Svi članci | Page 7 | Profil Klett

Svi članci

Filtrirajte članke po kategorijama

Karikatura kao povijesni izvor

Primjeri korištenja karikatura u udžbeniku Zašto je povijest važna? 4

Karikatura je u svojim početcima bila namijenjena zabavljanju umjetnika i elite da bi se u 18. i 19. st. umnažanjem u tiskanim medijima počela povezivati sa širokim slojevima društva. Kako je stanovništvo uglavnom bilo nepismeno, nije postojala prepreka za razumijevanje karikature jer se poruka prenosi crtežom. Mali broj karikatura sadrži tekst, no u tome se slučaju radi o jednoj ili dvije rečenice. Za razvoj karikature od velikoga je značaja bila pojava humorističnih i satiričnih časopisa.

Mape španjolski

Koje su najpoznatije kulturne znamenitosti Španjolske, Latinske Amerike, Središnje Amerike Meksika i gdje se nalaze na karti?

 

Istražite na zabavan način kulture zemalja španjolskog govornog područja ostvarite sve međukulturalne ishode uz niz dodatnih zadataka i aktivnosti:

Mape francuski

Koje su najpoznatije kulturne znamenitosti Francuske, Belgije, Luksemburga te francuskog govornog područja u Kanadi, Africi i Švicarskoj i gdje se nalaze na karti?

 

Istražite na zabavan način kulture zemalja francuskog govornog područja ostvarite sve međukulturalne ishode uz niz dodatnih zadataka i aktivnosti:

Mape talijanski

Koje su najpoznatije kulturne znamenitosti Italije, Vatikana i San Marina, koje su specifičnosti talijanskog govornog područja u Švicarskoj i Lihtenštajnu i gdje se nalaze na karti?

 

Istražite na zabavan način kulture zemalja talijanskog govornog područja ostvarite sve međukulturalne ishode uz niz dodatnih zadataka i aktivnosti:

Mape njemački

Koje su najpoznatije kulturne znamenitosti Savezne Republike Njemačke, Republike Austrije, Švicarske i Lihtenštajna i gdje se nalaze na karti?

 

Istražite na zabavan način kulture zemalja njemačkog govornog područja ostvarite sve međukulturalne ishode uz niz dodatnih zadataka i aktivnosti:

Mape engleski

Koje su najpoznatije kulturalne znamenitosti Kanade, SAD-a i Australije i gdje se nalaze na karti?

 

Istražite na zabavan način kulture zemalja engleskog govornog područja i ostvarite sve međukulturalne ishode uz raznovrsne dodatne zadatke i aktivnosti:

Speaking Globally week

U burnoj i kaotičnoj nastavi teško je izdvojiti vremena za profesionalno usavršanje. No, svima nama uvijek dobro dođu savjeti i praktični primjeri te rješenja za probleme s kojima se svakodnevno susrećemo.

A kada pri tome još imate priliku poslušati vrhunske predavače o najrelevantnijim temama današnjice u poduci stranih jezika – event se ne propušta!

 

Ne propustite i vi poslušati

Svjetski dan očuvanja energije

Svjetskim danom očuvanja energije želi se potaknuti shvaćanje i rješavanje problema neučinkovitoga korištenja energijom, a obilježava se 5. ožujka na dan kad je donesena odluka o rješavanju energetske krize i pronalaženju mogućih rješenja. Energetska učinkovitost podrazumijeva učinkovitu uporabu energije u svim sektorima krajnje potrošnje energije.

Slikovni izvori u nastavi povijesti – izazovi poučavanja

Cueva de las Manos, Perito Moreno, Argentina.

Gledajući razvoj čovječanstva, slika se koristila prije pisma te je kao aspekt prošlosti prisutna kroz čitavu povijest. Od drevnih slika u špiljama do umjetničkih slika u galerijama te fotografija, filma i interneta, ljudi su ostavljali slikovne tragove – tragove vremena. Vratimo li se frazi s početka teksta, kako razumjeti o čemu slika govori?