Svi članci | Page 6 | Profil Klett

Svi članci

Filtrirajte članke po kategorijama

Međunarodni dan žena

Od 1911. godine kada se Dan žena prvi puta proslavio u Austriji, Danskoj, Njemačkoj i Švicarskoj do danas prošlo je 112 godina, a i dalje se borimo za postizanje pune ravnopravnosti spolova diljem svijeta. Ovaj nam je međunarodni praznik prilika da se puno češće prisjetimo svih velikih postignuća žena u najrazličitijim djelatnostima, znanosti, gospodarstvu i politici. Svojom snagom i kreativnošću, inteligencijom i sposobnošću, mnoge su žene uistinu promijenile svijet!

Dan sigurnijeg interneta

Tijekom veljače i u našoj školi smo obilježili Dan sigurnijeg interneta. Želja nam je bila našim učenicima, nizom različitih aktivnosti, skrenuti pozornost na važnost sigurnog i odgovornog korištenja interneta i digitalnih tehnologija. Za potrebe sata razrednika učiteljica engleskog i talijanskog jezika Tina Parać izradila je prezentaciju o zaštiti osobnih podataka koju je podijelila kolegama.

Zašto je dobro biti GLOBE škola?

Program GLOBE međunarodni je program koji predviđa redovita i kontinuirana učenička mjerenja i opažanja u neposrednom okolišu škole. Mjerenja i opažanja obavljaju se na području meteorologije, kvalitete vode, tla, fenologije i pokrova, a rezultati istraživanja se međusobno upotpunjuju i povezuju, čime se ostvaruje program cjelovitog praćenja stanja okoliša.

Domaćinstvo - izvannastavna aktivnost kojoj se učenici raduju

Ova aktivnost, koja je pomalo zaboravljena u školama, uvelike je potrebna kako bismo učenicima tijekom cijele godine omogućili usvajanje praktičnih vještina potrebnih u svakodnevnom životu. Primarni cilj nije finalni proizvod nastao tijekom aktivnosti, već razvijanje potencijala svakog djeteta, podrazumijevajući fine motoričke sposobnosti, a potom funkcionalne sposobnosti.