11. rujan 2018.

Projektna nastava na primjeru kiselih kiša

Autor: Uredništvo STEM područja
Iskustveno i kooperativno učenje

Projektnu nastavu obilježava iskustveno i kooperativno učenje kao i različiti oblici i tehnike aktivnog učenja, usmjerenost na razvoj viših kognitivnih sposobnosti i vještina, socijalnih vještina i vrijednosti.

Projektna nastava je model organiziran oko projekata (Thomas, 2000.).

Projektna nastava alternativa je predavačkoj nastavi prije svega zbog svoje usmjerenosti na učenika kao aktivnog sudionika u procesu učenja; omogućuje učenicima da uče s razumijevanjem, podrazumijeva uravnoteženost kognitivnog učenja sa razvojem manualnih sposobnosti, stjecanje emocionalnog i socijalnoga iskustva.

 

Bognar i Matijević (2002.) definiraju projektnu nastavu kao vrstu nastave u kojoj učenici rade na određenim istraživačkim ili radnim projektima. Vrste projekata ovise o stupnju školovanja i prirodi nastavnih ciljeva i sadržaja. Projekti mogu trajati jedan nastavni sat, jedan dan, mjesec dana ili duže.

 

U ostvarivanju projektne nastave naglašava se planiranje i izrada projekta. Takva nastava podrazumijeva interdisciplinarni rad. Neka obilježja projektne nastave su:
•    orijentiranost učeniku
•    partnerski odnos učenika i nastavnika
•    otvorenost prema problemskim situacijama i zadacima (iz svakodnevnog života)
•    izvornost sadržaja koji se obrađuju
•    korelaciju s drugim područjima znanosti i ljudske djelatnosti
•    metode suradničko – timskog rada
•    planiranje usmjereno prema ostvarivanju cilja
•    temeljne metodologije znanstveno-istraživačkog rada
•    primjenu suvremenih nastavnih metoda poučavanja
•    primjenu IKT-a
•    razvijanje organizacijskih i komunikacijskih sposobnosti učenika
•    razvoj socijalnih vještina učenika.

 

Projektna nastava temeljena je na stvaranju novih poveznica među poznatim (i nepoznatim) konceptima, učenju pomoću primjera (egzemplarno učenje), primjenjivanju stečenih znanja, kao i povezivanju konceptualnog (logičkog) i divergentnog (stvaralačkog) mišljenja. 

 

Projektna nastava omogućava učenicima da sami uče kako učiti, da pretražuju, izdvajaju i primjenjuju korisne informacije u rješavanju problema, uče otkrivanjem, razvijaju socijalne vještine, kreativnost, međusobno surađuju, stječu praktične vještine, grade pozitivnu sliku o sebi.

 

Učitelj koji je u ovom kontekstu u ulozi moderatora / koordinatora, dizajnira aktivnosti i savjetuje učenika, prati tijek projekta, osigurava učenicima informacije o resursima i stvara uvijete i prilike za samostalan suradnički rad, pridonosi  svojim stručnim znanjem ostvarivanju cilja. Na temelju različita znanja i vještina, stečenog iskustvenog znanja, učenici samostalno zaključuju te prezentiraju rezultate projekta. 

 

Projektna nastava u kojoj se primjenjuje IKT može vam omogućiti bržu realizaciju pojedinih aktivnosti tijekom nastave. Usmjerite učenike da planiranje i organizaciju rada obogate IKT-om;  upoznaju i koriste različite alate kako u procesu ostvarivanja zadataka, tako i u dijelu obrade podataka i pripremi izvještaja. 

Što su to kisele kiše?

Na primjeru dobre prakse iz kemije Jesu li sesvetske kiše kisele? pogledajte kako primjena projektne nastave omogućuje otvorenost škole u povezivanju sa sredinom koja ju okružuje te interdisciplinarnosti i međupredmetno povezivanje. Materijal za provođenje projekta preuzmite ovdje, a dodatne sadržaje potražite na sljedećim poveznicama:

 

https://edutorij.e-skole.hr/share/page/home-page
http://e-laboratorij.carnet.hr/
https://www.britannica.com/science/acid-rain
https://www.profil-klett.hr/repozitorij-materijali/kisele-kise
https://www.youtube.com/watch?v=Nf8cuvl62Vc.

 

Literaturni izvori:

Bognar, L., Matijević, M.(2002.): Didaktika, Školska knjiga, Zagreb

Đorđević, V., Inovativni modeli nastave, Obrazovna tehnologija, 4/2007

Matijević, M., Projektno učenje, Znamen: Nastavnički suputnik, 2008./09

Thomas, J.W.: A Review of Research on Procjet-Based Learning, dostupno s: http://www.bobpearlman.org/BestPractices/PBL_Research.pdf (15.01.2006.)

Vezani Članci

Pogledajte tematski slične članke
Zanima nas

Ekološki otisak

Aktivnim sudjelovanjem i međusobnom suradnjom učenici se upoznaju s odnosima suvremenog čovjeka i prirodnih resursa (ekološki otisak). Kroz nova saznanja, potiče se ekološka svijest učenika i njihovo razumijevanje važnosti održivog razvoja.

ODRAZ - projekt o vodi

Polazeći od spoznaje da je voda izvor života, radom triju učiteljica i njihovih učenika nastao je projekt o vodi ODRAZ. Izdvojene aktualne teme: voda u prirodi, važnost vode za život ljudi, fizikalna i kemijska svojstva vode, zaštita vode u prirodi, imale su cilj osvijestiti učenike o važnosti vode za zdravlje čovijeka te racionalnoj potrošnji pitke vode. 

Svijet i molekule koje su ga mijenjale

Izložba Molekule koje su promijenile svijet posvećena je molekulama koje su mijenjale naš život, kulturu i društvene tokove. Zahvaljujući tehnološkom napretku, moderna nam znanost nastavlja otkrivati zadivljujuću ljepotu molekularnog svijeta.

Vezani Sadržaj

Pogledajte našu ponudu sadržaja

udzbenik
Anica Banović, Antonela Dragobratović, Nataša Kletečki
udzbenik
Katušić, Penić, Rusak
udzbenik
Biljana Agić, Antonela Dragobratović, Ana Lopac Groš, Nataša Kletečki, Ozrenka Meštrović