repozitorij | Page 2 | Profil Klett

repozitorij

Voda

Da bi utvrdili kakvoću i moguću onečišćenost površinskih voda, znanstvenici veći broj godina sustavno mjere određene pokazatelje. Time dobivaju odgovor na pitanje za koju se svrhu voda može koristiti i je li onečišćena. Preged jednostavnih pokusa za ispitivanje svojstava vode preuzmite u ovom Repozitoriju.

Dokazi evolucije

Prijedlog pripreme za nastavnike, radni listići i ostali materijali koji se mogu koristiti u nastavi povezani su s tematskom jedinicom "Dokazi evolucije" u 4. razredu gimnazije, a priredio ih je nastavnik Denis Horvat. 

Učenici će uz pomoć modela fosila i replika upoznati paleontološke dokaze, a zatim će uz radni listić "Indiana Jones - Potraga za fosilima" upoznati što je to razvojni niz, što su živi fosili te kako odrediti apsolutnu i relativnu starost fosila.