
https://www.profil-klett.hr/repozitorij-materijali/kisele-kise
https://www.youtube.com/watch?v=Nf8cuvl62Vc.

 

Literaturni izvori:

Bognar, L., Matijević, M.(2002.): Didaktika, Školska knjiga, Zagreb

Đorđević, V., Inovativni modeli nastave, Obrazovna tehnologija, 4/2007

Matijević, M., Projektno učenje, Znamen: Nastavnički suputnik, 2008./09

Thomas, J.W.: A Review of Research on Procjet-Based Learning, dostupno s: http://www.bobpearlman.org/BestPractices/PBL_Research.pdf (15.01.2006.)

Vezani Članci

Pogledajte tematski slične članke

Kako geografija i drugi lokalni uvjeti utječu na kvalitetu zraka u svjetskim “megagradovima”

Jedan od najstarijih znanstvenih časopisa na svijetu Science AAAS, koji je utemeljio Thomas Edison davne 1880. godine, donosi novosti o istraživanju onečišćenosti zraka različitim plinovima izmjerenim iznad najvećih svjetskih metropola, o raznovrsnim uzrocima tih pojava među kojima je i geografski položaj gradova te o zabrinjavajućim posljedicama onečišćenja za ljudsko zdravlje. 

Vezani Sadržaj

Pogledajte našu ponudu sadržaja

udzbenik
Zvonimir Šikić, Milena Ćulav Markičević, Petar Vranjković
udzbenik
Herak, Sever, Zdjelarević
udzbenik
Iva Golac-Jakopović, Milana Vuković
udzbenik
Biljana Agić, Ana Lopac Groš, Ozrenka Meštrović, Tanja Petrač