Njemački jezik 8 | Profil Klett

Njemački jezik 8

Povratak na pregled predmeta

Njemački jezik 8

Back2. tjedan od 13. travnja – 19. travnjaNext

Kako čitati na stranom jeziku

U ovom trenutku učenja na daljinu, pa tako i stranog jezika, dobro je imati na umu da se naš rad temelji uvijek na uvježbavanju komunikacije, a ona se sastoji od kraće ili dulje poruke, dakle teksta. Tekst je za onog koji uči strani jezik materijal koji treba razumjeti, kako bi na njega mogao adekvatno reagirati. Otkrivamo metodiku, primjere, mogućnosti rada s tekstom koje možete odmah primijeniti u nastavi.

Emocije s kojima se učitelji susreću i kako se nositi s njima

Mnoge učiteljice i učitelji  prolaze širok spektar raznih emocionalnih stanja – preplavljenosti, bespomoćnosti, uplašenosti, brige...Vještine upravljanja stresom i neugodnim emocijama sada su ključne, ne samo kako biste ostali mirniji, nego i kako biste to prenijeli svojim učenicima. Koji su sve izvori stresa i kako se s njima suočiti, čitajte u redovima koji slijede.

Učiti riječi je i na daljinu lako... ako znamo kako

Situacija u kojoj smo se ovih dana našli zahtijeva od nas maksimum naših vještina i znanja kako bismo učenicima pomogli u što uspješnijem usvajanju gradiva na daljinu.  Vjerujem da će za većinu učitelja ova neugodnu situacija otvoriti nove vidike te da će prihvatiti ovaj izazov na najbolji mogući način.

Tu smo, uz vas i za vas – važno je da to znate!

Svjesni izazova nastave na daljinu i nove situacije s kojom se dosad nitko od nas nije susreo pripremili smo za vas Učenje na daljinu, posebno referentno mjesto na kojem možete pronaći sve nastavne materijale za svoj predmet i razred iz tjedna u tjedan. Tu su i novi kanali komunikacije - Facebook grupe za vaše predmete te vas pozivamo da im se pridružite.