Glazbeni susreti | Profil Klett

Glazbeni susreti

Glazbeni susreti

udžbenici glazbene umjetnosti za gimnazije

Udžbenici Glazbeni susreti fokusirani su na doživljaj i suživot učenika s glazbom, otvaraju nove uvide o glazbi s kojom su svakodnevno okruženi, kao i onu koju će tek otkriti i znatiželjno istraživati tijekom nastavnoga procesa fokusiranog na ishode učenja. Sustavno razvijaju kritičko i divergentno mišljenje učenika. Ključni se pojmovi uvode postupno doživljajem, slušnim opažanjem, analizom i na kraju imenovanjem. Sadržaji su strukturirani kroz poticajne uvode i intrigantna pitanja povezana s iskustvom svakodnevnog životnog okružja, s drugim umjetničkim i znanstvenim područjima kroz brojne projektne zadatke i međupredmetne teme. Svako tematsko poglavlje završava pitanjima za refleksiju i provjeru usvojenosti ishoda. Najvažniji doprinos udžbenika je bogatstvo ponuđenih primjera za slušanje u više izvedbi istoga djela, izvrsnih reproduktivnih umjetnika učeniku bliske identifikacije. Sadržaj, način i učinkovitost rada koji predlažu autori udžbenika podjednako je blizak nastavnicima čiji je stil rada proaktivan, uz brojne poticaje za aktiviranje učenika, kao i onima koji vole slijediti jasne i sigurne glazbeno-metodičke upute godišnjih i mjesečnih izvedbenih kurikuluma te pomno metodički osmišljenih priprema za svaki nastavni sat.

Udžbenički komplet

Udžbenik

Udžbenik je tematski koncipiran (Moj susret s glazbom, Glazba kao fenomen, Glazbeni vremeplov: stari i srednji vijek te renesansa) i uključuje brojne skladbe svih vrsta i žanrova glazbe (domena A), primjerene pjesme za izvođenje i stvaranje glazbe (domena B). Primjeri za slušanje i skladbe za izvođenje uvijek su fenomenološki prikazani u kontekstu (domena C): osobnom (što određeni fenomen znači meni osobno) ili društvenom (zašto je isti fenomen važan za zajednicu u kojoj živim). Načinom izlaganja građe nastoji sve učenike motivirati i potaknuti na aktivnu suradnju glazbenim doživljajima te razgovorima o vrijednosti svih vrsta glazbe za njih. Zadatci za učenike uvijek pridonose razvoju kritičkog i divergentnog mišljenja koji ne zahtijevaju jednoznačne odgovore bez prethodnog promišljanja i argumentacije. Izravan način obraćanja učenicima potiče ih na kontinuiranu, samostalnu aktivnost i promišljanje. Postavljanjem pitanja i zadataka koji kombiniraju riječ, sliku i zvuk potiče se metakognitivno mišljenje. Poticanjem različitih strategija učenja učenicima su na raspolaganju brojni projektni zadatci koji osim predmetnog kurikula uključuju i sve međupredmetne teme. Na kraju se svake cjeline nalaze zadatci različitih tipova u službi vrednovanja naučenog i ostvarenosti ishoda kojima se svaka cjelina i otvara.

Prolistaj

Priručnik

Sastavnim dijelom udžbeničkoga kompleta su godišnji izvedbeni kurikulumi (GIK-ovi) na godišnjoj razini s raspodjelom nastavne građe te na mjesečnoj razini s ishodima predmetnog kurikula i međupredmetnih tema.

Pripreme za svaki nastavi sat sadrže niz aktivnosti od kojih će nastavnik odabrati njemu najbliže, a učenicima najizazovnije. Pripreme sadrže i brojne tablice za formativno vrednovanje (s povratnim informacijama o vrednovanju za učenje i izlazne kartice za samovrednovanje i vršnjačko vrednovanje). Oba pristupa formativnoga vrednovanja su nerazdvojnim dijelom digitalnih obrazovnih sadržaja IZZI platforme. Na kraju svake tematske cjeline udžbenika su pitanja koja provjeravaju vrednovanje naučenog. Ista je funkcija i kvizova s kojim završavaju jedinice digitalnih obrazovnih sadržaja.

IZZI digitalni obrazovni sadržaj

Digitalni obrazovni sadržaji (DOS) pružaju učeniku interaktivno sučelje sa sadržajima kurikuluma obrađenim fenomenološkim pristupom s naglaskom na njihovo osobno istraživanje i kreativnost u izrazu. IZZI digitalni obrazovni sadržaji komplementarno obogaćuju sadržaje tiskanoga udžbenika temama: Glazba u svakodnevnom životu, Glazba kao fenomen, Glazbene sastavnice, Glazbeni oblici, Glazbene vrste, Glazbom oko svijeta) prednostima novoga medija koji spaja riječ, sliku audio i videozapis. Tu su i brojni interaktivni zadatci kojima prethodi metodički vođena prezentacija sadržaja, a završava s kvizovima vrednovanja ostvarenosti ishoda. Digitalni obrazovni sadržaji pogodni su za frontalnu uporabu tijekom nastavnog procesa, za grupni rad, rad u paru te individualni rad na nastavi ili kod kuće. Istodobno pružaju brojne mogućnosti za projektne zadatke.

Prolistaj

Glazba kao metajezik

Glazba nije samo umjetnost već je jezik, govor i pismo. Iako svi ne razumiju njezino pismo - notaciju kao visoko razvijeni sustav simbola koji označavaju apstraktne pojmove, govor svi razumijemo, jer je semantika glazbe apstraktan, ali univerzalan jezik koji naizravnije dotiče naše emocije, motoriku i misli.

Iako ne moramo poznavati jezik glazbe, možemo razumjeti što nam ona govori.

Pročitaj

Dora Pejačević - najpoznatija hrvatska skladateljica

Dora Pejačević je umrla 1923. godine nakon poroda. Dirljivo svjedočenje o njezinim životnim načelima nalazimo u pismu suprugu, četiri mjeseca prije smrti. Neka Bog dade da Ti naše dijete (ako bih Ti ga ostavila) bude na radost — da postane istinski, otvoren, velik Čovjek; — utri mu putove, no ne sprječavaj ga nikad da spozna patnju, koja oplemenjuje dušu, jer samo će tako postati čovjekom. Pusti ga da se razvije poput biljke, a ako bi posjedovao velik talent, pruži mu sve što može služiti njegovu poticanju; prije svega — daj mu slobodu, tamo gdje je bude zahtijevalo.

Pročitaj
Picasso gitara

Neobična glazbala

Od pojave prvih glazbala do danas čovjek je stvorio veliki broj raznovrsnih glazbala. Stvorena u igri vođenoj znatiželjom, u potrazi za novim zvukom, glazbala je usavršavao, mijenjao i nadograđivao pa je neki puta taj proces rezultirao posve neobičnim kreacijama. Nerijetko se neobična glazbala pojavljuju u tradicijskoj glazbi. Iskorištavanje prirodnih materijala i svakodnevnih predmeta svakako rezultira začuđujućim kombinacijama izgleda i zvuka.

Pročitaj
Webinar 

Webinar: Izazovi učiteljskog poziva u vrijeme promjena

Webinar ima za cilj ojačati osobne i profesionalne kompetencije učitelja glazbene kulture i umjetnosti u izazovnom vremenu stalnih promjena s kojima se suočavaju u vrijeme krize, približiti im praktične modele vrednovanja učenika nastavnog procesa glazbene kulture i umjetnosti u online okružju te omogućiti uvid u novoodobrene udžbenike glazbene kulture i umjetnosti Profil Kletta:

Ružica Ambruš-Kiš

Webinar ima za cilj ojačati osobne i profesionalne kompetencije učitelja glazbene kulture i umjetnosti u izazovnom vremenu stalnih promjena s kojima se suočavaju u vrijeme krize, približiti im praktične modele vrednovanja učenika nastavnog procesa glazbene kulture i umjetnosti u online okružju te omogućiti uvid u novoodobrene udžbenike glazbene kulture i umjetnosti Profil Klett-a.

Pogledaj snimku

Često postavljana pitanja