Njemački jezik 1 | Profil Klett

Njemački jezik 1

Povratak na pregled predmeta

Njemački jezik 1

Back1. tjedan od 6. travnja – 12. travnjaNext

Njemački jezik za prvi razred osnovne škole

izzi digitalni sadržaji 
Applaus! plus 1

digitalni obrazovni sadržaj njemačkoga jezika za prvi razred osnovne škole, prva godina učenja

Kako bismo vam olakšali održavanje nastave Njemačkoga jezika na daljinu, pripremili smo pregled svih metodičkih i didaktičkih materijala koji se nalaze na našoj mrežnoj stranici www.profil-klett.hr.

Kao što znate, pristup je slobodan svim korisnicima, a na raspolaganju su vam: metodički kutak u kojem se nalaze svi zvučni zapisi i svi potrebni metodički i didaktički materijali, repozitorij te IZZI digitalna obrazovna platforma za prve i pete razrede (kao i za udžbenik Maximal 3 koji je ove godine ekperimentalan), a za sve ostale razrede otvorili smo pristup digitalnim udžbenicima, obogaćenima digitalnim zadatcima i zvučnim zapisima.

Vrednovanje na daljinu

Uoči uskrsnog tjedna, MZO je objavilo Upute za vrednovanje i ocijenjivanje tijekom nastave na daljinu, a sljedeći tjedan posvećen je ponavljanju i planiranju. Upute su namijenjene učiteljima, ali i učenicima te roditeljima/starateljima jer u ovim se potpuno novim i nepredvidljivim okolnostima poziva na suradnju i partnerstvo svih sudionika u edukaciji djece i mladih, pa tako i nakladnika edukativnih izdanja.

Učiti riječi je i na daljinu lako... ako znamo kako

Situacija u kojoj smo se ovih dana našli zahtijeva od nas maksimum naših vještina i znanja kako bismo učenicima pomogli u što uspješnijem usvajanju gradiva na daljinu.  Vjerujem da će za većinu učitelja ova neugodnu situacija otvoriti nove vidike te da će prihvatiti ovaj izazov na najbolji mogući način.

Kako čitati na stranom jeziku

U ovom trenutku učenja na daljinu, pa tako i stranog jezika, dobro je imati na umu da se naš rad temelji uvijek na uvježbavanju komunikacije, a ona se sastoji od kraće ili dulje poruke, dakle teksta. Tekst je za onog koji uči strani jezik materijal koji treba razumjeti, kako bi na njega mogao adekvatno reagirati. Otkrivamo metodiku, primjere, mogućnosti rada s tekstom koje možete odmah primijeniti u nastavi.

Frohe Ostern

Uskrs zauzima posebno istaknuto mjesto u njemačkom kalendaru. Svaki dio Njemačke i Austrije ima svoje običaje koje s osobitom pažnjom njeguje i štiti.

Osterhase

FROHE OSTERN! Nastavni materijali i pjesmice za veselu uskršnju nastavu na satima njemačkoga jezika.