Likovna kultura i umjetnost | Page 3 | Profil Klett

Likovna kultura i umjetnost

Pobjedonosna kulisa za Festival francuske šansone

Učenici na pozornici s dovršenim slavolukom

Slaven Jurić, profesor likovne kulture u OŠ Samobor, opisuje nam proces izrade velike makete pariškoga Slavoluka pobjede (l'Arc de triomphe) od stiropora u scenografske svrhe. Osim kao scenografija za koncerte i predstave, makete velikih razmjera mogu krasiti aulu škole, učionicu, a uz likovno stvaralaštvo učenike se približava baštini i kulturi različitih naroda.

Izložba "Sve naše životinje" kao poticaj u kreativnom stvaralaštvu učenika na nastavi likovne kulture

Krave, Miroslav Kraljević

Crteži, slike i skulpture predstavljeni na izložbi Sve naše životinje u zagrebačkoj Modernoj galeriji bude pravu inspiraciju za kreativno stvaralaštvo i divergentnu produkciju učenika. Izdvajamo nekoliko umjetnika koji nas svojim djelima mogu usmjeriti u likovne tehnike i likovnu sintaksu kao okosnicu nastavnog sadržaja te rezultirati neiscrpnim učeničkim stvaralaštvom.